Šachové miniaturky

Tuto stránku krátkých šachových partií, píši čtenářům hlavně pro jejich pobavení i pro poučení, jakých chyb se mají při hře vyvarovat. Proto je nedoporučuji aplikovat na dobré a zkušené soupeře, Zároveň je ale nutné a nanejvýš potřebné, zejména  pro mladé šachisty, aby si uvědomili a do paměti vložili, jakých chyb a prohřešků proti teorii se hráč který tak rychle prohrál v partii dopustil. A aby je pak sám  se zkušenějším  soupeřem neopakoval. Proto kapitola velmi  úzce  souvisí se studiem teorie ZAHÁJENÍ

Další výhodou těchto krátkých partií je, že v hráčích rozvíjí kreativitu, nápady a kombinační schopnosti a také nutí hráče k preciznímu  propočtu. To jsou nezbytné vlastnosti  potřebné nejen pro šachy.

Ukázky z Královského gambitu:

Základní ideou Královského gambitu je tahem f4 odstranit pěšce e5, otevřít sloupec f a tahem d4 získat pěšcový střed. Strategii tohoto zahájení je masivní a rychlý útok na soupeřova krále.

Bílý: Gréco                          Černý: Neznámý

1) e4 - e5,  2) f4 - exf4,  3) Jf3 - g5,  4) Sc4 - f6? ( To je ovšem chyba vedoucí k rychlému konci ).  viz Diagram:

5) Jxg5! - fxg5,  6) Dh5+ - Ke7,  7) Dxg5+ - Ke8,  8) Dh5+ - Ke7,  9) De5  mat.

Bílý: Alechin                            Černý: Tenner

1) e4 - e5,  2) f4 - Sc5,  3) Jf3  ( Nelze vzít fxe5 pro Dh4+ a bílý by rychle prohrál)  3)....d6,  4) Jc3 - Jf6,  5) Sc4 - Jc6,  6) d3 - Sg4,  7) Ja4 - exf4  8)Jxc5 - dxc5,  9) Sxf4 - Jh5,  10) Se3 - Je5? ( Na první pohled dobrý tah, který však zaviní rychlou prohru černého ).  Správné bylo 0-0.  viz Diagram:

11) Jxe5! - Sxd1,  12) Sxf7+ - Ke7,  13) Sxc5+ Kf6, ( Představit Dámu se černému asi nechtělo, ale byla to jediná možnost jak se vyhnout matu ).  14) 0-0 - Kxe5,  15) Vf5  mat.

Bílý: Širov                                 Černý: Lapinský

1) e4 - e5,  2) f4 - exf4,  3) Jf3 - g5,  4) Sc4 - g4,  5) 0-0!? - gxf3,  6) Dxf3 - Df6,  7) e5! - Dxe5,  8) Sxf7+ - Kxf7,  9) d4 - Dxd4+,  10) Se3! - Df6,  11) Sxf4 ( Bílý obětoval 2 figury za nebezpečný útok ).  11)....Ke8,  12) Jc3 - Jc6,  13) Jd5 - Dg6,  14) Vae1+Se7? ( Černý měl zahrát Jge7 ), nyní bude rychlý konec, viz Diagram:

15) Sd6! - Kd8?,  16) Df8+! - Sxf8,  17) Sxc7  mat.

Ukázky z Italské hry:

Italská hra je jednou z nejstarších zahájení. Bílý tu usiluje o rychlý vývin lehkých figur, zaměřený na útok na slabý bod f7. Toto zahájení je jedním z nejvhodnějších pro méně zkušené šachisty a je třeba se mu velmi věnovat. 

Bílý: Rossolino                        Černý: Valsmann

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5,  4) c3 - Jf6,  5) d4 - exd4,  6) cxd4 - Sb4+,  7) Sd2 - Sxd2+,  8) Jbxd2 - d5,  9) exd5 - Jxd5,  10) Db3 - Jce7,  11) 0-0 - c6,  12) Vfe1 - 0-0,  13) a4 - b6? ( Nevhodný tah který oslabuje černou pozici )  14) Je5 - Sb7,  15) a5 - Vc8,  16) Je4 - Dc7,  17) a6 - Sa8,  18) Dh3 - Jf4 ( Bílý vyřešil problém  dámského křídla a nyní přechází do útoku na královském křídle ).  viz Diagram:

19) Dg4 - Jed5,  20) Va3 - Je6,  21) Sxd5 - cxd5,  22) Jf6+ - Kh8 ( Pozice černého je velmi těžká, ale bílý partii zakončil skvěle )  23) Dg6!! ( Krásný vyhrávající tah proti kterému není obrany ).  23)....Dc2 ( Je jasné, že Dámu nelze brát pro mat veží )  24) Vh3  a černý se vzdal.   Žádným svým tahem nezabrání matu.

