Okénko našich sponzorů

Na této stránce  zveřejňujeme všechny firmy i fyzické osoby, které se rozhodnou náš oddíl jakýmkoliv způsobem podporovat. 

Rok 2020:

www.Nadral.cz 

Tento Český výrobce velmi kvalitních reprobeden  nám finančně přispěl zakoupením krásných šachových figur, pro  oddílové turnaje, částkou 10.000,- Kč. Tyto ceny  budou putovní  a  mají už své první vítěze. Šachového Krále získal v kategorii- chlapci v oddílovém přeboru Benjamin Preisler,  Královnu v kategorii dívky- Bára Haraštová a Šachového  koně ve vánočním turnaji Barbora Nováková. Výbor šachového  oddílu děkuje váženému sponzorovi. Na výše uvedených webových stránkách si lze prohlédnou výrobky firmy NADRAL.

1)Investing cz spol. s.r.o se sídlem v Liberci, IČO 25036751, reagovala na naši žádost o sponzorování našeho oddílu jako první a rozhodla se poslat na náš oddílový účet u FIO Banky pěknou částku 5000,-Kč.  Ocenila tím naši práci a  dosavadní výsledky. Dárci moc děkujeme.

2) Na naši žádost o podporu zareagovala dne 9.12.2020  také firma Zasyko s.r.o, ze  Svratouchu  a  poslala nám na náš účet 2000,-Kč. Firma  sídlí na adrese Svratouch 45 a zabývá se kovodělnou a strojírenskou výrobou. Jménem celého oddílu děkujeme za příspěvek majitelům firmy Otararu a Pavlovi Zástěrovým. Moc si Vážíme vaši přízně a přejeme firmě mnoho budoucích úspěchů v podnikání. Děkujeme !!!

3) Dne  14.12.2020  odeslala  lékárna  Svratka - majitelka  B. Doubková  na náš oddílový účet finanční dar - částku 3000,-Kč. Výbor šachového  oddílu děkuje majitelce lékárny i Jaroslavu Doubkovi, našemu hráči, který se o tento dar  zasloužil  a  přejeme  jim mnoho úspěchu  v  podnikání . Daru  si moc vážíme a bude použit na rozvoj našeho oddílu. Děkujeme !!!

4) Dalším  našim  sponzorem se stala  firma  ze Svratouchu  firma - Smolík Cookie Cuuers s,r.o, která se rozhodla  nám  dne  18.12.2020  věnovat  krásný finanční dar 5000,-Kč na naši činnost. Jménem  výboru Šachového oddílu, děkujeme dárci za tento dar. Moc si toho vážíme a přejeme našemu sponzorovi, hodně úspěchů v podnikání. Finanční dar bude použit na rozvoj našeho oddílu. 

5) Je symbolické, že zřejmě  posledním sponzorem našeho oddílu  je  v tomto roce firma NADRAL.cz,  která byla  vůbec  první firmou, která  nás začala sponzorovat. Na Štědrý den  nám  firma poslala symbolický finanční  dar  1000 Kč, ale k tomu  nám zakoupila nádherný dárek- Krásnou stříbrnou šachovou královnu, vysokou téměř půl metru. Tato nádherná  maketa, bude oddílu sloužit jako MASKOT a  bude umístěná v klubovně oddílu. Šachisté děkují firmě a přejí ji mnoho úspěchu v podnikání v příštím roce. 

6) Tím to ještě nekončí. Dne 29.12.2020 nám daroval 5000,-Kč, v hotovosti, Křižanecký podnikatel ve stavebnictví pan  Ladislav Procházka. Moc děkujeme  jeho firmě  za  krásný finanční dar, který bude použit  na rozvoj našeho oddílu. Přejeme našemu sponzorovi, v roce 2021 co nejvíce zakázek a mnoho úspěchu v podnikání, a doufáme ,že nám i v příštím roce zachová přízeň. 

www.prochazka-krizanky.cz

Rok 2021:

1) Prvním a nerychlejším sponzorem našeho oddílu v tomto roce je firma ZASYKO s.r.o., se sídlem ve Svratouchu, Ta  nejrychleji reagovala na naši žádost a darovala nám na činnost našeho oddílu částku 2000 Kč, tak jako vloni.  Moc děkujeme  za dar a přejeme vedení firmy a všem jejím zaměstnancům mnoho úspěchu v podnikánív  příštím roce.

2) Druhým našim sponzorem se stala Svratecká firma WF metal s.r.o, která na naši žádost o finanční pomoc reagovala a na náš účet poslala 1500 Kč. Moc děkujeme vedení firmy i všem zaměstnancům za rychlou pomoc, která pomůže oddílu plnit cíl našich Stanov a přejeme ji mnoho úspěchu v příštím roce..

3) Třetí ochotnou firmou, která zareagovala na naši výzvu o finanční pomoc je Hotel Podlesí.  Nabídla nám  jako cenu pro hráče na turnaje, poukaz na návštěvu místního bazénu a bouling. Děkujeme !

4) Firma Smolík  Cokie Cuuero, s.r.o nám dne 21.12.2021  na náš účet poukázala krásnou finannční částku 5000,-Kč., tak jako v roce 2020. Děkujeme moc a přejeme majiteli firmy i všem zaměstnancům, hodně úspěchu v novém roce a všem pevné zdraví..

Rok 2022:

1) David Kubík- truhlář z Křižánek,  nám vyrobil krásnou  přenosnou uzamykatelnou  dřevěnou komodu  pro uložení  šachováho  materálu. Moc děkujeme za krásný dar.

2) Lékárna Svratka nám na činnost ŠO dne 22.6.2022 přispěla krásnou částkou 5000,-Kč. Našemu již tradičnímu štědrému  sponzorovi moc děkujeme a přejeme všem jejím zaměstnancům i majitelům hodně zdraví a úspěchu v jejich  podnikání. 

3) 30.12.2022 nám poslal na náš oddílový účet krásných 5000 Kč náš skvělý sponzor Václav Smolík. Výbor oddílu za tento krásný finanční příspěvek děkuje a přeje majiteli firmy i všem jeho zaměstnancům v roce 2023 pevné zdraví a co nejvíce úspěchů v podnikání. Děkujeme moc !!!.

Rok 2023:

V tomto roce nám na činnost Šachového oddílu opakovaně přispěli finanční částkou  tyto firmy: Firma Smolík - 5000,-Kč, Lékárna Svratka - 5000,-Kč, Zasyko - 2000,-Kč a WF Metal - 3000,-Kč. 

Za finanční podporu všech našich již tradičních sponzorů DĚKUJEME a přejeme jim, aby se jim vše dařilo i v roce 2024.


Rok 2024: