Dynamická rovnováha v šachu

Dynamická rovnováha je pojmem, kterým se šachová teorie snaží, pomocí svých geniálních pravidel sčítat zcela neslučitelné věci. Laicky řečeno: Sčítat hrušky s jablky. Máme zde sílu, kterou umíme na šachovnici v dané pozici vyjádřit pomocí figur,  které máme v dané chvíli  k dispozici, tedy materiál s jeho schopnostmi, který musí respektovat pravidla hry. Toť složitá teorie. Jednoduše řečeno: Hodnotit takovýto stav, znamená, vyhodnocovat  možnosti, jaké mám v dané chvíli, v určitém čase a s určitým materiálem v průběhu  hry, k dispozici.. Veškeré dění na šachovnici se každým následujícím tahem soupeře neustále mění a vyvíjí, a my máme každým svým a následujícím soupeřovým tahem, možnost změnit nepříznivě se vyvíjející situaci na bojišti.

A právě v tom tkví  krása a moudrost této královské hry, která nám díky svým geniálním pravidlům a možnosti jednotlivých figur, tyto obraty a změny ve hře umožňuje.

Vedle těchto věcně  uchopitelných prvků, do hry však vstupují daleko složitější faktory z oblasti lidské psychologie, které hrají ve hře nemalou roli a které špičkoví hráči využívají. Je to znalost povahy  soupeře, jeho lidské vlastnosti, Výběr jeho tahů je totiž ovlivněn zvláště povahou člověka. Někdo rád riskuje a hraje odvážně, jiný dává přednost opatrnosti a preferuje vlastní bezpečnost. Někdo dává přednost hře s určitým typem figur, někdo se cítí dobře v koncovkách, jiný se cítí nejlépe ve složitých kombinačních pozicích a vyhledává je, Prostě povaha každého šachisty se jednoznačně do hry promítá a lze tedy při znalosti těchto  faktů,  předpokládat,  jak bude v určitých pozicích soupeř na vývoj partie reagovat. I s tím je nutno počítat a volit takovou taktiku, která je soupeři zvláště nepříjemná. 

Je veřejným tajemstvím, že tomuto fenoménu- (poznávání soupeře), věnují vrcholoví  šachisté nemalou pozornost a ve své strategii i taktice s ní při hře počítají

Kromě toho, hrají  ve hře významnou roli i subjektivní vlivy. Aktuální zdravotní stav hráče, únava, pohoda a jeho schopnosti soustředění se na hru,  Mnoho chyb v partii vzniká hlavně z nedostatečného soustředění a  netrpělivosti hráče, nebo chvilkového vypnutí mozkové činnosti (  jakýsi  šachový mikro spánek ). S tím vším je třeba ve hře počítat a hráč který jede na důležitý turnaj nebo zápas, by tohle měl vědět.

Vezmeme-li tedy do úvahy všechny výše popisované možnosti a vlivy, které nám hra nabízí, docházíme k závěru, že:

Šachová partie je tedy velmi proměnlivý dynamický jev, naplněný spoustou obtížně popsatelných souvislostí. Šachistům naštěstí pomáhá  mnoho obecných pouček, a poznatků nashromážděných předcházejícími generacemi šachistů. Je velké množství knih, které tyto jevy a zkušenosti popisují, ale pochopit je a dobře zpracovat,  představuje obrovskou dávku píle, práce, trpělivosti a lásky ke hře. A podstoupit toto  martyrium musel každý, který chtěl v šachu něco dokázat, nebo se ve hře zdokonalit.

Dynamika postavení s rozdílným materiálem:

Nejběžnější situací je materiální rovnováha, kdy obě strany mají k dispozici stejné figury. Co si však počít v jiných situacích kdy tento materiál shodný není? 

Poučka č1:

Nejjednodušší stav tohoto typu vzniká ve chvíli, kdy je vyměněn na příklad Jezdec za Střelce. To je z materiálního hlediska ještě stále možno považovat za rovnováhu, avšak objektivně řečeno, záleží na konkrétní pozici. A tady už je nutno zvažovat, jak která figura je pro vývoj partie užitečná a důležitá a podle toho se ve výměnách rozhodovat. Nikdy neměňte svoji aktivní důležitou lehkou figuru za pasivní soupeřovu. Tím zhoršíte  svoje vyhlídky na výsledek partie a zlepšíte pozici soupeře!!! 