Bílý: Steinitz                            Černý: von Bardelében

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5,  4) c3 - Jf6,  5) d4 - exd4,  6) cxd4 - Sb4+,  7) Jc3 - d5?,  8) exd5 - Jxd5,    9) 0-0 - Se6,  10) Sg5 - Se7,  11) Sxd5! - Sxd5,  12) Jxd5 - Dxd5,  13) Sxe7 - Jxe7,  14) Ve1 - f6 ( Král je zadržen v centru ),  15) De2 - Dd7,  16) Vac1 - c6? ( Lepší bylo Kf7 a bílý má jen minimální výhodu).  17) d5!! ( Otevírá pozici. Zadržený král v centru bude pod palbou věží ).  17)....cxd5,  18) Jd4 - Kf7,  19) Je6 - Vhc8,  20) Dg4! - g6,  21) Jg5+ - Ke8 ( viz Diagram:

22) Vxe7+!! ( Jedna z mála uvěřitelných pozic v historii). Všechny bílé figury jsou napadeny a přesto bílý vyhraje ). Černý má nyní na výběr několik variant, které nechávám na čtenáři.  22)....Kf8,  23) Vf7+! - Kg8!,  24) Vg7+ - Kh8!,  25) Vxh7+!  a černý vzdal.   Následně bílý předvedl 11 tahový matový závěr. ( 25)....Kg8,  26) Vg7+ - Kh8,  27) Dh4+ - Kxg7,  28) Dh7+ - Kf8,  29) Dh8+ -  Ke7,  30) Dg7+ - Ke8,  31) Dg8+ - Ke7,  32) Df7+ - Kd8,  33) Df8+ - De8,  34) Jf7+ - Kd7,  35) Dd6  mat. )..

A nyní  několik  ukázek  z  partií,  kde  soupeř rychle  prohrál  tím,  že vážně  porušil  zásady správného vývinu figur v zahájení a tyto chyby navíc  umocnil nedostatečnou  koncentrací na partii  v začátku střetnutí. Mezi takové typové nejčastější  chyby  hráčů   patří:  Nepozornost, podcenění nebo přehlédnutí, zanedbání vývinu, nebo  přenechání  centra  soupeři  bez  kompenzace.

Nedostatečná koncentrace a s ní související (nepozornost, přehlédnutí, nebo podcenění  hráče):

Abychom partii rychle vyhráli, musí nám soupeř svými chybami pomoci. A pokud to má být rychlá výhra, musí chybovat hodně a my musíme být schopni jeho chyb využít. V ukázkách několik takových partií.

Bílý: Gilbaud                            Černý: Lazard

1) d4 - Jf6,  2) Jd2?! ( Příčina porážky bílého. Kůň zde jen překáží ). 2)....e5,  3) dxe5 - Jg4,  4) h3?? Automatický tah který bílý provedl se záměrem zahnat Jezdce je však hrubou chybou.  4)....Je3!! a bílý vzdal, neboť buď ztratí dámu nebo dostane mat.  Jak je vidět,  i to se stane velmistrům.

Bílý: Kasparov                         Čeerný: Maříková

1) e4 - c5,  2) Jf3 - d6,  3) c3 - Jf6,  4) Se2 - Jxe4?? ( Hrubá prohrávající chyba a přehlíží jednoduchý dvojitý úder bílého ).  5) Da4+  a černý se vzdal. Jak vidno, šachista musí být plně koncentrovaný na hru už od prvních tahů.

Bílý: P. Nadrchal                      Dr. Vykydal ( Šachový mistr sportu )

1) e4 - Jf6, ( Aljechinova obrana )  2) e5 - Jd5,  3) d4 - d6, 4) exd6 - cxd6,  5) Jf3 - Sg4,  6) Sc4 - Jb6? ( Automaticky provedený tah z malé koncentrace, nebo podceněním?, je hrubou chybou. V době kdy jsem tuto partií s mistrem hrál mi bylo 11 let. - Kxf7 viz Diagram:

7) Sxf7+ - Kxf7,  8) Jg6+ - Kg8,  9) Dxg4 - Dd7,  10) Je6! - g6,  11) Jc3 - Sg7,  12) De4 - Jc6,  13) Jd5 - Jxd5,  14) Dxd5 - Jb4?,  15) Db3 - d5,  16) Jxg7 - Kxg7,  17) Dxb4 a černý ač velmi nerad vzdal. Vida co se stane i zkušeným mistrům!! 

Bílý: Boros                                Černý: Lilenthal

1) e4 - e5,  2) Jc3 - Jf6,  3) f4 - d5! ( Vídeňská hra ),  4) fxe5 - Jxe4,  5) Df3 - Jc6,  6) Jxe4?!  viz Diagram: 

6)....Jd4, 7) Df4?  (Další špatný tah.Po Dc3 jsou šance vyrovnané ),  7)....dxe4, 8) Sc4 - Sf5,  9) c3? ( tak to už je rozhodující chyba ).9)....g5!,  10) Sxf7+ ( tzv. šach ze msty ).  10)...Kxf7,  11) Df2 - e3,  12) Df1 - exd2+,  13) Kd1 - dxc1D,  14) Kxc1 - g4 a bílý se vzdal. 

Bílý: Schlosser                        Černý: Kantičijev

1) e4 - c5,  2) Jf3 - b6 ( Velice nevhodný tah v Sicilské obraně ),  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - Sb7,  5) Jc3 - a6,  6) Sc4 - b5,  7) Sb3 - b4?, ( Už rozhodující prohrávající chyba ) Černý tahá pěšci na úkor svého vývinu.  8) Ja4 - Sxe4?,  ( Nenažranost černého zřejmě nezná mezí ). 9) Jc5 - Sxg2  10) Vg1 - Sc6 ( viz Diagram )

11) Sxf7+! - Kxf7,  12)Vxg7+!! - Sxg7,  13) Dh5+ - Kf8,  14) Jce6+ - dxe6,  15) Jxe6 mat.

Bílý: Réti                                   Černý: Euwe

1) d4 - f5,  2) e4 - fxe4 ( Stauntonův gambit ).  3) Jc3 - Jf6,  4) Sg5 - g6,  5) f3 - exf3,  6) Jxf3 - Sg7,  7) Sd3 - c5? ( pochybný tah, lepší je 0-0 ).  8) d5 - Db6 ( Dáma se vydává na výlet který nedopadne dobře ),  9) Dd2 - Dxb2,  10) Vb1 - Jxd5!? ( Na tento úder zřejmě černý spoléhal, ale zle se přepočítal). viz Diagram:

11) Jxd5!! ( Nádherný tah- oběť obou věží ).  11)....Dxb1+ - Kf2,  12) Dxh1? ( Vede k vynucené porážce . Šance na obranu dávalo  Db2 ).  13) Sxe7 - d6, ( Zde už obrany není ),  14) Sxd6 - Jc6,  15) Sb5 - Sd7,  16) Sxc6 - bxc6,  17) De2+ s neodvratným matem.  Černý se vzdal.

                                  Gambity:

Chyby  se  většinou  nedělají  dobrovolně. Pokud se však na soupeře podaří vyvinout  tlak, je pravděpodobnost  jeho  chyby  větší.  Hru  lze  přiostřit  vhodnou  obětí  materiálu. Takovým zahájením  s  obětí  říkáme  gambity.  Každý  takový  gambit  lze  určitě  odrazit, při  správné obraně, ale jednoduché to není. A nemalou roli tu hraje moment překvapení, když soupeř na takovou oběť není připravený. Několik ukázek:

Bílý: Gerschwieler                 Černý: Salzmann

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Jc3 - Jf6,  4) d4 - exd4,  viz Diagram:

5) Jd5!? ( Polozapomenutý  Bělehradský gambit soupeře zjevně zastihl nepřipraveného ). 5)....h6!?, ( Při správné hře nemá černý problémy, ale pokud to nezná???. Správná odpověď byla Jb4! ). 6) Sf4 - d6,  7) Jxd4 - Je5? ( Další ztráta tempa ),  8) Sxe5 - dxe5,  9) Sb5+Jd7? ( Poslední chyby černého. Nutné bylo Sd7 s poziční výhodou bílého ).  10) Je6!  a bílý se vzdal.

Bílý: Rosentreitere                 Černý: Hofer

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5 ( Italka ),  4) 0-0 - Jf6,  5)d4!? ( Oběť pěšce má urychlit vývin figur ).  5).... Sxd4,  6) Jxd4 - Jxd4,  7) Sg5 - h6,  8) Sh4 - g5? ( hodně neopatrný tah, lepší bylo De7 ).  9) f4!  viz Diagram:.  

9)....gxf4? ( Stále podceňuje možnosti bílého, což se mu stane osudným ).  10) Vxf4!! - exf4,  11) Dxd4 - 0-0?!,  12) Sxf6 - De8,  13) Sh8  a černý vzdal.

                                     Léčky:

Už v zahájení je skryto spoustu léček a čelit jim není vůbec jednoduché. Vyžaduje to proto znalost zahájení a důkladné soustředění se na partii už od prvních tahů. V dalších partiích ukázka zajímavých léček:

Bílý: Legal                                Černý: Brie

1) e4 - e5,  2) Jf3 - d6,  3) Sc4 - Jc6,  4) Jc3 - Sg4,  Viz Diagram:

5) h3 - Sh5?  6) Jxe5! ( Nyní vezme -li černý Dámu, dostane tzv. Ovčácký mat Sxf7, Ke7, Jd5 mat) nebo zahraje -li  6)....Jxe5!,  7)Dxh5 - Jxc4,  8) Db5+ a bílý dostane figuru zpět s pěšcem a stojí lépe.

Bílý: Berger                             Černý: Frohlich

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 - a6 ( Španělka ),  4) Sa4 - d6,  5) Jc3 - Sg4,  6)Jd5 - Jge7?! ( Podezřelý tah, správně Jf6),  7) c3 - b5,  8) Sb3 - Ja5? ( Chce zlikvidovat nebezpečného střelce, ale podcenil taktické  možnosti bílého ). viz Diagram:

9) Jxe5 a teď když  9).... Sxd1?  10) Jf6+ - gxf6,  11) Sxf7 mat. 

nebo:: 9)......Jxb3,  10) Jf6! - gxf6,  11) Jxg4....Sg7,  12) axb3 bílý stojí lépe, a  nebo ještě lépe vypadá varianta:                    9)......dxe5,  10) Dxg4 - Jxb3,  11) axb3 - Jxd5,  12)exd5 - Dxd5,  13) 0-0 a  bílý stojí jen o něco lépe.

                            Útok na rošádu:

Častou chybou je také myslet si, že když udělám rošádu, octne se můj král rázem v bezpečí. Není  tomu  tak.  Mnoho  miniaturek  končí  také  tím,  že  pokud  není  rošádové  postavení dostatečně zabezpečeno, může být rošáda právě chybou která vede k porážce.

