Šachová notace

Znalost zapisování tahu v šachu je základním předpokladem toho, že se hráč který se tomuto sportu vážně věnuje bude zlepšovat. Existuje totiž mnoho studijní literatury,  od šachových mistrů, kteří nám zanechali svůj odkaz, a na kterém je nutno stavět. K tomu, aby se sjednotil způsob studijní komunikace, byl dohodnut způsob, jak a jakým způsobem se partie  budou zapisovat, aby tomu rozuměli šachisté na celém světě, neboť jak bylo už dříve uvedeno, šachy jsou nejstarší a nejrozšířenější známou hrou. Proto je nutné se s touto problematikou důkladně seznámit.

Existují dva způsoby kterým šachisté své partie zapisují a dohodnuto značení jednotlivých figur, aby byla jejich identifikace jasná. Značení jednotlivých figur je následující:

K - Král,  

D - Dáma

S - Střelec

J - Jezdec ( kůň)

V- Věž

pěšák ( on jediný je bez označení a zapisuje se pouze podle názvu pole, na kterém stojí )

Úplná notace:  

U tohoto způsobu zapisování partie se zapíše nejprve výchozí pole figury a pak cílové pole, na které hráč svou figuru umístí. Několik příklad.:

e2 - e4   ( znamená, že pěšec umístěný na výchozím poli e2, táhne na pole e4

Jg1 - f3 ( znamená, že Jezdec z výchozího pole g1, táhne na pole f3

Sf1 - c4 ( znamená. že Střelec z výchozího pole f1, táhne na pole c4

A to samé platí pro ostatní figury na šachovnici tj. pro Dámu, Krále a věž. Braní, neboli vzetí nepřátelské figury značíme značkou x.

Příklady:   e4 x d5  ( znamená, že pěšec umístěný na poli e4, vezme pěšáka umístěného na poli d5

                   Jf3 x e5  ( znamená, že Jezdec umístěný na poli f3 vezme figuru umístěnou na poli e5

                   Dd1 x d4 ( znamená, že Dáma umístěná na poli D1 bere figuru nebo pěšce na poli d4 atd.                

K označení  určitých šachových operací a dějů na šachovnici v průběhu partie bylo dohodnuto následující značení:

 :                  -  ( pomlčka znamená, že figura , nebo pěšec na tahu, táhne)

                   x  (značka krát znamená že pěšec a figura která je na tahu bere buď pěšce, nebo figuru soupeře)

                    +  ( značka plus znamená, že král je napaden figurou soupeře a dostal šach)

                   ++ ( tato značka označuje, král je napaden 2 figurami a dostal dvojšach)

                   mat (znamená to, že král je mrtev a  partie končí )

                   0-0 ( označení malé rochády )

                  0-0-0 ( označení velké rochády )

K označení hodnocení pozice soupeřů v partií platí tyto značky.

                   !        ( značí silný tah )

                  !!       ( značí velmi silný tah )

                  ?       ( značí slabý tah )

                 ??      ( značí velmi slabý tah )

                 !?       ( značí zajímavý, pozoruhodný tah )

                 ?!        ( značí sporný, riskantní a nekorektní tah )

                 =        ( značí, že pozice obou soupeřů je vyrovnaná )

                 +-       ( značí, že bílý stojí lépe )

                 +=      ( značí, že bílý stojí o něco lépe )

                 -+      ( značí, že černý stojí lépe )

                 -=      ( značí, že černý stojí o něco lépe )

                pat    ( znamená remíza )

braní pěšce  n.p ( braní mimochodem je zvláštní případ braní pěšce. Týká jen braní pěšců, kteří  ze  svého základního postavení postoupí o 2 pole dopředu.

Kromě této úplné notace se v současné době více používá tzv. zkrácená verze zapisování. Používají ji již zkušenější šachisté.  V blogu mých partií používám při zapisování  plnou verzi, V ostatních je použita zkrácená verze. Značky zůstávají!!. V následujícím ilustračním diagramu uvedu oba příklady zapisování stejných  operací.

a) Příklad  zápisu při použití úplné notace:

1) 0-0 - 0-0-0,  2) Jc4 x Je5 -  f6 x e5,  3) e2 x f3,-  g4 x f3,  4) g2x f3,- Jb4x d5,  5) Jd3x e5 - Sg7xe5,  6) Sa1x e5 - Jd5 - e7,  7) Vc1xc7+ - Kc8-b8,  8) Vc7xd7+ - Kb8 - c8,  9) Vd7-c7+ - Kc8-b8,  10) Vc7 x e7+ - Kb8 - a8,  11) Ve7x h7,  atd.

b) Příklad zápisu stejné situace, za použití zkrácené verze zápisu:

1)0-0 - 0-0-0,  2) J4x e5 - fxe5,  3) exf3 - gxf3,  4) gxf3 - Jxd5,  5) Jxe5 -Sxe5,  6) Sxe5 - Je7,  7) Vxc7+ - Kb8,  8) Vxd7+ - Kc8,  9) V7c7+ - Kb8,  10) V7x e7+, - Ka8,  11) V7x h7, atd.

Jak je z obou zápisů zřejmé, druhá zkrácenější verze je sice kratší, ale vyžaduje zvýšenou pozornost, neboť jakákoliv chyba v zápise se hůře zjistí a odstraňuje. Proto doporučuji pro začínající a nezkušené šachisty se naučit prvně úplnou verzi, později pak je možno přejít na verzi zkrácenou.