!!! Proto si každou takovou výměnu lehké figury důkladně rozmyslete, zvažte její výhody a nevýhody a zahrňte ji  do svého strategického plánu.

Jeden příklad za všechny::

Střelec je sice šikovná a pohyblivá, dalekonosná figura. Pokud však soupeř postaví veškerý svůj materiál na pole opačné barvy než náš střelec ovládá, potom náš střelec pobíhá po šachovnici a nemá mu čím ublížit a tím pádem se stává téměř zbytečnou figurou. To jsou však téměř vyjímky, protože jen málokdy se vyskytnou takové pozice. Pokud však má takový střelec ve svém táboře spolupracující figuru, může hráč využít plně jeho vlastností, rychle se přemísťovat a ovládat spoustu polí na šachovnici a stává se jednou z nejdůležitějších figur.  Situace s rozdílným materiálem vždy vznikají z vůle jednoho z hráčů.

 Vlastnosti a užitečnost figur nejlépe pochopíte při studiu a procvičování koncovek, při kterých nejlépe pochopíte jejich výhody a nevýhody. Naopak při přímých útocích na krále a  ve střední hře, nastávají velmi často situace, kdy jeden z hráčů záměrně změní poměr materiálních sil, aniž by mu na první pohled tato oběť materiálu poskytovala jednoznačný konkrétní zisk. Takové materiální oběti nazýváme POZIČNÍMI OBĚŤMI.  

V těchto případech jde o získání iniciativy. Pojem iniciativa si lze vyložit tak, že takovou obětí dosáhnu přečíslení v síle na rozhodujícím úseku šachovnice, nejčastěji v přímém útoku na krále, jehož výsledkem je obvykle mat, nebo rozhodující materiální zisk.. Podmínkou úspěchu takovýchto obětí figur je dokonalá souhra našich figur a naopak nesourodost a nespolupráce figur soupeře. 

!!! A právě vytváření takových nesouladů v taboře soupeře, musí být hlavním strategickým  cílem každého tahu šachisty. Bezduché a neplánovité  tahání figurami a jejich bezmyšlenkovité výměny , postrádají jakýkoliv smysl!!!!!!!!!!.

Poučka č.2:

K tomu, abychom mohli takovýto stav nespolupráce soupeřových figur docílit, je nutné na něho neustále vytvářet maximální tlak., vytvářet mezní a nebezpečné situace , ve kterých je obtížné  rozhodování a velká pravděpodobnost  jeho chyby. Je nutno dbát při výměnách figur na tu zásadu, že zásadně neměním svou aktivní a v pozici užitečnou figuru za soupeřovu pasivní a neužitečnou. Proto je současný trend hrát riskantně, odvážně, s fantazií a precizním propočtem variant. Opatrnická a bojácná hra v současné době není v kurzu. Mnoho pozičních obětí dnes vzniká už v zahájení a ne náhodou se právě proto šachy řadí mezi vědu, umění i sport, neboť vyžaduje od hráče dobrou mentální, fyzickou i duševní kondici. V tomto ohledu je nutno zmínit Michaila Tala, génia, který svou hrou a svými  legendárními pozičními obětmi  obohatil šachovou teorii snad v historii nejvíce. .

Poučka č 3:

Nikdy netahejte figurami bezmyšlenkovitě. Vždy mějte při svém  tahu v první řadě na paměti vlastní  bezpečnost a pak teprve plnění svého strategického  cíle. A obvzvlašť  důležité je, umět si správně určovat pořadí  priorit,, které vedou k dosažení cíle. To ostatně je důležité nejen v šachu, ale i v celém životě. Šachy jsou  hrou a dobrým  prostředkem, která vás tomuto umění učí a nutí.  

A nyní ukázka ze hry největších stratégů a myslitelů. Všichni tito velcí stratégové se stali mistry světa.

