První fáze partie je zahájení:

O  tom  jakým způsobem  lze zahájit partii,  jaké druhy zahájení rozeznáváme  a  jak správně v zahájení postupovat,  jsme si vysvětlili v blogu začínáme s  šachem. V tomto blogu si ukážeme praktické možnosti některých zahájení, v případě, že soupeř nepostupuje správně podle těchto zásad. Vašim  úkolem  bude,  v  určité pozici  do  které  partie  dospěje,  nalézt nejefektivnější a nejlepší konečné řešení pozice.

Ukázka č.1:  Střední hra,  která patří do okruhu otevřených zahájení

1) e4 -  e5,   2) d4 - exd4,   3) Dxd4  -  Jc6,   4) De3  -  g6,   5) Sd2  -  Sg7,  6) Jc3  -  Jf6,   7) 0-0-0  -  0-0,   8) Sc4  -  Ve8,   9) f3  -  Ja5,   10) Dd3 - c6,   11) Sb3  -  d5,   12) exd5   Sf5,   13) Df1  -  Jxb3+,   14) axb3  -  Jxd5,   15) Jge2  - Sx c2!,   16) Kxc2  -  Jb4+,   17) Kb1  Dd3+  18) Ka1  - Ve5,   19) Jc1  -  a nyní najděte nejlepší a nejrychlejší způsob jak černý vyhraje a doplňte je do řešení: Variant řešení může být samozřejmě více. ..Diagram po 19 tahu bílého::

Řešení:  Černý na tahu vyhraje:  Nalezněte obě varianty.

Ukázka č.2: Norský ( Severský ) gambit:

Rovněž patří do okruhu otevřených zahájení. Smyslem tohoto zahájení je obětí svých pěšců získat náskok ve vývinu figur proti soupeři a toho pak využít k útoku na krále. Dnes se však používá jen zřídka.

1) e4 - e5,  2) d4 - exd4,  3) c3 - dxc3,  4) Sc4 - cxb2,  5) Sxb2 - Sb4+, Bílý obětoval 2 pěšce za to, že získal náskok ve vývinu svých figur a bude se snažit této výhody využít a připravit rozhodující útok proti černému králi. 6) Jc3 - Jf6,  7) Jge2 - Jxe4?, další honba za ziskem pěšce se stane pro černého osudnou.  8) 0-0 - Jexc3,  9) Jxc3  - Sxc3,  10) Sxc3 - Dg5,  11) Ve1+ - K.d8,  12) f4 -Dxf4,  13) Sxg7 - Vg8,  A nyní najděte tah, kterým bílý zcela rozvrátí obranu černého , vyhraje a doplňte ho do řešeníí partie.. Diagram po 13 tahu černého:

Řešení: Bílý na tahu vyhraje: 14)

Ukázka č.3: Vídeňská hra

Patří rovněž do okruhu otevřených zahájení Je to ostré zahájení které vyžaduje od obránce přesnou hru, od útočící strany velký smysl pro kombinační hru.

1) e4 - e5,  2) Jc3 - Jf6,  3) f4 - d5,  4) fxe5 - Jxe4,  5) Df3 - f5,  6) Jh3 - g6,  7) d3 - Jxc3,  8) bxc3 - Se6,  9) Vb1 - Jd7,  10) d4 - Jb6,  11) a4 - a5,  12) Jg5 - Sg8,  Nalezněte vítězný tah a vítěznou variantu bílého. a doplňte do řešení.

Řešení:: Bílý na tahu vyhraje: 13) ---------

Ukázka č.4: Střelcova hra:

Rovněž patří do otevřených zahájení. Opět velmi ostré zahájení, které vyžaduje od obou soupeřů velmi přesnou hru, kde jakýkoliv zbytečný  nebo nepřesný tah, má za následek porážku, jak je zřejmé z této ukázky.

1) e4 - e5   2) Sc4 - Jf6,  3) d4 - exd4,  4) Jf3 - Jxe4,  5) Dxd4 - Jd6,  6) 0-0 - Jc6,  7) Ve1+ - Je7,  8) Sb3 - b6,  9) Jg5 - h6, a následný tah bílého je vítězný. Nalezněte ho a zapište do řešení pod Diagramem.

