Různé typy útoku v miniaturkách

Tato stránka bezprostředně navazuje na předchozí nazvanou miniaturky, která měla za cíl  seznámit čtenáře s hlavními hrozbami, kterými disponuje šachista. při střetnutí s jiným soupeřem. Proto je velmi důležité pro další studium šachu poznat a v praxi si tyto šachové nástroje osvojit. Následující  ukázky miniaturních partii mistrů, vám snad pomůže  v dalším zlepšování úrovně vaši hry. Přeji hodně zdaru.

Útok na krále v centru:

Situace nastane, když se vám podaří zadržet soupeřova krále v centru ( soupeř nemůže rošovat ). Pak je váš  plán další hry jasný. Otevřít hru a zaútočit na něho. Nezbytnou podmínkou takového útoku je však lepší vývin útočící strany a souhra vašich figur. Naopak na materiálu moc nezáleží, protože při takovém útoku dochází často k efektním obětím.      Několik jednodušších případů.

Bílý: Čebalo                              Černý: Vasjukov

1) d4 - f5, ( Holandská hra ),  2) Sg5 - g6,  3) e3 - Jh6?!,  4) h4! - Jf7,  5) Sf4 - d6,  6) Jf3 - Jd7?! ( Zase nepřesnost. Lepší bylo Sg7 ),  7) Sc4 - Sg7? ( Velmistr Vasjukov nebyl asi v dobrém psychickém rozpoložení ).  8) Sxf7+ - Kxf7,  9) Jg5+ - Kf6,  10) Jc3 - c6,  11) Df3 - e5,  viz Diagram:. 

12) Dd5!! - De7,  13) Jxh7+ - a černý se vzdal.

Bílý: David                                Černý: Pinter

1) e4 - e5,  2) Jc3 - Jc6,  3) f4 ( Vídeňská hra ),  3)....exf4,  4) Jf3?! - g5,  5) d4 - g4,  6) Sc4 - gxf3,  7) 0-0 - d5? ( zde černý propásl získat vyhranou pozici tahem Jxd4! neboť nejde Dxd4 pro Dg5! a kdyžDf2 pak Sc5 ),  8) exd5 -  Sg4,  9) Dd2 - Ja5, 10) Sb5+ - c6,  11) Dxf4 - Dd7? ( Jak vidno i velmistr s Elem 2600 podléhá nátlakové hře. ).  viz Diagram:

12) De5+ - Je7,  13) Je4 - 0-0-0? ( Urychluje je prohranou pozici ),  14) Sf4  a černý se vzdal.

Bílý: Donisthorpe                   Černý: Klimkov

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6, 3) Jc3 - d6,  4) d4 - Sg4,  5) Se3 - f5? ( Otevírat pozici při horším vývinu je velmi špatný nápad.),  6) d5 - fxe4(   7) Jxe4 ( Ještě lepší bylo dxc6 )  7)....Jce7,  8) c4 - Jf6,   9) Jxf6+  - gxf6,  10) h3 - Sd7?!      ( Lepší Sh5 ),  viz Diagram:

11) Jh4 - Jg6,  12) Sd3! - Jxh4,  13) Dh5+ - Jg6,  14) Sxg6+ - Ke7?  ( Nutností bylo hxg6 , ale i tak je pozice černého špatná ),  15) Dxe5+  a černý se před matem vzdal.

Bílý: Vokáč                               Černý: Kupka

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Jf6,  4) d4 - exd4,  5) 0-0 - Sc5,  6) e5 - d5,  7)exf6 - dxc4,  8) Ve1+ - Se6,  9) Jg5 - Dd5 - Jc3,  10) Df5 - Je4,  11) Sf8?! ( Teorie uvadí 0-0-0 ). Zde M.Vokáč uvádí cituji: V té době jsem byl nezkušený 18 letý mladík a paměť mi fungovala dobře a proto jsem v ní vyhrabal správné pokračování na soupeřovo nevhodné odbočení od teorie. viz Diagram:

12) Jxf7! - Kxf7,  13) Jg5+ - Kg8,  14) g4 - Dxf6,  15) Vxe6 - Dd8,  16) Df3 - Dd7,  17) Ve7!!  a velmistr Kupka před matem vzdal. Skutečně úctihodný výkon mladého nadějného šachisty,  při jeho prvním vstupu do dospěláckého šachu.