Bílý: Botvinik                 Černý Tal

1)c4 - Jf6,  2) Jf3 - g6,  3) g3 - Sg7,  4) Sg2 - 0-0,  5) d4 - d6,  6) Jc3 - Jbd7,  7) 0-0 - e5,  8) e4 - c6,  9) h3 - Db6,  10) d5- cxd5,  11) cxd5,- Jc5,  12) Je1- Sd7,  13) Jd3 - Jxd3,  14) Dxd3 - Vfc8!,  15) Vb1 - Jh5,  16) Se3 -Db4,  17) De2 - Vc4!,  18) Vfc1 - Vac8,  19) Kh2 - f5!? ( Bílý zatím nemá pole e4 pod kontrolou, tak černý po vynucené výměně aktivizuje další figuru ),  20) exf5 - Sxf5,  21) Va1 - Jf4?! ( to je celý Tal. Nabízel se dobrý ústup jezdcem na f6. Tal však slovo ústup snad ani neznal, ),  22) gxf4 exf4,( Černý má za oběť silný tlak na dámské křídlo a velmi aktivní figury. Prostě dostal soupeře pod tlak bylo vždy Talovo krédo ), viz Diagram:. Zlomový okamžik.

  23) Sd2? ( Proč chyba? Po Sxa7? Da5 Sb8 ,vrací figuru zpět). Botvinik byl skvělý analytik, ale Talovým hlavním spojencem v těchto pozicích byly šachové hodiny. S korektnosí obětí si Tal nikdy hlavu nelámal. Dnes se o podobnou hru na ostří nože pokouší mnoho šachistů, ale Talovu odvahu, hazard a fantazii nemá nikdo. 23)....Dxb2!? ( Jde tou nejzamotanější cestou ),  24)Vab1! 

24)....f3!! ( takový tah v boji o mistra světa mohl vymyslet snad jenom Tal.¨O tom jak je tento tah korektní se dá sice pochybovat, ale psychologie boje v časové tísni ve které Botvinik  byl, sehrála svoji roli. 25) Vxb2?? ( Snaha vyměnit co nejrychleji Dámy je špatnou cestou.), 25)....fxe2,  26) Vb3 - Vd4! - 27) Se1 - Se5+,  28) Kg1 - Sf4,  29) Jxe2 - Vxc1,  30) Jx,d4 - Vxe1+,  31) Sf1 - Se4 ( Po bouřlivých zápletkách  vznikla technicky jednoduchá vyhraná koincovka,) 32) Je2 - Se5,  33) f4 - Sf6,  34) Vxb7 - Sxd5,  35) Vc7 - Sxa2,  36) Vxa7 - Sc4,  37) Va8+ - Kf7,  38) Va7+ - Ke6,  39) Va3 - d5,  40) Kf2 - Sh4+!,  41) Kg2 - Kd6,  42) Jg3 - Sxg3,  43) Sxc4- dxc4,  44) Kxg3 - Kd5,  45) Va7 - c3,  46) Vc7 - Kd4,   a černý se vzdal.  

Tahle partie má všechno co šachy nabízí: Napětí, dynamiku, krásné kombinace, zvraty ale i i chyby. A taky hazard a odvahu riskovat- vlastnosti  kterým byl Tal pověstný..

A ještě jedna ukázková partie šachových gigantů v boji o titul mistra svšta , která nepostrádá vše co bylo řečeno v předchozí partii.

Bílý:  Petrosjan              Černý: Spasskij

1) Jf3 - Jf6,  2) g3 - g6,  3) c4 - Sg7,  4) Sg2 - 0-0,  5) 0-0 - Jc6,  6) Jc3 - d6,  7) d4 - a6,  8) d5 - Ja5,  9) Jd2 - c5,  10) Dc2 - e5,  11) b3 - Jg4,  12) e4 - f5,  13) exf5 - gxf5,  14) Jd1! - b5,  15) f3 ( Bílý chce zahnat otravného Jezdce, ale poněkud se unáhlil a podcenil soupeřovu protihru ),  viz Diagram:

15)....e4!, ( Tím černý udrží Jezdce v útočném postavení a zároveň oslabí pozici bílého krále ).  16) Sb2 - exf3,  17) Sxf3 - Sxb2,  18) Dxb2 - Je5,  19) Se2 - f4!?,  20) gxf4!? - Sh3? ( Správně bylo Vxf4! ),  21) Je3! ( Krásná poziční  oběť )  21)....Sxf1,  22) Vxf1 - Jg6,  23) Sg4 - Jxf4?  24) Vxf4! ( Další poziční oběť kvality  24)....Vxf4,  25) Se6+ - Vf7,  26) Je4 - Dh4,  27) Jxd6 - Dg5+,   28) Kh1 - Vaa7  29) Sxf7+ - Vxf7,  30) Dh8+!! a poslední třešnička na dortu.  A černý se vzdal.

O tom, co znamená a jak důležitá pro vývoj hry je dynamická rovnováha, se přesvědčil snad  každý průměrný šachista, který se alespoň trochu vážně věnoval studiu této hry. Hráč se při hře dostává do mnoha herních situací,  které  mu jsou buď příjemné ( vyhovují jeho povaze ), má je rád a umí je řešit, nebo naopak do situací, které jsou mu nepříjemné, vyhýbá se jím pokud to jde,  ztrácí jistotu a nevěří si. A právě v těchto situacích se tzv. láme chleba, Právě v těchto situacích se rozhoduje o osudu partie. O tom, který hráč první poruší stávající  rovnováhu a udělá osudovou chybu ( buď nedocení, nebo naopak přecení ) své schopnosti i možnosti) a dopustí se rozhodující chyby v propočtu, nebo v chybné strategii. nebo plánu..

Připravil jsem si pro vás několik ukázek z vlastních soutěžních  partií, ve kterých buď došlo k osudnému porušení  dynamické rovnováhy, a přecenění svých možností, nebo naopak nedocenění svých možností, obavy z dalšího vývoje hry, ztrátě sebevědomí  a zbytečné ztrátě  bodu.. Věřím že si i  z těchto  partií odnesete lidové ponaučení, 

1) Nikdy neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil

2) Je zbytečné stahovat kalhoty když brok je ještě daleko

Bílý: Ing. P. Nadrchal                   Černý: MuDr. Vališ, ( Velké Meziříčí KPI. )

Po 19 tahu partie vznikla na šachovnici tato pozice: viz. Diagram. Pozice je poměrně vyrovná a na šachovnici je dynamická rovnováha. Byl jsem ale netrpělivý a chtěl  partii ihned rozhodnout útokem na na černého ktrále. Lehkovážně jsem ale přehlédl jednoduchou obranu soupeře a zahrál 20) f4?! Soupeř odpověděl tahem 20)....Jfh4!  Hned po tahu jsem si uvědomil svůj omyl a strávil 15 minut přemýšlením, jak se z maléru dostat Naštěstí jsem objevil tuto  zajímavou variantu:.

21) Dg4 - Jhxf4,  22) Sxf4 - exf4,  23) e5! - 0-0,  24) e6! - Je5,  25) Dxf4 -  fxe6,  26) Dg3 - Vxe1,  27) Vxe1 - Db8,  28) Je4 - Jxd3?!,   29) Jf6+! - Kh8,  30) Dg6! - Jf2+,  31) Kg1 a černý přijal návrh bílého na remis.. Ukázka jak se nevyplácí ukvapeně porušit křehkou dynamickou rovnováhu.

Bílý: Holzmann Milan              Čermý:  Ing. Nadrchal Petr ( OP jednotlivci )

Po 15. tahu černého:  15)....Sxf5? a 16) Vxf5! se černý ocitl rázem pod obrovským tlakem bílých figur a zdálo se, že je jeho osud zpečetěn. Černý ale nezpanikařil, neboť znal svého soupeře a věděl, že je sice exelentním útočníkem,  který jde do útoku hlava nehlava, ale jeho slabší stránkou je  netrpělivost a nechuť bránit. Černý proto spoléhal na to, že bílý nespočítá všechny varianty perfektně a svůj strašidelně vyhlížející útok nedotáhne do konce. A jak se ukázalo, jeho úvaha byla správná,. jak dokázal další průběh partie.