Řešení: Bílý na tahu vyhraje. Zapište zde vítěznou variantu:  10)……….

Ukázka č.5: Lotyšský proti-gambit

Patři též do otevřených ostrých zahájení, které vyžaduje pozornou a přesnou hru od obou soupeřů,.jak dokumentuje následující ukázka.

1) e4 - e5,  2) Jf3 - f5,  3) Jc3 - f4,  4) Sc4 - d6,  5) d3 - Sg4  a6. Následující tah bílého je zároveň tahem, který zajistí bílému převahu. Najděte vámi objevené  varianty a zveřejněte je svým jménem pod následující Diagram. 

Řešení: Po šestém tahu stojí bílý na výhru. 6) ……………...

Ukázka č.6: Střední protigambit

Rovněž otevřené ostré zahájení. 1) e4 - e5,  2) Jf3 - d5,  3) exd5 - e4,  4) De2 - Jf6,  5) Jc3 - Sc5,  6) Jxe4 - 0-0,  7) Jxf6+ - Dxf6,  8) c3 - Sd7,  9) d4 - Sd6,  10) Se3 - Sf5,  11) Jd2 - Jd7,  12) g3 - Vfe8,  13) Sg2 - Dg6,  14) 0-0-0 - c5,  15) dxc6np - bxc6,  16) Sxc6 - Vac8,  17) Sxd7 a najděte následující vítězný tah černého 17)…..

Ukázka č.7: Hra tří  a čtyř jezdců

Velmi staré a známé otevřené zahájení se vyznačuje ostrou kombinační hrou jak bude zřejmé z obou ukázek.

a) Hra 3 jezdců: 1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Jc3 - Sb5,  4) Jd5 - Sa5,  5) Sc4 - Jf6,  6) 0-0 - d6,  7) c3 - Jxd5,  8) exd5 - Je7,  9) d4 - exd4,  10) Da4+ - c6,  11) dx c6 - bxc6,  12) Jxd4 - Sd7,  13) Ve1 - d5,  14) Sa6 - Dc7,  15) Sf4! - Dxf4?,  16) ……. a následující tah který zajistí bílému převahu nalezněte.

Řešení: Bílý na tahu získá rozhodující materiální převahu a vyhraje:  16)

b) Hra 4 jezdců::  1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Jc3 - Jf6,  4) Sb5 - Jd4,  5) Sc4 - Sc5,  6) Jxe5 - De7,  7) Jd3 - d5,  8) Jxd5 - Dxe4+,  9) Je3 - Sd6,  10) 0-0 - b5,  11) Sb3 - Sb7,  12) Je1 - Dh4,  13) g3 - Dh3,  14) c3 - h5!,  15) cxd4 - h4,  16) De2 a nyní nalezněte vítěznou variantu, kterou černý zakončí partii.  16)……...

Řešení: Černý na tahu vyhraje: 16)……...

Ukázka č.8: Skotská hra

Rovněž patří do otevřených zahájení která jsou velmi ostré a kombinačně náročné.

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) d4 - exd4,  4) Jxd4 - Df6,  5) Jxc6 - Sc5,  6) Dd2 - dxc6,  7) Jc3 - Je7,  8) Ja4 - Sd6,  9) f4 - b5,  10) Jc3 - Sc5,  11) g3 - Sg4,  12) Dg2 - Dd4,  13) h3 - Se6,  14) Sd2 - 0-0-0,  15) 0-0-0 - Sc4,  16) f5 -Vhe8,  16) Sf4  a nyní následuje tah černého a kombinace, kterou získá rozhodující výhodu.  16)……... 

Řešení: Černý na tahu vyhraje. Uveďte všechny možnosti

Ukázka č.9: Skotský gambit

Rovněž patří mezi velmi ostré otevřené zahájení, které na hráče klade značné nároky na kombinační schopnosti.