Bílý: Steinitz                            Černý: Pilhal

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5,  4) b4 - Sxb4, ( Evansův gambit ),  5) c3 - Sa5,  6) 0-0 ( Přesnější je d4! ). 6)....Jf6, ( Dobrou obranou je i d6 ),  7) d4 -exd4? ( Vede k velkým problémům. lepší bylo udělat rošádu.  8).Sa3!, - d6,  9) e5! - dxe5?,( vede k zadržení Krále v centru- nutné bylo Je4 ).  10) Db3 - Dd7,  11) Ve1 - Df5?!,  12) Sb5!  ( pomocí vazby vytváří další hrozby a ztěžuje černému vývin ),  12)....Jd7 viz Diagram:  

13) Dd5! - Sb6,  14) Jxe5 - Je7,  15) Jxd7!  - Dxd5,  16) Jf6+ - Kd8,  17) Sxe7  mat.

Bílý: Kotov                               Černý: Kalmaňok

1) e4 - e6,  2) d4 - d5,  3) Jc3 -Jf6,  4) Sg5 - dxe4,  5) Jxe4 ( Známá varianta Francouzké obrany ),  5)....Se7,  6) Sxf6 - gxf6,  7) Jf3 - Jd7 ( Lépe f5 ),  8) Sc4 - c6,  9) Dd2 - b6?! ( Černý hraje moc pasivně, lepší b5!,  10) Dh6 - Sf8?! ( A znovu lepší f5 ),  11) Df4 - Sb7,  12) 0-0-0 - h5,  13) Kb1 - Se7,  14) Dg3 ( Hrozí postup Dámy na g7 ),  14)....Jf8,  15) Vhe1 - f5 ( To už je příliš pozdě. Zatímco černý svou nerozhodností ztrácel zbytečně čas, bílý aktivně rozehrál své figury a nyní otevře hru a udeří).  viz Diagram:

16) d5!! ( a rázem jsou všechny tahy černého špatné a jeho pozice je prohraná ).  16) cxd5,  17) Sb5+ - Jd7,  18) Je5 - Dc7,  19) Sxd7+ - Kd8, 20) Dg7 - Vf8,  21) Jg5 -Dc5,  22) Sxe6  a černý se vzdal.

Jedno z nejsložitějších a nejprovokativnějších zahájení je Sicilka.  Každá,  i  ta  sebemenší chyba může mít ( zejména pro černého fatální následky). Proto  je třeba,  než ji vůbec začneme hrát, si  dobře  prostudovat variantu ke které se rozhodneme. Několik ukázek:.

Bílý: Jansa                                Černý: Adamski

1) e4 - c5,  2) Jf3 - e6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - a6,  5) Jc3 - d6,  6) Sc4 - b5,  7) Sb3 - Sb7,  8) 0-0 - Jd7? ( Pasivní tah- Lépe Jf6. Tah v partii je prohrávající chybou ),  9) Sxe6! ( Typová oběť lehké figury za dva pěšce.má za cíl rozbití pěšcové ochrany Krále ).  9)....fxe6,  10) Jxe6 - Db6 ( Jestli Df6, pak Jd5! ). 11) Jd5 - Sxd5,  12) exd5       ( Dominantní Jezdec paralyzuje hru soupeře a je kompenzací za obětovanou figuru. Navíc otevření e sloupce je jen dalčí bílého bonus ).  viz Diagram:

12)....Jgf6  13) De2! ( Silnější než Ve1.Dáma hrozí proniknout na e6 ).  13)....Je5,  14) Se3 - Db7,  15) Sd4 - Kf7,  16) Dxd5 - fxe5,  17) Dxe6 ( Umožňuje krásnou kombinaci ).  18) exf6 - Dxe2,  19) fxg7+ - Dxf1+,  20) Vxf1+  a černý se vzdal.   Krásná inspirativní partie.

