Nejkrásnější šachové partie

Ne náhodou patří mezi nejhezčí partie právě ty , ve kterém bílý zvolil ve svém zahájení Královský gambit. Otevřené útočné riskantní zahájení, plné kombinačních zvratů a obětí inspirovalo  vždy  šachisty každého věku.

Bílý: Greco          Černý: Tenner        rok. 1620

1) e4 - e5,  2) f4 - exf4,  3) Jf3 - g5,  4) Sc4 - f6? Chyba která bude mít tragické následky. Oslabení krále vede k rychlému matu. 5) Jxg5 - fxg5,  6) Dh5+ - Ke7,  7) Dxg5+ - Ke8,  8) Dh5+ - Ke7,  9) De5  mat.  viz Diagram:

Černý v zahájení trestuhodně zpozdil vývin svých figur a zbytečnými tahy svých pěšců, oslabil postavení svého krále. Bílý pak  obětí jezdce zcela rozvrátil obranu soupeře. Typická chyba všech začínajících šachistů..

A ještě jedna ukázka Královského gambitu, tentokráte z nedaleké doby.

Bílý: Širov                Černý: Lapinski        rok  1990

1) e4 - e5,  2) f4 - exf4,  3) Jf3 - g5,  4) Sc4 - g4,  5) 0-0 - gxf3,  Bílý obětoval Jezdce aby získal velmi nebezpečný útok.6) Dxf3 - Df6,  7) e5! - Dxe5,  8) Sxf7+! - Kxf7, Další oběť figury a pěšce  9) d4! - Dxd4+,  10) Se3! - Df6, samozřejmě nešlo Dxb2,  11) Sxf4 - Ke8,  12) Jc3 - Jc6,  13) Jd5 - Dg6,  14) Vae1+ - Se7?,  definitivní chyba 15) Sd6! - Kd8,  16) Df8+! - Sxf8,  17) Sxc7  mat.  Neuvěřitelná partie.

Bílý neváhal v zahájení obětovat Jezdce a několik pěšců aby získal čas na rozvinutí útoku. Partie je ukázkou jak relativní je síla figur v určité pozici, a jak důležitou roli v partii hraje čas a souhra. figur.

A do třetice ukázka Královského gambitu, při kterém se šachisté rozhodně nenudí. Hra je plná napětí a překvapivých kombinací a člověk musí být neustále v plném soustředění.

Bílý: Alechin                Černý: Bondarev      rok  1911

1) e4 - e5,  2) f4 - Sc5, Odmítnutý gambit.  3) Jf3 - d6,  4) Jc3 - Jf6,  5)  Sc4 - Jc6,  6) d3 - Sg4   7) Ja4,- exf4,  8) Jxc5 - dxc5,  9) Sxf4 - Jh5,  10) Se3 - Je5?, Chyba která umožní Alechinovi efektní závěr viz Diagram: .

 11) Jxe5!! oběť Dámy.  11)….Sxd1,  12) Sxf7+ - Ke7,  13) Sxc5+ - Kf6,  14) 0-0+ - Kxe5,  15) Vf5  mat. Černému se nechtělo představit po Sc5+ Dámu, což bylo jediné řešení které však by ho však k vůli materiální ztrátě stejně nezachránilo...   

Typická partie Královského gambitu, se vším co toto zahájení hráči poskytuje, napětí, překvapivé kombinace..

Nádhernou partií plnou napětí a kombinací sehrál v roce 1959 Tal mistr světa s Kellerem v Curychu. Partie plná zvratů, silných tahů i chyb je ukázkou, proč jsou šachy tak uznávanou a oblíbenou hrou.

