Tyto  krásné  putovní  ceny  nám zakoupila a  darovala  firma  Nadral.cz,  zabývající  se  vývojem, výrobou a prodejem reproduktorů.

Každoročním  držitelem  těchto  krásných putovních trofejí se u nás  mohou stát  3  nejlépe  umístění  oddíloví  hráči  do 16 let, kteří  zvítězí v oddílového přeboru mládeže do 16 let v Rapid šachu.                                                         Přijďte mezi nás !  

Kontaktujte nás

Šachový oddíl Křižánky, z.s.

Moravské Křižánky 116 - Obecní Úřad

IČO:  09638644

Email: www.sachovy-oddil-krizanky@webnode.cz

Kontaktní informace:

Petr Nadrchal:             603 826 861 -    Předseda  

I-mail:  petr.nadrchal@atlas.cz

Viktor Tlustý:                604 857 147 -   Metodika

Šárka Drahošová:       733 438 883  -   Finance

Jaroslav Bukáček:      608 763 113  -   Hospodář


Poznámka:

S Jaroslavem Doubkem - tel:604 879 872, případně i dalšími s  výše   uvedenými   funkcionáři,  si  mohou  zájemci  o  hru  z řad  veřejnosti,  dohodnout  návštěvu  oddílové  klubovny  i  mimo určené  tréninkové  dny a  hodiny. 

Jedinou, avšak  nutnou podmínkou povolení takové návštěvy je seznámit  se  s Provozním řádem klubovny a splnit tyto  podmínky. Provozní řád a jeho předpisy, jsou uvedeny  v  reklamní  vývěsce KPŠ umístěné u vchodu do klubovny v budově Vzdělávacího centra obce,

i na našem webu, v článku- Aktuální informace,  

Přijďte  si  zahrát do naši klubovny !!!