Bílý: Šimáček                                    Černý: Szeresco

1) e4 - c5,  2) Jf3 - d6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - Jf6,  5) Jc3 - a6,  6) Se3 - e6,  7) g4 (Velmi ostrá varianta Kerese ), 7)....Se7?! ( Ustrašená odpověď - lepší e5, nebo h6 ).  8) g5 - Jfd7,  9) Dd2 - Jc6,  10) h4 - Dc7,  11) 0-0-0 - Jce5?!,    ( To znovu nahrává bílému- lepčí bylo b5),  12) f4 - Jc4,  13) Sxc4 - Dxc4,  14) h5 - Jc5,  15) a3! ( hrozí b3 ),   15)....Ja4,  16) Jxa4 - Dxa4,  viz Diagram:

17) g6! ( Dlouho připravovaný tah. Protože je černý nedostatečně vyvinut, musí to s ním po otevření pozice zákonitě špatně skončit ).  17)....fxg6,  18) hxg6 - h6,  19) e5! ( Stále stejná myšlenka- otevřít pozici ).  19)....d5,  20) f5! - exf5,  21) Sxh6! ( Tuhle díru už černý nestačí zalepit ).  21).... gxh6,  22) g7 - Vg8,  23) Dxh6 - Sd7,  24) Dg6+ - Kd8, 25) Db6+  a černý se vzdal, neboť po Kc8  a Vh8, staví bílý další dámu a nejspíš dostane mat. 

Bílý: Vaganjan                        Černý: Planinec

1) d4 - Jf6,  2) c4 - c5 ( Benoni ),  3) Jf3 - cxd4,  4) Jxd4 - e6,  5) Jc3 - Sb4,  6) Jdb5 - 0-0,  7) a3 - Sxc3+,  8) Jxc3 - d5,  9) Sg5 - h6,  10) Sxf6 - Dxf6,  11) cxd5 - exd5,  12 Dxd5 ( To samozřejmě je špatné, ale býlí moc na výběr nemá ),  12)----Vd8,  13) Df3 - Db6,  14) Vd1 ( Vtipně pokrývá pěšce na b2 ),  14)....Vxd1+,  15) Jxd1 - Jc6,  16) De3!? ( Problém bílého je dokončit vývin. Výměna Dam by mu proto velice prospěla ).  16)....Jd4,  17) De8+ - Kh7,  18)e3  viz Diagram:

18)....Jc2+,  19) Kd2 - Sf5! ( Chystá matovou sít a odvádí Dámu od centra děje ),  20) Dxa8 ( Nezbývá bílému než věž sebrat, aby měl z čeho vracet ).  20)....Dd6+ - Kc1 ( Útěk přes c3 budoucnost nemá ).  21) Ja1 - Dxb7??,  ( Je to sice kruté, ale až tento poslední tah bílého je chybou. Záchranu zajišťoval tah Sc4! a černý ,i přes velkou iniciativu by jen velmi těžko vyhrál ).  22) Dc7+!! ( Tento působivý hák, stojí opravdu za to ).              Bílý vzdal...  .   

Vyhnaný král:

Podaří-li se nám ( Pomocí oběti ) vyhnat soupeřova krále z tábora jeho figur, je z něho štvanec a málokdy přežije. .Následující miniaturky proto potěší oko šachového fajšmekra.

Bílý: Lasker                              Černý: Thomas

1) d4 - e6,  2) Jf3 - f5,  3) Jc3 - Jf6,  4) Sg5 - Se7 ( Mělo se stát d5 ),  5) Sxf6 - Sxf6,  6) e4 - fxe4,  7) Jxe4 - b6,  8) Je5 - 0-0,  9) Sd3 - Sb7,  10) Dh5 ( Bílý hraje aktivně a dobré vyhlídky ),  10)....De7?? ( nevnímá hrozby soupeře, což ho bude stát partii  Nutné bylo buď g6 nebo Sxe5 ). Viz Diagram:

11) Dxh7+!! ( Krásná oběť Dámy, která dala této partii punc nesmrtelnosti ).  11)....Kxh7,  12) Jxf6+ - Kh6,  13) Jeg4+ - Kg5,  14) h4+ - Kf4,  15) g3+ - Kf3,  16) Se2+ - Kg2  17) Vh2+ - Kg1,  18) Kd2 mat. Neuvěřitelné je to, že všechny tahy po oběti Dámy byly vynucené.