1Jf3 - Jf6,  2) c4 - e6,  3) Jc3 - d5,  4) d4 - c6 ( hraje se varianta tzv. Slovanské obrany ),  5) Sg5 - dxc4,  6) e4 - b5,  7) a4 - Db6,  8) Sxf6 - gxf6,  9) Se2 - a6,  10) 0-0 - Sb7,  11) d5! - cxd5,  12) exd5 - b4 13) a5! - Dc7! - 14) dxe6! ( typický Tal, mistr kombinací a zápletek).  14)….bxc3,  15) Jd4! - Vg8!,  16) Da4+! - Kd8 ( něco představovat jistě nemá smysl)  17) g3 - Sd5,  18) Vfd1?! - Kc8?,  19) bxc3? - Sc5!,  20) e7! - Jc6?!,  21) Sg4+! - Kb7,  22) Jb5?! ( Doslova hazard, ale pro Tala typický tah ).  22)….De5! ( černý se velmi dobře brání ).  23) Ve1! - Se4?!, ( riskuje i Keller),  24) Vab1! - Vxg4!,  25) Vxe4 - Dxe4!,  26) Jd6+ - Kc7,  27) Jxe4 - Vxe4,  28) Dd1! ( Bílý nachází takřka poslední útočnou možnost  a černý se dopustil ve velké časové tísni rozhodující chyby. )  28)….Ve5?, Doslova  snad každý průměrný šachista by snad v časové tísni sebral otravného volného pěšce a vyhrál.  Ne však velmistr Keller a tak slavně prohrál..viz diagram:

29) Vb7+!! a ( dáma teď sebere skoro všechno ).29)….Kxb7,  30) Dd7+ - Kb8,  31) e8D+ - Vxe8,  32) Dxe8+ - Kb7,  33) Dd7+ - Kb8,  34) Dxc6 a černý se vzdal. Neuvěřitelně dramatická partie.

I další dvě partie jsou ukázkou Talovi geniality.

Bílý: Tal               Černý:  Suetin

1) e4 - c5,  2) Jf3 - e6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - a6,  5) Sd3 - Je7,  6) Jc3 - Jbc6,  7) Jb3 - Jg6,  8) 0-0 - b5,  9) Se3 d6,  10) f4 - Se7,  11) Dh5 - Sf6?,  12) Vad1 - Sxc3  13) bxc3,- Dc7,  14) Vd2!? - Jce7,  15) Jd4 - Sd7?  tak dlouho otálí s rochádou, až bude pozdě. 16) f5 - exf5,  17) exf5 -Je5,  18) Je6! - Sxe6,  19) fxe6 -g6  viz diagram:

20)Dxe5!! - dxe5,  21)exf7+ - Kd7,  22) Sf5++! - Kc6,  23) Se4+- Jd5,  24) Sxd5+ - Kd7,  25) Sxa8+ a černý se vzdal.

Tento geniální stratég a  myslitel,  doslova hýřil nápady a dokázal vymyslet a realizovat neuvěřitelné kombinace. Někdy sice na pokraji korektnosti a s přispěním chyb soupeře, ale to nic neubírá na kráse jeho partií.

Bílý: Tal              Černý: Spelman     rok 1987.

1) e4  - c6 (Caro-Canova obrana), 2)d4 - d5,  3) Jd2-. dxe4,  4) Jxe4 - Jd7,  5) Sc4-Jgf6,  6) Jg5 - e6,  7) De2 - Jb6,  8) Sb3 - h6,  9) Jgf3 - a5,  10) a3 - Se7,  11) Sd2 - Jbd5?!,  12) c4 - Jc7,  13) Sc2 - 0-0?! ( Černý měl hrát c5!, teď se postavení jeho jezdce na c7 zhoršilo. 14) Je5! ( Tal na nic nečeká, obětuje svého pěšce za dobrou souhru svých figur)  14)...Dxd4,  15) Sc3 - Dd8,  16) J1f3 - Jce8,  Tal krásné postavil své bojové šiky, lehké figury i Dámu, ale co dále?  17) g4! ( Samozřejmě že strana která má iniciativu musí útočit)  Bílý se teď bude snažit otevřít  sloupec pro své zatím odpočívající věže.17)....b5 (správně pochopil, že nemůže jenom čekat, ale musí se snažit změnit ráz partie)  18) g5! Typický Tal ( Za iniciativu vše ),  18)¨....hxg5,  19) Jfxg5 - Va6,  20) De3! ( Převod Dámy na h3 rozhoduje, nyní se útok bílého nedá zastavit.  20)....b4,  21) Dh3 - g6,  22) Sxg6!! - bxc3,  viz diagram:

23) Jexf7 - Dd2+,  24) Kf1 - Vxf7,  25) Sxf7+! ( ne Jxf7? ),  25)....Kg7,  26) Vg1 ( hrozí smrtelný odtah Jf3+ a černý nemá rozumnou odpoveď.),  26)....Dxg5,  27) Vxg5+ - Kxf7.  28) bxc3 - a černý v beznadějné pozici vzdal. 

A i  další ukázka je z Talovi tvorby: V něm ukázal jak silná může být nejslabší figurka  pěšec. 

Bílý: Tal                    Černý: Kalupov

1) e4 - c5 ( Sicilská obrana )  2) Jf3 - d6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - Jf6,  5) Jc3 - g6,  6) Se3 - Sg7,  7) f3 - Jc6,  8) Dd2 - Sd7,  9) 0-0-0 - Da5,  10) Kb1 - Vc8,  11) g4 - h6?! ( sice zabrání výměně černopolných střelců, ale za cenu ztráty tempa a oslabení královského křídla ).  12) h4 - a6,  13) Se2 - Je5? ( přílišný hazard , který Tal potrestá). 14) g5! - hxg5,  15) hxg5 viz Diagram:

16)....Vxh1 a nyní se černý dočkal nepříjemného překvapení,  17) gxf6! - Vxd1+,  18) Jxd1!! - Dxd2,  19) fxg7!! a černý se vzdal.

A nyní jedna krásná ukázka z dnešní doby v provedení Davida Navary, který vymyslel neuvěřitelnou kombinaci.

Bílý: Čeparinov                    Černý: Navara

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 ( 3panělka ).  3)....a6,  4) Sa4 - Jf6,  5) 0-0 - Se7,  6) Ve1 - b5,  7) Sb3 - 0-0,  8) h3 - Sb7,  9) d3 - d6,  10) a3 - Dd7,  11) Jc3 - Vfe8,  12) a4 - b4,  13) Je2 - d5,  14) exd5 - Jxd5,  15) Jg3 - Sf8,  16) Sd2 - a5,  17) Sa2 - Jd4?! ( Riskantní tah ),  18) Jxe5 - Dd6,  19) Jf3?! ( Lepší Dg4 ),  19)....Vxe1+,  20) Sxe1 - Jf4,  21) Jxd4 - Dxd4,  22) Dg4 - Ve8,  23) Jf5 - h5,  24) Jh6+?! ( měl se spokojit  s pravděpodobnou remizou po  Jxd4 a hxg5 ),  24)....Kh7,  25) Df5+ - Kxh6,  26) Sd2 - Sd6,  27) Sxf7  viz Diagram:

Na šachovnici vznikla kuriózní situace. Černému hrozí mat na g6 i na h5. Dá se tato situace vůbec řešit? Navara však zachoval klid a objevil fantastickou variantu!  27)....Dxf2+!! ( proč bránit, když lze zaútočit a obětovat Dámu )  28) Kxf2 - Ve2+,  29) Kg1 - Vxd2,  30) g4 - Je2+,  31 Kf2 - Jg3+,  32) Ke3 - Ve2+,  33) Kd4 - Jxf5+  a bílý se vzdal.  

Důležitým předpokladem úspěšné obrany je chladnokrevnost, soustředění, trpělivost houževnatost a precizní propočet variant. Pokud šachista takové vlastnosti má, dokáže odrazit většinu smrtelně vypadajících útoků. Zde je ukázka jedné takové partie, mezi dvěma mistry světa:

Další z šachových velikánů byl Boby Fischer. Byl to šachový genius samorost, který se vypracoval bez trenérů, a  vlastní pílí to dotáhl až na titul mistra světa. Památný je jeho zápas o mistra světa s Borisem Spasskym, který vešel do dějin. I přes svou vyjímečnost se nevyvaroval chyb jak dokazuje tato partie.