Bílý: Domenico                     Černý: Peraco

1) e4 - e6 ( Francouzká obrana ),  2) d4 - Jc6,  3) Jf3 - Se7?! ( Správné je d5 ),  4) c3 - Jf6,  5) Sd3 - 0-0 ( tato partie je stará bezmála 500 let),  6) h4 - d5,  7) e5 - Je8? ( Nevnímá útočné možnosti bílého ),  viz Diagram:,  

8) Sxh7+! - Kxh7,  9) Jg5+ - Sxg5,  10) hxg5+ - Kg8,  11) Dh5 - f7,  12) g6  a černý vzdal.

Bílý: Florián                             Černý: Kozma

1)Jf3 - Jf6,  2) c4 - g6,  3) Jc3 - Sg7,  4) e4 - 0-0,  5) Se2 - d6,,  6) h3 - e5,  7) d3 - Jfd7?,( Lepší c6 s dalším d5 ),  8) g4! - f5? ( Obvyklý postup, zde je však chybou ),  9) gxf5 - gxf5,  10) Sg5 - Jf6,  11) Dd2 - Jc6,  12) 0-0-0 - a6,  ( Chystaný protiútok bude pomalý ),  13) Vdg1  viz Diagram:

13)....b5? ( Nutno bylo f4 aby se Dáma nedostala do útoku ),  14) Sh6 - Je8,  15) Sxg7 - Jxg7,  16) Dh6  a černý vzdal. Pole g7 ještě pokryje, pole h7 po 17) Jg5 už ne.

                         Podcenění soupeře:

Podcenění možnosti soupeře je častou příčinou prohry. To se přihodí i velmistrům, s podstatně výkonnostně slabšími hráči než jsou sami.

Bílý: Flohr                                Černý: Závodný

1) d4 - Jf6,  2) c4 - c5,  3) d5 - e6,  4) Jc3 - exd5,  5) cxd5 - g6 ( Lepší je d6 ).  6) d6!?, - Db6,  7) Sf4! - Dxb2,  8) Se5 - Sg7? ( Špatné, jen Je4 dávalo černému šanci na vyrovnaný boj ).  9) Vb1 - Da3,  10) Jb5 - Da5+,  11) Sc3 - Dxa2,  12) Jc7+?! ( Přesnější bylo Va1 s lehkou výhrou ).  12)....Kd8,   13) Jxa8?? ( podceňuje možnosti černého, což se velmistrovi stane osudným ).  viz Diagram:

13)....Je4! ( Bílému je rázem úzko ),  14) Sd2 - Jxd2,  15) Vc1 - Je4 a černý vzdal.

Nepomůže ani 16) Jf3 - Sd4!.

           Nekorektní- předčasně vedený útok:

Vyhrát partii lze i dalšími způsoby. Buď že se soupeřovu útoku ubráníme, nebo i nekorektně vedený útok může soupeře psychicky rozložit a vést k výhře.

Bílý: Rousseau                       Černý: Bourbon

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jf6,  3) Sc4 - Sc5,  4) c3 - De7,  5) d4 - Sb6,  6) 0-0 - d6,  7) Sg5 - f6,  8) Sh4 - g5??, 9) Jxg5! - fxg5,  10) Dh5+ - Kf8? ( Lepší Kd7 ),  11) f4! - exd4, 12) fxg5+ -  a černý se v beznadějné pozici vzdal. viz Diagram:  

Před 2 tahovým matem ho nespasí ani materiální ztráty.

                                   Taktika:

Pochybí-li  hráč  v  zahájení, často umožní  soupeři  vyhrát partii  taktickými  prostředky. Ty nejčastější  jsou:   Dvojí úder,  dvojitý šach,  vazba, chycení figury, využití slabé poslední řady, proměna pěšce, odlákání figury, dušený mat, mezitah, odvlečení figury, zatoulaná Dáma atd. Postupně si v ukázkách všechny taktické prostředky ukážeme. 

Dvojí úder:

Bílý: Mohrok                            Černý: Kramer

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 - a6,  4) Sa4 - d6,  5) d4 ( Lepší je 0-0 ),  5)....b5,  6) Sb3 - Jxd4,  7) Jxd4- exd4,  8) c3 ( Nabízí pěšce za urychlení vývinu ).  6)....d3 ( hraje na jistotu ),  7) a4 - Sd7?! ( Neopatrný tah, lepší Sb7 ).  8) axb5 - axb5?? ( hrubá prohrávající chyba viz Diagram:

9)Dh5 - d2+ ( Poslední test bdělosti bílého- po Jxd2 a Jh6 by výhra byla v nedohlednu ).  10) Sxd2 - g6,  11) Dd5  a černý se vzdal po ukázkovém dvojúderu.

1) e4 - d5,  2) exd5 - Jf6,  3) Jc3 - Jxd5,  4) Sc4 - e6,  5) Df3 - Jb4!,  6) Sb3 - J8c6 ( Hrozí nepříjemné Jd4),  7) Jge2 - Ja5! ( Znovu hrozí vidle na c2 ).  8) Je4?? ( Prohrávající tah ) viz Diagram:

8)....Jxb3,   9) Dxb3 - Dd5!, ( Bílému už není pomoci )  10) J2c3 - Dxb3,  11) cxb3 - Jc2+,  12) Ke2 - Jxa1 a bílý vzdal.

Dvojitý šach:

Vzácnější, ale o to víc účinnější finta je dvojitý šach.