Bílý: Jukes                               Černý: Pinch

1) e4 - d5 ( Skandinávská obrana ),  2) exd5 - Jf6,  3) Jc3 - Jxd5,  4) Sc4 - Jb6,  5) Sb3 - Jc6,  6) Jf3 - e5,  7) d3 - Sg4?! ( Nešťastná myšlenka, lepší Se7 ),  8) h3 - Sh5? ( Je pochopitelné, že černý nechce měnit střelce, ale tím umožnil bílému provést krásnou kombinaci ).  Viz Diagram:

9) Jxe5! - Sxd1 ( Samozřejmě je lepší oběť nepříjmout, ale i po Jxe5 by měl bílý materiální i poziční převahu),  10) Sxf7+ - Ke7,  11) Sg5+ - Kd6,  12) Je4+!! - Kxe5,  13) f4+- Kd4,  14) Vxd1!  - Dxg5, 15) c3+  - Ke3,  16) 0-0!! - Dc5,  17) Jg3! - Jd4,  18) Vf2 - Je2+,  19) Jxe2 - Ja4,  20 Kf1 - Dc6,  21) Jd4 -  Jxc3,  22) Jf5  mat. Neuvěřitelná partie !!!!.

Bílý: Petrosjan                        Černý: Pachman

1) Jf3 - c5,  2) g3 - Jc6,  3) Sg2 - g6,  4) 0-0 - Sg7,  5) d3 - e6,  6) e4 - Jge7,  7) Ve1 - 0-0 ( Neopatrný tah- mělo se stát d6 ),  8) e5 - d6?! ( Lepší bylo b6!? ),  9) exd6 - Dxd6,  10) Jbd2 - Dc7  11) Jb3 - Jd4? ( bránit se mohl b6 ),  12) Sf4- Db6,  13) Je5 - Jxb3,  14) Jc4! - Db5 ( Černý stojí na výhru- viz Diagram:

15) axb3 - a5,  16) Sd6 - Sf6 ( Umožňuje efektní závěr, ale partie již je rozhodnutá ),  17) Df3 - Kg7,  18) Dxf6!! - Kxf6,  19) Se5+ - Kg5,  20) Sg7! - Vg8  21) f4+ - Kg4,  22) Je5+  a černý se před matem vzdal.

Bílý: Capablanka                             Černý: Steiner

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Jc3 - Jf6,  4) Sb5 - Sb4 ( Hra 4 Jezdců ),  5) 0-0 - 0-0,  6) d3 - d6,  7) Sg5 - Sxc3,  8) bxc3 - Je7 ( Dosud hrál černý přesně, ale zde už teorie doporučuje De7! )  9) Jh4 - c6,  10) Sc4 - Se6? ( Prohrávající chyba- nutné bylo d5 ),  11) Sxf6! - gxf6,  12) Sxe6 - fxe6,  13) Dg4+ - Kf7,  14) f4! ( Otevření f sloupce znamená rozhodující posílení útoku bílého ),  14).... Vg8,  15) Dh5+ - Kg7,  16) fxe5 - dxe5,  viz Diagram:

17) Vxf6! ( Skvělá kombinace kterou bílý propočítal až do matu ),  17).... Kxf6,  18) Vf1+ - Jf5,  19) Jxf5 - exf5,  20) Vxf5+ - Ke7,  21) Df7+ - Kd6,  22) Vf6+ - Kc5,  23) Dxb7! - Db6,  24)Vxc6+! - Dxc6,  25) Db4 mat.  Fantazie !!!

Útok na malou rošádu v miniaturkách:

Jak lze provést útok na předčasnou, špatně chráněnou malou rošádu, se můžeme poučit v několika následujících partiích..

Bílý: Anderson                        Černý: Lange

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 - Jd4,  4) Jxd4 - exd4,  5) Sc4 - Jf6,  6) e5?! ( Nepřesnost- lepší 0-0 ),  6)....d5,     7) Sb3, - Sg4?! ( Vhodnější bylo Jg4 ),  8) f3 - Je4,  9) 0-0 - d3,  10) fxg4?? ( Nutné bylo De1 a rázem má problémy černý ).  10)....Sc5+,  11) Kh1 - Jg3+! ( Otevírá sloupec a to bude konec bílého krále ).  12) hxg3 - Dg5!! ( Blokuje bílého pěšce, aby se nemohl vyhnout výměně ),  viz Diagram: 

13) Vf5 ( Jediná obrana, ale ani ta nestačí ),  13)....h5!,  14) gxh5 - Dxf5,  15) g4 - Vxh5+!  16) gxh5 - De4,      17) Df3 -  Dh4+,  18) Dh3 - De1+,  19) Kh2 - Sg1+,  20)Kh1 -  a bílý se před matem vzdal. Velmi poučná partie.