Bílý: Boby Fischer                Černý: Geller          rok 1967 

1) e4 - c5,  2) Jf3 - d6, 3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - Jf6,  5) Jc3 - Jc6,  6) Sc4 - e6,  7) Se3 - Sw7,  8) Sb3 - 0-0,  9) De2 - De5,  10) 0-0-0 - Jxd4,  11) Sxd4 - Sd7,  12) Kb1 - Sc6,  13) f4 - Vad8,  14) Vhf1, - b5,,  15) f5! - b4,  16) fxe6! - bxc3,    17) exf7+ - Kh8,  18) Vf5! - Db4,  19) Df1! - (Vynikající tah stupňující tlak na černého)19)....Jxe4,  20) a3? ( Chyba která rozhodla ). viz Diagram:

20¨....Db7,  21) Df4 - Sa4!! ,  22) Dg4,- Sf6!,  23) Vxf6 - Sxb3!,  24) Vf4 - Sa2+,  a bílý se vzdal. Skvělou kombinační partii ve které nechybí napětí a zvraty rozhodl jeden jediný tah. I to jsou šachy.

Bezesporu mezi největší šachové velikány patřil Tal. Vynikal nápady, odvahou riskovat a především precizním propočtem variant. Jeho partie jsou pastvou pro oko všem milovníkům útočné hry, někdy až spojené s hazardem.  Proto chci ukázat několik partií v jeho provedení.

Bílý: Tal                                     Černý: Tringov

1) e4 - g6,  2) d4 - Sg7,  3) Jc3 - d6 ( Pircova obrana ),  4) Jf3 - c6,  5) Sg5 - Db6?! ( Sporný tah ),  6) Dd2 - Dxb2 ( 6ene se za zikem pěšce. Ten mu ale přijde draho ).  7) Vb1 - Da3,  8) Sc4 - Da5,  9) 0-0 - e6,  10) Vfe1 - a6, ( Všimněte si. Z 10 tahů udělal bílý 8 tahů vývinových,, zatímco černý 4 tahy dámou a zbytek pěšci. Není tedy těžké předpovědět jak to asi dopadne.).11) Sf4 - e5,  12) dxe5 - dxe5,  13)Dd6! ( Typický Tal. Stačilo sice prosté Sg3 k výhře, ale bílý si soupeře patřičně vychutnal ).  viz Diagram:

Černý má teď na výběr braní dvou lehkých figur. V obou případech je ale naprosto ztracen, neboť náskok ve vývinu bílého je obrovský.  13)....Dxc3 - Vfd1,  14) Jd7Sxf7+ - Kxf7,  15) Jg5+ - Ke8,  16) De6+ - Kd8,  17 Jf7+ - a černý se před matem vzdal.. Typická ukázka co znamená zanedbat vývin svých figzr. Ale poctivě řekněte: Kdo z vás by přišel na 13) tah Dd6?

Talovo mistrovství a umění útočit, inspirovalo teoretiky do sepsání zásad pro úspěšné vedení útoku. Jsou tyto:::

1) Můžeme si dovolit útočit jen tam, kde máme převahu

2) Do útoku je třeba zapojit co nejvíce figur 

3) Je nutné, třeba i za cenu obětí, otevřít cestu k soupeřovu králi, po případě ho donutit jít ven z úkrytu.

4) Rozhodneme-li se útočit na křídle, musíme mít bezpodmínečně zajištěné centrum

5) Nesmíme být líni počítat varianty a hledat různé cesty, které buď vedou k matu, nebo převaze.


A ještě další ukázka hry Tala a jeho umění útočit.