Bílý: Maczuski                        Černý: Kolisch

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3)d4 - exd4,  4) Jxd4 - Dh4?!, ( Velmi pochybná varianta, která se ale dodnes dost hraje ).  5) Jc3 - Sb4,  6) Dd3? ! ( Lepší Jdb5!, Dxe4+, Se2 a bílý stojí lépe)  6)....Jf6,  7) Jxc6.- dxc6,  8) Sd2 - Sxc3,  9)  Sxc3 - Jxe4,,  10) Dd4 - De7,  11) 0-0-0 - Dg5+,( zbytečná ztráta tempa )12) f4!  ( zavlečení černé Dámy ),  12).... Dxf4+,  13) Sd2 -  Dg4 ( Přehlíží vtipné zakončení bílého ).  viz Diagram:

14) Dd8!! - Kxd8,  15) Sg5+ ( Smrtící dvojšach )  15)....Ke8,  16) Vd8  mat.

Bílý: Dinstl                               Černý: Rozsypal

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) d4 - exd4,  4) Jxd4 - Jxd4?! ( To je špatná výměna, po které bude Dáma bílého v centru dominovat ),  5) Dxd4 - Je7,  6) Sc4 - c6?! ( Správné bylo Jc6 ),  7) Jc3 - d6,  8) Sg5?! ( Lepší 0-0 ),  8)....Db6,  9) Dxd6 - Dxb2,  10) Vd1 - Dxc3+, 11) Sd2  viz Diagram:. 

11)....Dxc4?? ( Rozhodující chyba. Mohl se zachránit tahem Jd5!!,  12) Sxc3 - Sxd6,  13) exd5 - c5 s rovnou hrou ).  12) Dd8+!! - Kxd8,  13) Sa5+ - Ke8,  14) Vd8  mat.

Bílý: Réti                                  Černý: Tartakower

1) e4 - c6,  2) d4 - d5,  3) Jc3 - dxe4,  4)Jxe4 - Jf6,  5) Dd3 - e5? ( Nesprávné otevření pozice. Lepší bylo Jxe4 )  6) dxe5 - Da5+,  7) Sd2 - Dxe5,  8) 0-0-0! ( Silný tah současně s léčkou do které černý spadne ).viz Diagram:

8)....Jxe4?,  9) Dd8+! - Kxd8,  10) Sg5+ - Kc7,  11) Sd8  mat.

Vazba:

Účinnost vazby by měl znát a respektovat každý šachista. Pokud na tuto hrozbu byť jen na chvíli zapomene, může to znamenat okamžitý konec. Několik ukázek:

Bílý: Keres                                Černý: Arlamowski

1) e4 - c6,  2) Jc3 - d5,  3) Jf3 - dxe4,  4) Jxe4 - Jf6,  5) De2 - Jbd7?? ( Pozor na automatické tahy ) Takový primitivní mat se jak vidno občas vyskytne i v mistrovské partii. Ale je spíše vyjímkou ).  6) Jd6 mat.

Bílý: Woods                              Černý: Ursillo

1) d4 - Jf6,  2) c4 - e5 ( Budapešský gambit ),  3) dxe5 - Jg4,  4) Jf3 - Jc6,  5) Sf4 - Sb4+,  6) Jbd2 - De7,  7) a3 - Jgxe5!? ( Dobírá pěšce a připravil primitivní past, do které bílý nečekaně spadl ).  8) axb4?? - Jd3  mat.  Přitom stačilo: 8) Jxe5 - Jxe5,  9) e3 a bílý stojí  o něco lépe.

Bilý: Sangla                             Černý: Karpov

1) d4 - Jf6,  2) Jf3 - e6,  3) Sg5 - c5,  4) c3?! ( Lepší je e3 )  4)....cxd4,  5) cxd4 - Db6,  6) Db3?! - Je4,  7) Sf4 - Jc6,  8) e3 - Sb4+,  9) Jbd2? ( ztrácí figuru, nutné bylo Jfd2 s mizernou pozicí ) viz Diagram:

9)....g5!,  10) Sxg5 - Sxd2+  11) Jxd2, - Da5! ( Ne však zbrklé 11)....Jxg5??,  12) Dxb6 - axb6,  13 h4 by stá bílý dokonce lépe ). bílý vzdal, neboť ztrácí střelce.  

Bílý: Lambert                           Černý: Cvek

1) d4 - Jf6,  2) c4 - e6,  3) Jc3 - Sb4,  4) Dc2 - 0-0,  5) e4!? - d6!?,  6) a3 - Sxc3+,  7) bxc3 - Jbd7,  8) Sd3 - c5,  9) Je2 - Dc7!? ( Černý plánuje šokující tah po jasné a předpokládané rošádě bílého ).  10) 0-0?! viz Diagram:

10)....b5! ( Velmi nepříjemný tah pro bílého ),  11) Jg3? ( Velká chyba )  11)....bxc4,  12) Sxc4 - cxd4,  13) cxd4 - Sa6! ( vazba ) a získává střelce.. . A soupeř vzdal.

Chycení figury:

Základním principem šachu je aktivita. Figury musí být rozmístěny aktivně aby měli co největší působnost. Jestli však vysíláme do boje figuru, musíme mít také na paměti, aby nebyla osamocena a neoctla se v ohrožení.  Zase několik ukázek.