Bílý: Casac                               Černý: Piazzini

1) d4 - d5,  2) c4 - e6,  3) Jc3 - Jf6,  4) Jf3 - Se7,  5) Sg5 - Jbd7 ( Klasický Dámský gambit, jen kromě posledního tahu černého se nyní hrává h6, Sh4,0-0, e3,Jc4 s vyrovnanou hrou ).  6) e3 - 0-0,  7) Dc2 ( Lepší je Vc1 ),  7)....c5,  8) cxd5 - Jxd5,  9)Jxd5 - Sxg5,  10) h4!? ( velmi ambiciózní tah a připravuje zajímavou past ).  10)....Da5+?? ( A vida. Past sklapla. Zcela nic by se nedělo po Sh6).  viz Diagram:

11) b4! - cxb4 ( Nyní už je všechno špatně !! Ještě nejlepší bylo zahrát Dd8 a hrát bez figury ).12) Dxh7+! - Kxh7,  13) hxg5+ - Kg6,  14) Je7  mat.   Co říkáte?  Nádhera, co dokáže vymyslet lidský mozek.. 

Bílý: Cejtlin                              Černý: Osipov

1) e4 -  e6 ( Francouzká ),  2) d4 - d5,  3) Jd2 - dxe4,  4) Jxe4 - Se7,  5) Jf3 - Jf6,  6) Sd3 - Jbd7,  7) Jxf6+ - Jxf6,  8) De2 - 0-0,  9) Sg5 - c5? ( Boj proti centru, zde není tím nejlepším řešením, lepší bylo Sd7 ).  10) 0-0-0 - cxd4, 11) h4! - Da5,  12) Kb1 - Vd8,  13) Je5 - h6 ( urychluje prohru, ale pozice černého už se bránit nedá ).  14) g4! ( obětuje figuru za otevření h sloupce.).  14)....hxg5,  15) hxg5 - Sd6,  16) f4 - Sxe5,  17) gxf6 - Sxf6, viz Diagram:

18) g5 - Kf8,  19) gxf6 - gxf6,  20) Vh7! - !Sd7,  21) De4 - f5,  22) Dxd4 - Ke4,  23) Sb5!! ( Překrásný tah proti kterému je černý bezmocný ).  23)....Dxb5,  24) Dd6+ - Kf6,  25) Vh6+ - Kg7,  26) De7! a černý se vzdal.

Bílý: Reiner                              Černý: Steinitz

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) d4 - exd4, ( Skotská hra ),  4) Sc4 - Sc5,  5) 0-0?! ( Pochybný tah- lepší c3 ),  5)....d6,       6) c3 - Sg4!,  7) Db3 - Sxf3!,  8) Sxf7+ - Kf8,  9) Sxg8? ( Daruje další tempo soupeři a tím prakticky prohrává partii ). 9)....Vxg8,  10) gxf3 - g5!,  11) De6 ( Snaží se převést Dámu do obrany )  11)....Je5,  12) Df5?! ( Lepší bylo pěšce odevzdat tahem Kh1 ),  12)....Kg7,  13) Kh1 - Kh8,  14) Vg1 - g4! ( Otevírá cestu Dámě na h4 ). viz Diagram:

15) f4 ( Urychluje prohru, ale nepomáhalo už nic ),  15)....Jf3!,  16) Vxg4 - Dh4!!,  17)Vg2 - Dxh2+!,  18)Vxh2 - Vg1 mat. ( Překrásný závěr a ukázka dvojího odvlečení.

