Technika hry

Pokud se již nepovažujete za úplné začátečníky a osvojili jste si základní poučky šachu, máte povědomí o významu centra, o možnostech figur, o slabosti i síle pěšců, o hodnocení pozice a plánu hry, útoku,,  obraně, a manévrování, zajisté jste již pochopili, že vše souvisí se vším.

Tyto faktory se spolu  vzájemně prolínají, a doplňují. Proto na závěr kurzu o šachách uvedeme několik zajímavých partií. Jejich společným jmenovatelem je technika hry hráče.

Co to je?

Je to především schopnost hráče,  nalézat správný plán hry v pozicích,  s minimem taktických soubojů a umění tento plán realizovat. Každý šachový mistr vynikal jinými vlastnostmi. Každý člověk je totiž jiný,  má jinou povahu, jiný styl hry, jiné předpoklady pro hru, jiné nadání. To všechno se promítá v jeho herním stylu. To vše, včetně hloubky jeho znalostí o hře, hraje roli v jeho přístupu ke hře. Velkými šachovými stratégy se stalo mnoho šachistů. Přesto bych se však chtěl zmínit a vyzdvihnout dva z těch nejlepších, Tarasche a Rubinsteina. 

Tito  dva šachisté zvlášť  vynikali svým skvělým  strategickým myšlením a technickým uměním. Proto několik ukázek z jejich partií. Budiž vám jejich hra, inspirací i motorem v učení  při  studiu šachové  teorie.

Bílý: Rubinstein               Černý: Bogoljubov

1) d4 - d5,  2) c4 - c6,  3) e3 - Jf6,  4) Jc3 - g6,  5) Jf3 - Sg7,  6) Se2 - 0-0,  7) 0-0 - Jbd7,  8) cxd5 - Jxd5,  9) Jxd5 - cxd5,  10) Db3 - Jf6,  11) Sd2 - Je4,  12) Vfd1 - Jxd2,  13) Vxd2 - Dd6,  14) Vac1 - b6? ( oslabení důležitého pole c6 je velkou chybou, kterou soupeř brilantně potrestá ). 15) Vdc2 - Sb7,  16) Da4 ( Vynucuje pěšcové oslabení )  16).....a6?!,  17) Vc7 - b5  18) Da5 - Vab8,  19) V1e5 - Vfd8,  20) Je5! - Sf6,  21) Jc6 - e6,  22) g3 -Vdc8?! viz Diagram:

23) Jxb8 - Vxb8,  24) Sxb5! - Sd8 ( Oběť nelze příjmout pro axb5, Dxb5, Da6,Dd7, Vf8, Vxb7 a bílý vyhraje ), 25) Se8! - Df8,  26)) Vxb7! - Sxa5,  27) Vxb8 - Dd6,  28) Vb7 - Sb6,  29) Vc6 - Db4,  30) Sxf7 a černý se vzdal.

Bílý:: Réti              Černý:  Rubinstein

1) e4 - c5, ( Sicilská obrana ),  2) Jf3 - Jf6,  3) e5 - Jd5,  4) Jc3 - e6,  5) g3 - Jc6,  6) Sg2 - Jxc3  7)bxc3 - d6,  8) exd6,- Sxd6,  9) 0-0 - 0-0,  10) d3 - Se7,  11) Se3 - Sd7,  12) Dd2 - Dc7,  13) Vfe1 ( Bílému se nabízí 2 možnosti vývinu věží- sloupec e a b ). Černému se nabízí  sloupec d. Jak se hráč rozhodne, jde o jeho poziční cítění 13)....Vad8,  14) Sf4 - Sd6,  15) Sxd6 - Dxd6,  16) De3 - b6,  17) Jd2 - Je7, ( převod Jezdce na lukrativnější pole d5 ),,  18) Jc4 - Dc7,  19 De5? ( Rozhodnutí bílého převést partii do koncovky není správné )  19)....Dxe5  20)Jxe5,  20)....Sa4!  21) Ve2, - Jd5,  22) Sxd5 - exd5,  23) Vae1 - Vfe8,  24) f4 - f6,  25) Jf3 - Kf7,  26) Kf2 - Vxe2+, ( Stará poučka říká, že střelec je lepší v kombinaci s věží než jezdec) Rubinstein to v praxi dokáže. viz Diagram:

27) Vxe2 - Ve8,  28) Vxe8 --Kxe8 ( Vznikla koncovka, ve které je zřejmá výhoda černého,, neboť Jezdec bílého je přikován k obraně pěšce.  29) Je1 - Ke7,  30) Ke3 - Ke6,  31) g4 - Kd6,  32) h3 - g6,  33) Kd2 - Sd7!, ( Příprava rozhodnout partii na královském křídle ),  34) Jf3 - Ke7,  35) Ke3 - h5,  36) Jh2? ( Rozhodující chyba, nutné bylo Jh4 a bílý by bojoval dal ), 36)....Kd6  37) Ke2 - d4! ( Otevírá pozici ve svůl prospěch ),  38) cxd4 - cxd4,  39) Kd2 - hxg4,  40) hxg4 - Sc6!,  41) Ke2 - Sd5,  42) a3 - b5,  43) Jf1 - a5,  44) Jd2 - a4,  45) Je4+ Sxe4,  46) dxe4 - b4!,  47) Kd2 - bxa3,  48) Kc1g5 a bílý se vzdal.

Bílý:  Tarasch               Černý: Noa

1) e4 - e6 ( Francouzká obrana ¨,  2) d4 - d5,  3) Jc3 - Jf6,  4) e5 - Jfd7,  5) Jce2 - c5,  6) c3 - Jc6,  7) f4 - cxd4  8) cxd4 - Sb4+,  9) Sd2 - Db6,  10) Jf3 - 0-0,  11) Sxb4 - Dxb4+ - 12) Dd2 - Jb6,  13) Jc3 - Vd8,  14) Jb5 - Sd7?!,  15) Jd6 - Vab8,  16) Vc1 - Dxd2,  17) Kxd2 - Jc8,  18) Jb5 - a6,  19) Jc3 - J8e7,  20) Sd3 - Vbc8,  21) b3 - Jb4,  22) a3 - Jbc6,  23) b4 - h6,  24)h4 - Jb8,  25) Ke3 - Vc7,  26) Vc2 - Vdc8,  27) Vhc1 - Kf8,  28) g4 ( Bílý vykryl dámské křídlo a konečně se dostal  ke hře na královském křídle ),  28)....Se8,  29) Kd2 - Jd7,  30) Jb3 - Jb6,  31) Jc5 - Jc4+,  32) Sxc4 - dxc4,  33) J5e4 - b5,  34) Jd6 - Vb8,  35) f5 ( zahajuje finální útok ),  35)....Sd7? 36)  Vf2 - Jd5+,  37 Jxd5 - exd5:  viz Diagram.

38) g5 - h5,  39) Vcf1 - Kg8 ( Bílý stojí na výhru ).  40) g6 - f6,  41) Ve2 - Sc6,  42) Vfe1 - Vd8,  43) Kf4 - fxe5+,  44) Vxe5 - Kf8,  45) Jf7 - Ve8,  46) Jg5 - Vce7?,  47) Jh7+ a černý vzdal.