Bílý: Vokáč                              Černý: Bažant

1) b4 - d5 ( Výstřední zahájení zvané orangutan ).  2) Sb2 - Jd7,  3) Jf3 - Jgf6,  4) e3 - g6,  5) c4 - dxc4,  6) Sxc4 - Sg7!! Tragická chyba  plynoucí asi z malé soustředěnosti, je jen dokladem, že v každé fázi partie je třeba neztratit koncentraci. 7) Sxf7+! - Kxf7,  8) Jf3+ - Kg8,  9) Db3+  a černý se vzdal. 

Bílý: Botvinnik                        Černý: Spielmann

1) c4 - c6,  2) e4 - d5,  3) exd5 - cxd5,  4) d4 - Jf6,  5) Jc3 - Jc6,  6) Sg5 - Db6 ( Hodně odvážná varianta. Lepší je 6)......e6 nebo dxc4 ).  7) cxd5 - Dxb2?? ( To však už je rozhodující chyba ). viz Diagram:

8) Vc1 - Jb4? ( Ztrácí kvalitu. Lepší bylo Jd8 i když i pak je na tom černý velmi špatně ).  9) Ja4 - Dxa2,  10) Sc4 - Sg4,  11) Jf3 - Sxf3,  gxf3  a dámu zachrání jen za cenu jezdce. Proto černý vzdal.

Bílý: Sapi                                  Černý: Ribli

1) d4 - Jf6,  2) c4 - g6,  3) Jf3 - Sg7,  4) g3 - d5 (Grunfeldova indická ),  5) cxd5 - Jxd5,  6) Sg2 - Jb6,  7) Jc3 - Jc6,  8) e3 - 0-0,  9) 0-0 - e5! ( Černý musí hrát ostře, jinak se projeví převaha bílého v centru ).  10) d5 - Je7,  11) e4 - Sg4,  12) h3 - Sxf3,  13) Sxf3?! ( Zbytečná ztráta tempa. Lepší bylo brát Dámou ). 13)....c6,  14) Db3 - cxd5,  15) Jxd5 - Jbxd5,  16) exd5 - Jf5,  17) Dxb7? ( Pochybné braní, lepší bylo Se3 ).  viz Diagram:

17)....Jd4,  18) Sg2? ( Vede ke ztrátě materiálu, šance na záchranu dávalo Sd1 ).  18)....Dd6 ( Rázem je bílá Dáma ve vážném ohrožení ).  19)f4 - e4,  20)f5 - Vfb8  a bílý se vzdal.

Využití slabé poslední řady:

Aby se slabost poslední řady projevila již do 25 tahu, je velmi vzácné, ale podceňovat toto nebezpečí nelze. Dokladem toho jsou další ukázky partií.

Bílý: Adams                             Černý: Torre

1) e4 - e5,  2) Jf3 - d6,  3) d4 - exd4,  4) Dxd4!? - Jc6,  5) Sb5 - Sd7,  6) Sxc6 - Sxc6,  7) Jc3 - Jf6,  8) 0-0 - Se7,  9) Jd5 - Sxd5,  10) exd5 - 0-0,  11) Sg5 - c6,,  12) c4 - cxd5,  13) cxd5 - Ve8,  14) Vfe1 - a5?! ( Lepší bylo zbavit se vazby tahem h6 ),  15) Ve2 - Vc8? ( Teď už bylo h6 nutné ).  16) Vae1 - Dd7,  17) Sxf6 - Sxf6,  18) Dg4! ( Po vzetí Dámy následuje  okamžitý mat ). viz Diagram:

18)....Db5,  19) Dc4!! ( Pokračuje v taktice odlákat černé figury od obrany 8 řady ).  19)....Dd7,  20) Dc7!! - Db5,  21) a4! - Dxa4,  22) Ve4- Db5,  23) Dxb7!  a černý se vzdal 

Bílý: Malašenko                       Černý: Šimáček

1) d4 - Jf6,  2) c4 - g6,  3) Jc3 - d5,  4) cxd5 - Jxd5,  5) e4 - Jxc3,  6) bxc3 - Sg7,  7) Jf3 - c5 ( Černý dovolil bílému silný střed, ale má na něj silný tlak ). 8) Vb1 - cxd4 ( správné bylo a6 ),  9) cxd4 - Da5+ ( S cílem uloupit pěšce, to je ale vždy riskantní ) viz Diagram:

10) Sd2 - Dxa2,  11) Dc1 - Sd7?? ( Neopatrnost která bude ihned potrestána ).  12) Sc4 - Da4,  13) Da4 - Sb5 a černý se vzdal. / Buď ztratí Dámu nebo dostane mat.

Proměna pěšce:

Další z důležitých  taktických prostředků, který má šachista k dispozici je proměna pěšce. Jak  známo,  pěšci  jsou  hlavně   v   zahájení,  využíváni  hlavně  k  obsazování   centra.  Kontrolují důležitá pole a omezují pohyb silnějších figur. Někdy ale může takový  pěšáček, dojít až na poslední řadu a svou proměnou rozhodnout partii. Několik konkrétních případů:

Bílý: Schlechter                     Černý: Perlis

1) d4 - d5,  2) Jf3 - Sf5,  3) c4 - c6,  4) Db3 - Db6,,  5) cxd5 - Dxb3,  6) axb3 - Sxb1?, ( Ztrácí materiál  Po obyčejném cxd5 by se hra vyvíjela normálně ).  7) dxc6 - Se4? ( Dílo zkázy je dokonáno ).  Bylo nutno se smířit se ztrátou pěšce.  viz Diagram:

8) Vxa7!! ( překrásný úder a odvlečení věže od obrany 8 řady ).8)....Vxa7,  9) c7  a černý se vzdal neboť bílý staví Dámu.