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) d4 - exd4,  4) Sc4 - Sc5,  5) 0-0?! - d6,  6) c3 - Sg4,  7) Db3 - Sxf3!,  8) Sxf7+ - Kf8,  9) Sxg8 - Vxg8,  10) gxf3 - g5!,  11) De6 - Je5,  12) Df5+ - Kg7,  13) Kh1 - Kh8,  14) Vg1 - g4!,  15) f4 - Jf3!   16) Vxg4 - a následující tah černého rozhoduje partii v jeho prospěch.  16)…….

Řešení: Černý na tahu vyhraje. Uveďte všechny možnosti  16)…...

Ukázka č.10: Evansův gambit

Velmi ostré otevřené zahájení, při kterém bílý obětuje pěšce, aby získal čas na aktivní kombinační hru. Mistrem tohoto zahájení byl Ruský velmistr. Čigorin.

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5,  4) b4 - Sxb4,  5) c3 - Se7,  6) d4 - Ja5,  7) Jxe5 - Jxc4,  8) Jxc4 - d5,  9) exd5 -Dxd5,  10) Je3 - Da5,  11) 0-0 - Jf6,  12) c4 - 0-0,  13) Sd2 - Dh5  a po následujícím 14 tahu bílého černý ztratil kvalitu a prohrál.  Nalezněte řešení. 

Řešení: Černý na tahu získá kvalitu: 14) ………..

Ukázka č.11: Italská hra

Nejrozšířenější a nejznámější otevřené zahájení. Doporučuji důkladně prostudovat a naučit se ho používat v praktických partiích. Toto zahájení má mnoho variant a možností a je typickým představitelem otevřených zahájení. Proto studium tohoto zahájení věnujte zvláštní pozornost.

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5,  4) c3 - De7,  5) 0-0  d6,  6) d4 - Sb6,  7) Sg5 - f6,  8) Sh4 - g5,  9) Jxg5 - fxg5,  10) Dh5+ - Kd7,  11) Sxg5 - Dg7 a následujícím překvapivým tahem bílý vyhraje., 12)………....

Řešemí: Bílý na tahu vyhraje. Napovím, že bílý obětuje střelce. 12)……..

Ukázka č.12: Španělská hra

Dalším v dnešní době ještě známějším otevřeným zahájením je Španělská hra. Ta poskytuje hráči nespočet různých variant a řešení a pro dobrého šachistu je její dobrá znalost naprosto nezbytná. Proto doporučuji při studiu  věnovat tomuto zahájení velkou pozornost a dobře se ho naučit a vyzkoušet v praktických partiích..

1) e4 - e5,  2) Jf3- Jc6,  3) Sb5 (charakteristický tah pro Španělskou hru)  3)….a6,  4) Sa4 - d6,  5) Sxc6- bxc6,  6) d4 - f6,  7) Jc3 - g6,  8) Dd3 - a5,  9) Se3 - Jh6,  10) dxe5  fxe5,  11) Sg5 - Dd7,  12) Sf6 - Sg7,  a po následujícím tahu bílého ztratí černý kvalitu a prohraje. Vyzkoušejte.

Řešení: Bílý na tahu získá kvalitu a vyhraje.  13)……..

Ukázka č.13: Francouzká hra

Francouzkou hrou zahajuji úvod ke studiu polozavřených zahájení, jak již bylo dříve řečeno zahájení na které po 1) e4 odpoví černý jiným tahem než e5. Ideou Francouzké obrany je útočit proti  středu bílého tahy c5 nebo f6 a získat iniciativu na dámském křídle. Bílý zase většinou útočí na křídle královském. Francouzká obrana vyžaduje od černého přesnou hru v obraně. Jedna krásná ukázka: 

1) e4 - e6,  2) d4 - d5,  3) Jc3 - Jc6,  4) Sg5 - Se7,  5) e5 - Jfd7,  6) h4?! - Sxg5,  7) hxg5 - Dxg5,  8) Jh3! - Dh6,  9) Sd3 - g6,  10) Dg4 - c5,  11) f4 - cxd4,  12) Jb5 - Kd8,  13)Jg5! - Krásná oběť dvou věží dobře propočtená.13)....Dxh1+ - 14) Kf2 - Dxa1,  15) Jf7+ - Ke7,  16) Dg5+ - Kxf7,  17) Jd6+ - Kg7,  18) De7+ - Kh6,  19) Jf7+ - Kg7,  20) Jg5+ - Kh6,  21) Jxe6 - Jf6,  a bílý ohlásil mat 3 tahem.  22) zkuste dohrát.