Bílý: Tal                                    Černý: Zajcev

1) e4 - e6 ( Francouzká obrana ),  2) d4 - d5,  3) Jd2 - c5,  4) Jgf3 - Jc6,  5) exd5 - exd5,  6) Sb5 - De7+,  7) Se2 - Dc7,  8) 0-0 - cxd4,  9) Jb3 - Sd6,  10) Jbxd4 (hrozí a vynucuje a6 ),  10)....a6,  11) c4! ( Tal samozřejmě využívá získaný čas a ihned otevírá pozici ).  11)....Jf6,  12) Sg5! ( vývin figur s tempem je tím pravým ořechovým ).  12)....Je4,  13) cxd5 - Jxd4,  14) Dxd4 - Jxg5,  viz Diagram:

15) Dxg7! ( mohl také klidně vzít jezdce, ale to by nebyl Tal, aby si soupeře patřičně nevychutnal ),  15)....Jxf3+,  16) Sxf3 - Vf8,  17) Vac1! - Sxh2+,  18) Kh1 - Dd6,  19) g3 ( Jednoduchými prostředky získává figuru zpět, přičemž defekty černého přetrvávají-partie je rozhodnutá ).  19)....Sxg3   20) fxg3, - Sf5,  21 Vfe1+ - Kd7,  22) Dg5 -  Sg6,  23) Ve7+! - Dxe7,  24) Vc7+ - Kxc7,  25Dxe7+ - Kb6,  26) Dd6+ - Ka7,  27) Dc5+ a černý se konečně vzdal. 

Bílý: Kasparov                        Černý: Nuun

1) d4 - Jf6,  2) c4 - e6,  3) Jc3 - c5,  4) d5 - exd5,  5) cxd5 - d6,  6) e4 - g6 ( Benoni:  Bílý má pěšcovou převahu v centru, černý na dámském křídle ),  7) f4 - Sg7,  8) Sb5+ - Jfd7 ( Je vynuceno neboť už hrozí e5),  9) a4 - Ja6,  10) Jf3 - Jb4?! ( Příliš riskantní tah. Měl hrát 0-0 ), viz Diagram:. 

11) 0-0 - a6,  12) Sxd7+! - Sxd7 ( Černý počítal jenom s ústupem střelce, bílý ale neztrácí zbytečně čas ).13) f5! - 0-0 ( K čemu je teď jezdec na b4? ).  14) Sg5 - f6,  15) Sf4 - gxf5! ( Otevírat pozici je sice nesmysl, ale lepší tahy černý nemá ). 16) Sxd6 - Sxa4? ( Nevyužil poslední možnost protihry Ve8, pak by byla situace nejasná ).  17) Vxa4 - Dxd6,  18) Jh4! ( na f5 bude stát Jezdec impozantně ).18)....fxe4,  19) Jf5 - Dd7,  20) Jxe4 - Kh8,  21) Jxc5  a černý se vzdal, neboť přichází o kvalitu.  

Bílý: Navara                            Černý: Šomojev

1) d4 - Jf6,  2) c4 - e6,  3) Jf3 - d5,  4) Jc3 - c6 ( Varianta Slovanské obrany ),  5) e3 - Jbd7,  6) Dc2 - Sd6,  7) Sd3 - 0-0,  8) 0-0 - c5,  9) cxd5 - exd5,  10) e4 - cxd4,  11) Jxd5 - Jxd5,  12) exd5 - h6,  13) b3 - Je5,  14) Jxe5 - Sxe5,  15) Ve1 - Dxd5?! ( Sebrat pěšce je riskantní, lépe bylo Ve8! ),  16) Sa3 - Vd8,  17) De2 - Da5? ( Jediný solidní tah je zde Sd6 ),  18) Se7 - Vd5, viz Diagram:

19) b4! ( Slabým tahem bylo De4?? pro Sf5! a černý vyhraje ),  19)....Dc7,  20) De4 - Sxh2+,  21Kh1 - Vf5? ( přiznání rezignace ),  22) Vac1 a černý vzdal neboˇztrácí bez kompenzace kvalitu.