Bílý: Schuster                         Černý: Carls

1) e4 - c6 ( Caro Can ),  2) d4 - d5,  3) Jc3 - dxe4,  4) Jxe4 - Jf6,  5) Jg3?!  ( Braní na f6 je určitě bezpečnější ).   5).....h5,  6) Sg5?! ( Další nepřesnost ). Určitě lepší je h4 ).  6)....h4,  7) Sxf6?! ( A do třetice chyba, která je už prohrávající. Nutný byl ústup Jezdce.) viz Diagram:

7)....hxg3 - Se5,  8) Vxh2! - Vxh2,  9) Vxh2 - Da5+,  10) c3 - Dxe5+!! ( Nádherná pionta celé kombinace ),   11) dxe5 - gxh2  a černému zůstane po proměně pěšce figura navíc  Bílý vzdal.,  

Bílý: Biever                              Černý: Cassidy

1) d4 - d5,  2)  c4 - e5 ( Albinův protigambit ).  3) dxe5 - d4,  4) e3? ( Bílý by se rád zbavil dotěrného pěšce, ale tak jednoduše to nejde ).  4)....Sb4+ -  5) Sd2, - dxe3!,  6) Sxb4 ( prohrávající chyba. Nutné bylo fxe3 ).  6)....exf2+,  viz Diagram: 

7) Ke2 - fxg1J+! ( V tom je jádro pudla ). 8) Ke1 - Dh4+,  9) Kd2 - Jc6,  10) Sc3 - Sg4 ( Bílý jezdce nestihl sebrat a černý má matový útok). Bílý vzdal.

Bílý: Razuvájev                       Černý: Kuprejčik

1) c4 - e5,  2) Jc3 - Jc6,  3) Jf3 - f5,  4) d4 - e4,  5) Sg5 - Jf6,  6) d5 - exf3,  7) dxc6 - fxg2,  8) cxd7+? ( Nutné bylo Sxg2 ), viz Diagram:,  

8)....Jxd7!! a bílý se může klidně vzdát. V šoku však ještě pokračoval.  9) Sxd8 - gxh1D,  10) Sxc7,- Dc6,  11) Sg3 - Sb4,  12) Db3 - Sxc3+,  13) Dxc3 - 0-0,  14) e3 - Jf6,  15) Se5 - Se6  a černý se vzdal.

Dušený mat:

Další z taktických prostředků které má šachista k dispozici, je situace, kdy  je soupeřův král obklopen  vlastními  figurami a  není schopen se bránit proti šachu jezdce soupeře.  Dušený mat může tedy soupeři dát výhradně jen  jezdec.. V praxi se tento způsob matu vyskytuje poměrně často.

Ukázka z partie dvou neznámých hráčů:

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5,  4) c3 ( Italka ),  4)....Jf6,  5) d4 - exd4,  6) cxd4 - Sb4+! ( Slabé je Sb6? ),  7) Jc3 - 0-0,  8) d5 ( Silnější je Sg5! )  8)....Jxe4!,  9) dxc6? ( Lepší 0-0 ),   9)....Jcc3,  10) Db3 - Jxa2+,  11) Kf1 - Jxc1,  12) Dxb4  viz Diagram:

Mezitah:

Častou chybou hráče při počítání variant bývá domněnka, že některé soupeřovi tahy jsou vynucené. Vystřízlivění  a zklamání  tohoto omylu pak bývá  kruté. V ukázce další partie. 

Bílý: Patartič                           Černý: Brkič

1) d4 - d5,  2) c4 - e6,  3) Jc3 - Sb4 ( Nimčovičova Indická ) 4) Jf3 - Jf6,  5) Sg5 - h6,  6) Da4+ - Jc6,  7) Sxf6 - Dxf6,  8) Jd5? ( Předčasný výpad, správné bylo pokračovat ve vývinu tahem e3 ). 8)....Sd7,  9) Jxd7? ( Nutné bylo Jxc6 ).  viz Diagram:    Černý díky vývinu svých figur stojí jasně lépe.

9)....Dxd4! ( Silný mezitah okamžitě rozhoduje Bílý počítal jen s dobráním Jezdce ).  10) Vd1?! - Dxc4,  11) Db3?! ( Zkracuje své trápení ).  11)....Dxb3  12) axb3, - d4,  13) e3 - dxc3 a bílý se vzdal. 

Soupeřem nečekané využití mezitahu se mi podařilo v partií KP I třídy kdy po 23) tahu černého h6? vznikla na šachovnici následující pozice, viz Diagram::

Bílý: Nadrchal P.                      Černý: Beroun J ( Třebíč)

Soupeř spočítal ve variantě, že za věž a 2 pěšce dostane zpět dva jezdce bílého, ale ten počítal o dva tahy dále.  24) Jgxe6 - fxe6,  25) Jxe6 - Dc8,  26) Sxd5! - Sxd5,  27) Jxf8 - Sf7,  28) Sd4! ( důležitý mezitah )       28).....Jc6,,  29) Jd7! ( další mezitah se kterým černý nepočítal ) a Jezdec je zachráněn. Černý vzdal.