Řešení: Bílý na tahu ohlásil 3 tahem mat.  vyzkoušejte.  22)

Ukázka č.14: Sicilská hra

V současné době jde o nejhranější šachové zahájen z okruhu polozavřených her. V tomto zahájení získává černý možnosti  pro operace na dámském křídle. Bílý naopak  má svoje šance na královském křídle. Jedna krásná ukázka.

1)e4 - c5,  2) Jf3 - d6,  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - Jf6,  5) Jc3 - g6,  6) Se3 - Sg7,  7) f3 - Jc6,  8) Dd2 - Sd7,  9) 0-0-0 - Da5,  10) Kb1 - Vc8,  11) g4 - h6,  12) h4 - a6,  13) Se2 - Je5?,  14) g5 - hxg5,  15) hxg5 - Vxh1 a nyní následuje krásná kombinace bílého kterou rozhodne partii. - viz Diagram:. Jen napovím: 16) gxf6!. 16)….Vxd1+  a 17) Jxd1!! - zkuste dohrát.

Řešení: Diagram po 15 tahu černého. Bílý na tahu vyhraje. Zkuste dohrát variantu..

Ukázka č.15: Caro - Kannova hra

Patří do okruhu oblíbených polozavřených zahájení, které podobně jako Sicilská obrana sází na protiúder na dámském křídle a postupném nabourávání středu bílého. Bílý naopak se snaží útočit na královském křídle..

1) e4 - c6,   2) d4 -d5,  3) e5 - Sf5, Tento tah je u této obrany téměř povinný.  4) Jd2 - e6,  5) Jb3 - Jd7,  6) Jf3 - Sg6,  7) Se2 - Se7,  8) 0-0 - h5,  9) Sd2 - Jh6,  10) c4 - dxc4,  11) Ja5 - Vb8,  12) Jxc4 - Jf5,  13) Sa5 - Jb6,  14) Vc1 - Dd5,  15) Sxb6 - axb6,  16) Jxb6 - Dxa2,  17) d5 - Da5,  18) dxc6 - Vd8. viz Diagram:

Řešení: Bílý na tahu vyhraje Najděte překvapivé řešení. Prozradím 19) Dd7+! ……………..vede k matové kombinaci..

Ukázka č.16: Skandinávská hra.

Další polozavřené zahájení, v dnešní době nepříliš používané, ale stojí za to se s ním seznámit. Využívá se ho hlavně v bleskové hře a v rapid šachu.

1)) e4 - d5,  2) exd5 - Jf6,  3) Sb5+ - Sd7,  4) Sc4 - Sg4,  5) f3 - Sc8,  6) Jc3 - Jb7,  7) De2 - Jb6,  8) Dd3 - g6,  9) Sb3 -Sg7,  10) Db5+ - Jbd7,  11) Je4 - 0-0,  12) Je2 - a6,  13) Db4 - Jb6,  14) Jxf6+ - Sxf6,  15) Da5 - Ve8,  16) 0-0 - e6,  17) Jf4 - Sd4+,  18) Kh1 - exd5,  19) Jxd5 --Dh4,  20) d3 - Ve5,  21) g3 viz Diagram.  Následujícím překvapivým 21 tahem černého se pozice černého zhroutí jako domeček z karet.  Najděte jej:  21)…..

Řešení: Černý na tahu vyhraje.4 tahovým matem.

Ukázka č.17: Pirc - Ufimcevova obrana

Poměrně známé a v dnešní době často používané polozavřené zahájení, založené na postupném napadání středu bílého.  Vyžaduje přesnou a aktivní obranu černého. Bílý se naopak snaží o útok na krále, černý o protihru na dámském křídle.