Bílý: Biolek                              Černý: Polák

1) e4 - c5,  2) Jf3 - Jc6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - g6,  5) c4 ( Sicilka s Maroczyho výstavbou ).  5)....g7,      6) Se3 - Jf6,  7) Jc3 - Jg4,  8) Dxg4 - Jxd4,  9) Dd1 - Je6,  10) Se2 - d6,  11) 0-0 ( Přesnější je Vc1 ).  11)....0-0,  12) Dc2 ( lepší je Dd2),  12)....Sd7,  13) Jd5 - Jc5,  14) Vad1 - a5,  15) f4 - b6, ( černý se opevnil na Dámském křídle, hrát se však bude na křídle opačném).  16) f5 - Sc6,  17) Sd4 - Sxd4+,  18) Vxd4 - e6?? ( Vůbec nepostřehl nebezpečí. Hrát se mělo e5 ).  viz Diagram:

19) Je7+!! ( Šokující tah, který černého ani nenapadl, rozhoduje jinak vyrovnanou partii).  19)....Dxe7,  20) f6 - Dc7,  21 Dd2 - e5 ( Matu nezabránilo ani Jd7, e5!, dxee5,Vxd7!  a ani Kh8, Dh6, Vg8, Vf3),  22) Dh6 - Je6,  23) Vf3 - Jxd4,  24) Vh3  a černý se vzdal.

Bílý: Abonyi                            Černý: Hromádka

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Jc3 - Jf6,  4) Sb5 - Jd4,  5) Sa4 - c6,  6) 0-0?! ( Další z příkladů kdy rošáda není zrovna tím nejlepším řešením. Správné bylo Jxe5 ).  6)....Sc5,  7) Jxe5?! ( Znovu nepřesně, ale černý stojí nyní lépe i po jiných tazích, na př. d3 ),  7)....d6,  8) Jd3 - Sg4,  9) De1 ( kdyby f3?, pak Jxf3 a černý stojí na výhru ).     9)....Jf3+!, ( Skvělá oběť Jezdce klade před bílého těžké problémy ).  viz Diagram:

10) gxf3 - Sxf3 ( Útoku černého bude velmi těžké čelit ).  11) e5? ( Prohrává,,stejně jako Jxc5, pro Dc8 s nekrytelným  matem ).  11)....0-0!,  12) exd6 - Jg4!,  13) De7 - Sxd6!,  a černý matí i bez Dámy.  Velmistr Hromádka byl skvělým stratégem a útočníkem.

A na závěr ukázek útoku na malou rošádu jedna velmi poučná partie, že i méně známí a zkušení hráči mohou vytvořit téměř umělecké dílo a že partie definitivně končí, až podepsáním partiáře.

Bílý: Novák                              Černý: Chval

1) e4 - e5,  2)Jf3 - Jc6,  3) d4 - exd4,  4) Jxd4 - Jf6,  5) Jxc6 - bxc6,  6) Sd3 - d5,  7) exd5 - cxd5,  8) 0-0 - Sd6,  9) Ve1+ - Se6,  10) Sf5?! ( Žene se za bludičkou. K převaze vede Sb5+ ),  10)....0-0,  11) Sxe6 - fxe6,  12) Vxe6? - Ztráta dalšího tempa a to už pozice bílého neunese. Nutné bylo Jc3).  12)....Je4,  13) Jc3?! ( Pozdě! ).  13)....Dh4,  14) g3 ( Nepomáhalo ani Jxe4 pro Sxh2+ a bílý není schopen čelit útoku ).  viz Diagram:

14).Vxf2! ( Krásná oběť Dámy, po které se černý domníval, že partie končí. Bílý však našel poslední obranu ). 15) Vh6! - gxh6,  16) Dxd5+ - Kg7? ( Černý zřejmě šokován 15 tahem bílého chybuje. Vyhrávalo Kf8 ),, 17) Dd4+ - Kg6? ( Stále ještě Df6 dávalo převahu černému ),  18) Dxf2 - Dh3?? ( Jako slepý hraje ze setrvačnosti na útok, nutné však bylo Jxf2 s šancemi na remis ).19) Jxe4 - Vf8,  20) Dg2 - Dg4,  21) Sd2 - Vf3,  22) Jxd6 - Dd4+,  23) Kh1 a černý vzdal.  

To byla krásná ukázka toho, že i krátkodobá ztráta koncentrace v absolutně vyhrané pozici se nevyplácí.