Odvlečení:

Do významných taktických prostředků šachisty, patří odvlečení krále nebo jiné figury, která hlídá důležité strategické pole soupeře, aby pak tohoto pole mohl využít ve svůj prospěch. Nutno říci, že každé takové odvlečení předchází hrubá chyba soupeře.   1)  Viz další ukázky.

Bílý: Johner                             Černý: Tartakower

1) e4 - c5,  2) Jf3 - Jc6 (Sicilka )  3) Jc3 ( Silnější je e5 ).  3)....d5,  4) exd5 - Jxd5,  5) Je4 ( Lepší Sb5+ )  5)....e6,  6) d4 - cxd4,  7) Jxd4 - Se7,  8) Sb7+ - Sd7,  9) c4 - Jf6,  10) Jc3 - 0-0,  11) 0-0 - Dc7,  12) De2 - Jc6,  13) Jf3 - Vfe8,  14) Sg5 - Jg4!?,  15) Sxe7?? ( Automatický tah, který je však hrubou chybou a znamená okamžitou prohru . Někdy s takovými automatickými tahy šachisté ve své strategii počítají.)      . Viz Diagram:

15(....Jd4! ( Hrpzba matu stojí bílého Dámu )... Bílý proto vzdal.

Bílý: Zvardoň                          Černý: Raussis

1) e4 - d5 ( Skandinávská obrana ),  2) exd5 - Jf6,  3) c4 - c6,  4) dxc6? / Hrát na zisk pěšce je špatné ).4)....Jxc6,  5) Jf3 - e5,  6) d3 - e4!,  7) dx44 - Dxd1+,  8) Kxd1 - Jxe4,  9)Se3 - Sf5,  10) Kc1 - 0-0-0,  11) Se2 - Sc5!     ( Důkaz že i výměna může být útočným tahem.),   viz Diagram:

12) Sxc5 - Jxc5,  13) Jc3 - Jb4,  14 Jh4??  ( Pozice bílého je ztracená, ale alespoň mohl vidět 2 tahový mat ).  14)....Jxa2 ! -  Vxa2,  15) Jb3 mat..  

Zatoulaná Dáma:

Dáma je nejsilnější figura a pokud se zatoulá, končí to většinou špatně. Proto předčasné výpady Dámou,  jsou ve velké většině chybou a šachista  by  se  jich  měl vyvarovat,  jak dokládají další ukázky partiíí.

Bílý: Winawer                          Černý: De Vere

1) e4 - e6,  2) d4 - d5,  3) Jc3 - Sb4,  4) Sd3?! ( Lepší je e5),  4)....dxe4,  5) Sxe4 - c5 ( Další varianta Francouzké ),  6) Jge2 - cxd4,  7) Jxd4 - Sxc3+,  8) bxc3 - Da5?, 9) Df3? ( nejlepší bylo výpad dámy ignorovat a udělat 0-0! ).   9)....Jf6!,  10) Sxb7?,, ( Bílý padá do nastražené pasti ),  10)....Sxb7,  11) Dxb7,  11).... Dxc3+  12) Ke2,  viz Diagram:.  

12)....Dxd4!  13) Dxa8 - 0-0,  14) Vb1 - Dc4+ - 15) Ke1 - Jc6,  16) Db7 - Jd4 ale mat není schopen bílý pokrýt a proto bílý vzdal.

Bílý: Euwe                                Černý: Réti

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Jf6,  4) d4 - exd4 ( Skotská hra ),  5) 0-0 - Jxe4! ( Nelepší pokračování ),             6) Ve1 - d5,  7) Sxd5 - Dxd5,  8) Jc3 - Da5,  9) Jxd4? ( Nekorektní oběť figury ),  9)....Jxd4  10)  Dxd4 - f5,             11) Sg5 - Dc5,  12) Dd8+ - Kf7,  13)Jxe4 - fxe4,  14)Vad1 viz Diagram:

14)....Sd6!, ( Za cenu kvality odráží všechny útoky a přechází do protiútoku ).15) Dxh8 - Dxg5,  16) f4 - Dh4,  17) Vxe4 - Sh3! ( Oběť druhé věže rozhoduje ),  18) Dxa8 - Sc5+,  19) Kh1 - Sxg2+,  20) Kxg2 - Dg4+  21) Kf1 - Df3+,  22) Ke1 - Kf2  mat.

Bílý: Gaprindašvili                Černý: Servaty

1) e4 - c5,  2) Jf3 - Jc6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - g6,  5) c4 - Sg7,  6) Se3 - Jf6,  7) Jc3 - Jg4!?,  8) Dxg4 - Jxd4,  9) Dd1 - e5 ( Lepší je Jc6 ),  10) Jb5 - 0-0 ( Výměna by byla výhodnější pro bílého, neboť černý by měl problém co s pěšcem d6 ),  11) Se2 - Dh4? ( Předčasný výlet Dámou, vedoucí k prohře ),  12) Jxd4 - exd4,  13) Sxd4 - Dxe4,  14) Sxg7 - Dxg2? ( I po Kxg7 a 0-0 ) stojí bílý lépe ).  viz Diagram:

15) Dd4!! ( Překrásná oběť obou věží ),  15)....Dxh1+,  16) Kd2,- Dxa1? ( Černý stále soupeřce tehdejší mistryni světa nevěří.),  17) Df6! a černý nezabrání matu a vzdal.