1) e4- d6,  2) d4 - Jf6,  3) Jc3 - g6,  4) f3 - Sg7,  5) Se3 - Jbd7,  6) Dd2 - h6,  7) 0-0-0 - e5,  8) Jge2 - De7,  9) Kb1 - a6,  10) g4 - b6,  11) h4 - Sb7,  12) d5 - 0-0-0,  13) Jc1 - Kb8,  14) a4 - Vdf8,  15) J1a2 - Kc8,  16) Jb4 - Jb8,  17) g5 - Jg8,  18) Sh3+ - Kd8,  19) Jc6+ - Sxc6, 20) dxc6 - De8,  viz Diagram: Následující 21 tah bílého je i tahem vítězným. Zkuste ho nalézt.

Řešení: Bílý na tahu vyhraje 3 tahovým matem.

Ukázka č.18: Alechinova obrana

Další z možných polozavřených zahájení, které zpopularizoval mistr světa Alechin, který s touto obranou dosahoval skvělých výsledků. Dnes se moc nehraje, ale určitě stojí za studium.

1) e4 -Jf6,  2) e5 - Jd5,  3) d4 - d6,  4) Jf3 - g6,  5) Sc4 - Jb6,  6) Sb3 - Sg7,  7) exd6 - cxd6,  8) a4 - a5,  9) 0-0 - 0-0,  10) h3 - Jc6,  11) Jc3 - Jb4,  12) Ve1 - h6,  13) Jb5 - Sd7,  14) De2 - Ve8,  15) Sd2 - Sc6 a nyní vymyslel bílý skvělou kombinaci kterou zcela rozvrátil obranu černého.

Řešení: Bílý na tahu vyhraje krásnou kombinací. Zkuste vyřešit. Bílý dává 5 tahem mat. Napovím 16) Sxf7+.!!

Ukázka č.19: Holandská Hra

Známé zavřené zahájení. Je to zajímavé útočné zahájení., vyžadující od obou soupeřů přesnou poziční hru.

1) d4 - f5,  2) g3 - Jf6,  3) Sg2 - g6,  4) Jf3 - Sg7,  5) b4 - 0-0,  6) Sb2 - d6,  7) 0-0 - c6,  8) c4 - Se6,  9) Jbd2 - Kh8,  10) Dc2 - Sg8,  11) a4 - De8,  12) b5 - Jbd7,  13) Je1 - Vc8,  14) bxc6 - bxc6,  15) Jd3 - e5,  16) dxe5 - dxe5,  17) e4 - f4,  18) gxf4 - Jh5,  19) fxe5 - Jf4,  20) Jxf4 - Vxf4,  21) Jf3 - Jxe5,  22 Jxe5 - Sxe5,  a nyní našel bílý  krásný vyhrávající tah a to mat 3 tahem. Zkuste ho také najít- viz Diagram:.

Řešení: Bílý na tahu vyhraje. Překrásná kombinace!

Ukázka č.20: Systém Benoni

Oblíbené zavřené zahájení, které na hráče klade velké nároky na přesnou poziční a kombinační hru.

1) d4 - Jf6,  2) c4 - c5,  3) d5 - e6,  4) Jc3 - exd5,  5) cxd5 - Sd6,  6) e4 - 0-0,  7) Sd3 - Sc7,  8) Jge2 - d6,  9) 0-0 - a6,  10) a4 - Jbd7,  11) b3 - Ve8,  12) Jg3 - Je5,  13) Sb2 - Vb8,  14) Sc2 - b5,  15) axb5 - axb5,  16) f4 - Jeg4,  17) Df3 - c4,  18) Jce2 - Sb4+,  19) Jd4 - Jxd5,  20) exd5 - Ve3,  21) Dd1 - Dh4,  22) Vf3 - Dxh2+ - 23) Kf1,- Sd7,  24) Jdf5  a nyní následuje krásný matový závěr - mat 2 tahem.   

Řešení: Černý na tahu dává 2 tahem mat. Vyřešte.

Ukázka č. 21: Volžský gambit

Další zajímavé zahájení patřící do okruhu zavřených zahájení.