Bílý: Velička                            Černý: Kiselev

1) e4 - c5,  2) Jf3 - e6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - Jf6,  5) Jc3 - d6 ( Varianta Sicilské hry ),  6) g4!? - Se7,  7) g5 - Jfd7,  8) Vg1 - Jb6?!  9) Se3 - d5?! ( Příliš optimistické, lépe bylo  věnovat se dokončení vývinu ).  10) exd5 - Jxd5,  11) Jxd5 - Dxd5 ( Opět lepší bylo skromnější exd5 ),  12) Jb5! - Dc6,,  13) Jxa7 - Vxa7 ( Ještě nejlepší praktické pokračování ),  14) Sxa7 - b6,  15) Dd4! - Sc5,  16) Dxg7! - Vf8,  17 Sxb8 - Sxf2+,,  18) Kxf2 -  Dc5+, viz Diagram:

19) Ke1 - De3+ ( Hledá spásu ve věčném šachu, ale má smůlu ),  20) De2 - Dxg1+,  21) Kd2 - Dxa1,  22) Sd6 -Kd7,  23) Dxf8 - Dxb2,  24) De7+ - Kc6,  25) Dc7+- Kd5,  a černý se vzdal, neboť dostane mat po Sf3+,Kd4 a Se5.

Bílý: Trapl                                 Černý: Nowak

1) e4 - e5,  2)Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5 ( Klasická italka ),  4) c3 - Jf6,  5) d4 - exd4,  6) 0-0 - d5? ( Tak to je špatně, neboť otevírat pozici v situaci kdy má soupeř lepší vývin je nelogické).  7) exd5 - Je7? ( To je zase špatně, neboť na to už černý nemá čas. Měl hrátJxd5 ale i tak by stál špatně ).  8) cxd4 -Sb6,  9) Sg5 - Jfxd5,  10) Sxd5 - Dxd5,  11) Jc3 ( Bílý získal další vývinová tempa a situace černého už je kritická ).  11)....Dd8,  12) Ve1 - f6, viz Diagram: 

13) Db3 ( Bílý názorně demonstruje v praxi jednu z nejdůležitějších zásad zahájení- rychlý vývin ).  13)....Kf8 ( Brát střelce samozřejmě nešlo pro Jd5 ).  14) Sf4 - Sg4,  15) Jg5! ( Nabízi další danajský dar ),  15)....Jd5,  16) Jxd5 - fxg5,  17) Da3+ - Kf7,  18) Ve7+ - Kg6,  19) Dd3+ - Kh6,  20) Sxg5+ - a Černý se vzdal protož nezabrání několika tahovému vynucenému matu

Bílý: Janowski                        Černý: Schalopp

1) d4 - d5,  2) c4 - dxc4 ( Hraje se přijatý Dámský gambit a za šachovnicí sedí jeden z nejobávanějších útočníků 20 století ),  3) Jf3 - c5,  4) e3 - cxd4,  5) exd4 - Sg4? ( Ve většině případů je tento tah dobrý. Ne však v přijatém Dámském gambitu. a zvlášť ne, když černý předtím zahrál c5.  Bílý nyní černého patřičně vyučí.)  6) Sxc4 - e6?! ( Jen dokonává dílo zkázy. Pozice černého je sice zlá, ale zkomplikovat ji mihl tahem Dc7 a teď nejde Sxf7?? - zkuste sami ).  7) Da4+ -Jc6 viz Diagram:  

8) Je5 - Dxd4,  9) Jxc6 - De4+,  10) Se3 - bxc6  11) Jc3 - Dxg2, ( Černý má o 2 pěšce více a hrozí vzít věž, ale zanedbal vývin a to rozhodne ).  12) Sd5!! ( geniální tah, po které je černý ztracen ).  12)....exd5,  13) Dxc6+ - Kd8,  14) Dxa8+ - Kd7,  15) Db7+ - Ke6,  16) Dc6+ - Sd6,  17) Sf4 a černý vzdal. Bílému zbyde věž navíc, nebo dá mat..  Nádherný útok !!!.