Útok na velkou rošádu v miniaturkách:

Na velkou rošádu se útok v miniaturních partiích vyskytuje mnohem řídčeji, než na rošádu malou. Přesto jsou tyto partie velmi poučné a stojí za přehrán ( viz následující ukázky )..

Bílý: Potsch                             Černý: Bamler

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jf6,  3) Jxe5 - d6,  4) Jf3 - Jxe4,  5) De2 - De7,  6) d3 - Jf6,  7) Sg5- Se6?! ( Výměně Dam se černý bránit neměl ). 8) Jc3 - c6,  9) Je4 - Jbd7,  10) 0-0-0 - h6,  11) Sh4 - g5 ( Špatné řešení problému. Lépe d5),  12) Sg3 - Jxe4,  13) dxe4 - d5,  14) exd5 - Sxd5,  15) Je5  ( Již podruhé se černý vyhýbá výměně Dam a připouští nebezpečný útok ).  viz Diagram:

15)....0-0-0? ( Nyní ho bílý  přímo zničil tvrdým útokem ).  16)Vxd5! - cxd5,  17) Jc6! - Dc5,  18) Da6!? ( Krásný i když ne zcela korektní tah, po kterém se černý vzdal, neboť se domníval, že útok nelze odrazit.)  Kdyby však přišel na 18)....Je5!, musí hrát bílý velice přesně aby v koncovce vyhrál. 

Bílý: Keres                               Černý: Botvinnik

1) d4 - Jf6,  2) c4 - e6,  3) Jc3 - Sb4 ( Nimčovičova obrana ),  4) Dc2 - d5,   5) cxd5 - exd5,  6) Sg5 - h6,  7) Sh4 ( Lépe Sxf6 ),  7)....c5 ( Boj o střed je nejlepším pokračováním).  8) 0-0-0?? ( To však je prohrávající tah. Rošovat do nebezpečného prostoru je smrtelným hříchem ).  8)....Sxc3,  9) Dxc3 - g5,  10) Sg3 - cxd4,  11) Dxd4 - Jc6,  12) Da4 ( Velké problémy má černý i po lepším De3+, Se6 ),  12)....Sf5!   13) e3 - Vc8,  14) Sd3 - Dd7, ( Hrozí odtažný tah ).  15) Kb1 - Sxd3,  16Vxd3 - Df5,  17) e4 - Jxe4,  18) Ka1 - 0-0,  19) Vd1 - viz Diagram:

19)....b5! ( Vyhrává okamžitě, neboť Jezdec pronijkne na c2 ).  20) Dxb5 - Jd4,  21) Dd3 - Jc2+,  22) Kb1 - Jb4 a bílý se vzdal. 

Bílý: Vychodil                         Černý: Biolek st.

1) e4 - e5,  2) f4 - d5, ( Odmítnutý královský gambit ),  3) exd5 - c6,  4) Jc3 - cxd5,  5) d4? ( K normální pozici vede fxe5, d4, Jc4, ),  5)....exd4,  6) Dxd4 - Jf6,  7) Se3 - Jc6,  8) Sb5 - Se7,  9) 0-0-0?! ( Problematický tah, lepší bylo určitě Jf3 ).  9)....0-0,  10) Dd2 - Da5,  11) Kb1 -Sb4,  12) Jge2 - Je4,  13) Dd3 ( Pěšec je otrávený).  13)....Sf5! viz Diagram:

14) Dxd5 - Jxc3+,  15) Jxc3 - Se6 ( Souhra černých figur je přímo ukázková ),  16)Dh5 - Sxc3,  17)bxc3 - Sc4,  18) a4 - a6,  19) Sc5 - axb5  20) Sxf8 - Dxa4,  21) Kc1 - Vxf8 ( Pozice bílého je beznadějná),  22) Dc5 - Da1+,  23) Kd2 - Vd8+,  a bílý se vzdal.  Krásná a poučná partie o souhře figur.