15)....Sxf5! ( automatický nerozvážný tah, který mohl mít zničující následky ),  16) Vxf5!! ( skvělá oběť věže, která naprosto změnila dynamickou rovnováhu ve prospěch bílého.)  16)....gxf5,  17) Dxf5 ( po tomto tahu jsem uvažoval partii vzdát, neboť jsem si dokázal představit jak bílý, vyhlášený skvělý útočník bude pokračovat ). Nakonec jsem ale po 20 minutovém přemýšlení  vymyslel obrannou strategii  a .spoléhal, že se soupeř ještě dopustí nějaké chyby.  17)....Se5! ( domnívám se, že snad jediný dobrý  obranný tah ), 18) Jce4 - f6!,  19) Sh6 - Vf7,  20) Jf4! - Dd7 ( černý samozřejmě touží po výměně Dam. To však bílý nemůže připustit.)  21) Je6! - b5! ( jedna základní poučka šachu velí- když jsi v úzkých, zaútoč !! ). 22) Dg4+ - Kh8,  23) Jg3 - Jc7,  24) Jf5  ( situace s bráněním slabého bodu g7, vypadá beznadějně, černý se rozhodl bránit všemi prostředky i za cenu materiálních ztrát).  24)....Je8,  25) Vd3! ( aby toho nebylo dost pouští do boje ještě věž ),  25)....Va7,.  26) Dh5 - bxc4,  27) Vh3 - Sd4+,- 28) Kh1? ( nenápadná, ale chyba ),   28)....Sf2! ( nepouští dobrovolně vě na g3 ),  29) Vc3 - Da4! ( chystá avizovaný protiútok ).  30) Sg7+ - Vxg7,  31) Jfxg7 - Vxg7,  32) Jxg7 - Kxg7,  33) Dxh7+- Kf8,  34) Dh8+ - Ke7,  35) Dh5 - Dc2! ( Vida . Situace se zjednodušila, král černáho unikl z matové pasti a rázem může černý hrozit bílému. Proto ten ve velké časové tísni, volí výměnu dam ). 36) Dh7+ - Dxh7,  37) Vxh7+ - Kd8,  38) Vb7 - Jc7,  39) g4 -Jxd5,  ( a nyní už může černý reálně uvažovat o výhře ). 40) Kg2 - Sh4 ( je po časové kontrole a karty jsou rozdány jasně). Aby bílý udržel remis, musí prosadit postup pěšce h..  41) Vh7- Se1,     42 h4 - Je3+   43) Kf3 - Sd2,  44) Ke2 - Sc1,  45) b3 - c3,  46) Kd3 - Sd2  47) Kc2 - Jd5,  48) h5 - Jb4+,  49) Kd1 - Sf4,  a bílý se vzdal.   Ukázka jak se vyplatí zachovat chladnou hlavu i v těch nejkritičtějších situacích a do své hry zakalkulovat všechny své  poznatky a vědomosti  o  soupeři

A ještě jedna ukázka partie, která názorně ukazuje, co je to dynamická rovnováha a jaké má pro výsledek partie  důsledek, když jeden ze soupeřů z jakýchkoliv pohnůtek  tuto rovnováhu poruší. Situaci po 40 tahu a zvládnutí časové kontroly znázorňuje následující  Diagram:

Bílý: Ing. St. Kodys                  Černý: Ing. P. Nadrchal

Z Diagramu je zřejmé, že materiálově jsou obě soupeřící strany přibližně vyrovnány, pozičně stojí však bílý   lépe a hrozí útokem na královském křídle tak jak to velí Španělská hra která se hrála.  Černý však drží dynamickou rovnováhu a zatím neumožnil bílému  akci,  která by přinesla bílému rozhodující převahu. Proto následuje delší, nezáživné lavírování obou soupeřů, neboť nikdo z nich neměl odvahu jít do akce a tuto  rovnováhu porušit.  Partie pokračovala takto:

41) Dg3 - Jc6,  42) Se2 - Dc2,  43) Df3 - Jd8,  44) Dg3 - Jc6,  45) Df3 - Jd8, ( v této pozici jsem nabídl bílému remis- ten odmítl ).  46) Sd1 - Db1,  47) Ve1 - Da2,  48) Ve2 - Da7,  49) Vc2 - Va6,  50) Dg3 - Db8,  51) Sg4 - h5!,  52) Sh3 - Jc6,  53) Vc1 - Da7,  54) Je3 - Kh7,  55) Vd1 - Db8,  56) Vd7 - Va7,  57) Df3 - Vxd7,  58) Sxd7 - Jd8,  59) Jd5 - Db7, a před další časovou kontrolou se bílý dopouští snad z únavy, snad ze ztráty chvilkového soustředění  chyb, které partii, která se pro něho vyvíjela velmi dobře nepříznivě ovlivnili..: 60) Se8? - Kg7,  61) Kh2(? a po 61)....Kf8, bral černý střelce a bílý vzdal. Přitom mohl pokračovat  61)Jf6 a remis je pořád reálná.  K tomuto případu sedí rčení: Kdo chce moc- nemá nic.

Zajímavá pozice nastala po 39 tahu bílého v partii proti sicilské obraně. . Na šachovnici je materiální i dynamická rovnováha a černý  je na tahu.  Černý ale  i bílý nenašli odvahu  tuto relativní rovnováhu porušit a dohodli se  na remíze.. Jak rozumné to bylo, nechť posoudí  sami čtenáři.

Bílý: Ing. P. Nadrchal                     Černý: Ing.R. Pejčoch ( Jemnice - KPI.)

Najít ale pokračování které by zajišťovalo jakoukoliv  byť nepatrnou výhodu, některé ze soupeřících stran, bylo asi nad naše momentální mentální schopnosti.. 

A v závěrečné ukázce, která ukáže, jak partie vypadá, když od začátku až do konce probíhá v dynamické rovnováze, vám představím souboj s mistrem světa v korespondenčním šachu, který hrál u příležitosti 100 let založení Ždárského oddílu ve městě simultánní produkci s 20 nejlepšími šachisty Žďárska. Tehdejší mistr světa byl znám jako exelentní znalec teorie šachu a proto jsem se na jeho vystoupení zvlášť pečlivě připravil. A musím říci, že partie se mi mimořádně povedla, neboť ani na chvíli jsem neměl obavu, že s ním  mohu prohrát. Celkové skote s tohoto vystoupení bylo 18: 2 ve prospěch mistra světa a já  ke dvěma našim bodům  přispěl remízou. A byl jsem tehdy na sebe nesmírně pyšný, když mě tento šachový velikán, sám nabídl remízu, pochválil  za můj výkon a podal uznale ruku. To byl jednoznačně můj největší sportovní zážitek. Proto vám celou partii přiblížím:.

Bílý: J.B. Estrin ( velmistr a korespond. mistr světa v šachu )        Černý: Ing. P. Nadrchal

1) e4 - c5,  ( Sicilská obrana ).  2) Jf3 - e6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - a6,  5) c4 ( tzv Marocziho systém )  5)....Jc6,  6) Jc3 - Jf6,  7)  Se3 - Sb4,  8) Dc2 - 0-0,  9) Se2 - d5! ( nutný tah, aby se černý nedostal pod tlak).  10) exd5 - exd5,   11) Jxc6,-  bxc6,  12) Vd1 - Da5! ( znovu nutný tah pro udržení dynamické rovnováhy ).  13) 0-0 - Sxc3,  14) bxc3 - Se6,  15)Sd4 - dxc4,  16) Sxf6 - gxf6, viz Diagram:

Partie postupně nabírá remízový charakter,  oba soupeři mají všechny hrozby pod kontrolou.  17) Vd4 - Vfd8,  18) Sxc4 - Vxd4,  19) cxd4 - Sxc4,  20) Dxc4 - Dd5,  21) Dc3 - Vad8,  22) g3 - a5,  23) Vc1 - Dxa2,  24) Dxc6 - Dd2!,    25) Vc4 - Vxd4,  26) Vxd4 - Dxd4,  27) Da8+ - Kg7,  28) Dxa5 a na návrh bílého černý přijal nabídku na remis.