Bílý: Babula                             Černý: Vokáč

1) d4 - g6,  2) c4 - Sg7,  3) e4 - d6,  4) Jc3 - Jf6,  5) f3 - 0-0,  6) Se3 - a6,  7) Dd2 - b6,  8) 0-0-0?! ( Problematický tah, daleko lepší bylo Vd1!? ).  8)....c5,  9) dxc5 - bxc5,  10) e5 ( Černý má díky zranitelnosti bílého krále za pěšce výbornou kompenzaci). 10).... Je8!  11) exd6 - Jxd6,  12) Sxc5 - Jc6,  13) Sa3 - Se6 ( Pro černého je důležitý rychlý vývin figur bez ohledu na drobmé materiální ztráty).  14) Jd5 viz Diagram:

14)....Jd4 ( Ještě silnější je Sxd5!, Dxd5,Dc7),  15) Je3 - Dc7,  16) b3? ( Náskok ve vývinu černého je rozhodujícím trumfem ). 16)....Vfd8,  17) Dc1 - J6f5! ( Odstraňuje jednu z mála bránících figur bílého).  18) Jxf5 - Sxf5,  19) Sd3 - Jb5!,  20) Sb2 - Vxd3,,  21)De2 - Vxd1+ - 22) Dxd1 - Vd8,  23) De2 - Df4+  a černý se vzdal. 

Protiútok:

Velmi častou příčinou porážky bývá logicky neodůvodněná, až příliš aktivní hra, kterou soupeř potrestá rychlým protiútokem. Několik ukázek které dokládají toto tvrzení.  

Bílý: Boros                               Černý: Lilenthal

1) e4 - e5,  2) Jc3 - Jf6,  3) f4 ( Vídeňská hra ).  3)....d5,  4) fxe5 - Jxe4,  5) Df3 ( Korektnější je Jf3 ).  5)....Jc6,  6) Jxe4?! ( Lepší bylo vývinové Sb5),  6)....Jd4,  7) Df4? ( Kavárenský přístup )  7)....dxe4,  8) Sc4 - Sf5,  9) c3? ( tato chyba už rychle prohrává ), viz Diagram:

9)....g5!,  10) Sxf7+ ? ( Vypadá to jako šach ze msty. Poslední příležitost jak se pokusit zachránit je Df1 ).  10)....Kxf7,  11) Df2 - e3,  12) Df1 - exd2+,  13) Kd1 - dxc1D+,  14) Kxc1 - a černý se vzdal. Matu zabrání jen za cenu dalších materiálních ztrát.

Bílý: Reggio n                          Černý: Tarasch 

1) e4 - c5,  2) Jf3 - e6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - Jf6,  5) Jc3 - Jc6,  6) Jdb5 ( Jinou možností je Jxc6,bxc6, e5Jd5 se zajímavými zápletkami ).  6)....Sb4   7) Sf4 ( Hazardní varianta, Lepší je a3 ),  7)....Jxe4  8) Jc7+ - Kf8,,  9) Jxa8?? ( Jedno neprozřetelné braní a je po partii . Mnohem lepší je  Df3 s velkými zápletkami ).  9)....Df6 ( Rázem má černý těžko odrazitelné hrozby ).  viz Diagram:

10) Df3 - Jxc3  11)Sd2 ( Urychlije prohru, ale nepomohlo by ani a3, Jd4, Sd6!+!, Sxd6,Dxc3,De5+,Kd1,Ke7),  11).... Jd4,  12) Dd3 - De5+,  13) Se3?! ( Správné Se2),  13) Ja4+ -14)  c3,- Jxb2,  15) Db1 a bílý vzdal.

Bílý: Poláček                           Černý: Vokáč

1) e4 - c5,  2) Jf3 - d6,  3) d4 - cxd4  4) Jxd4 - Jf6,  5) Jc3 - a6,  6) Se3 - Jc6,  7) Se2 - e6,  8) a4 - Se7,       9) Jb3 - 0-0,  10) f4 - e5,  11) f5?! ( V drtivé většině je rozumné nejprve uklidit krále do bezpečí, než v centru podnikat nějaké akce).  11)....d5!?  12) Jxd5, -Jxd5,  13) Dxd5 - Dxd5,,  14) exd5 - Jb4 ( viz Diagram ).  

15) 0-0-0 - Sxf5,  16) c4?? ( Ovšem přehlížet mat dovoleno určitě není ),  16)....Ja2+ - a bílý se vzdal. Přehlídnout takovýto mat by neměl ani 14 letý dorostenec, natož kandidát mistra. A vidíte. I toto se stane.