1) d4 - Jf6,  2) c4 - c5,  3) d5 - b5,  4) cxb5 - a6,  5) e3 - g6,  6) Jc3 - Sg7,  7) Jf3 - 0-0,  8) a4 - Sb7,  9) e4 - e6,  10)Sg5 - h6,  11) Sxf6 - Dxf6,  12) Se2 - axb5,  13) axb5  a nyní následuje krásná kombinace ve které černý získá kvalitu.

Řešení: Černý na tahu získá kvalitu a stojí na výhru. 

Ukázka č.22: Dámská indická

Další hojně používané zahájení proti Dámskému gambitu. Je to velmi solidní obranný systém, ale vyžaduje aktivní přesnou hru černého.

1) d4 - Jf6,  2) Jf3 - e6,  3) c4 - Sb4+,  4) Jbd2 - b6 ( Dámská indická),  5) a3 - Sxd2,  6) Dxd2,  7) e3 - 0-0,  8) Se2 - d6,  9) 0-0 - Jbd7,  10) b4 - Je4,  11) Dd3 - f5,  12) Sb2 - Vf6,  13) d5 - Vg6,   14) dxe6 - Jf8,  15) c5 - Jxe6,  16) cxd6 - cxd6,  17) Vad1 - Kh8,  18) Je1 - J6g5,  19) Kh1  a nyní našel černý silný tah který rozhoduje partií. Najděte ho. 

Řešení: Černý na tahu vyhraje. Zkuste najít obě vítězné varianty.

Ukázka č.23: Nimcovičova indická obrana

Další velmi známá a hodně používaná obrana proti Dámskému gambitu. Patří rovněž do okruhu zavřených zahájení. Patří mezi velmi solidní obrany.

1) d4 - Jf6,  2) c4 - e6,  3) Jc3 - Sb4 ( Nimcovičova obrana ), 4) e3 - 0-0,  5) Sd3 - d5,  6) Jge2 - dxc4,  7) Sxc4 - e5,  8) Db3 - exd4,  9) Jxd4 - c5,  10) Jf3 - Jc6,  11) Dc2 - Sg4,  12) Sd2 - Dd7,  13) a3 - Sa5,  14) 0-0-0 - Sf5,  15) Db3 - De7,  16) Jd5 - Jxd5,  17) Sxd5 - c4,  18) Da4 - b5,  19) Dxb5 - Vab8,  20) Dxc6  a nyní vymyslel černý krásnou matovou kombinaci. Zkuste ji najít.

Řešení: Černý na tahu vyhraje krásnou kombinací. Najděte obě varianty.

Ukázka č.24: Grunfeldova indická obrana

Další, velmi rozšířená a solidní obrana proti Dámskému gambitu. Rovněž patří do okruhu zavřených zahájení. 

1) d4 - Jf6.  2) Jf3 - g6,  3) c4 - Sg7,  4) Jc3 - d5 ( Grunfeldova obrana ),  5) cxd5 - Jxd5,  6) e4 - Jxc3,  7) bxc3 - c5,  8) Se3 - Da5,  9) Sd2 - 0-0,  10) Se2 - cxd4,  11) cxd4 - Dd8,  12) Vc1 - Sg4,  13) d5 - Jd7,  14) h3 - Sxf3,  15) Sxf3 - Vc8,  16) 0-0 - Vxc1,  17) Dxc1 - f5,  18) exf5 - Je5,  19) Sd1 - gxf5,  20) Sb3 - Dd6,  21) Sf4 - Df6,  22) Sg5  Dd6,  a následuje poměrně jednoduchá vítězná kombinace bílého. Zkuste najít.

Řešení: Bílý na tahu vyhraje. Najděte variantu jak bílý získá kvalitu.

Ukázka č.25: Budapeštský gambit

Velmi oblíbená zbraň černého proti začínajícím a nezkušeným soupeřům.

1) d4 - Jf6,  2) c4 - e5,  3) dxe5 - Jg4 / Budapešstský gambit ),  4) Dd4 - d6,  5) exd6 - Sxd6,  6) Jf3? - 0-0, bílý měl hrát c4 a stál lépe,  7) g3 - Jc6,  8) Dd1  a nyní následuje překvapující kombinace černého  kterým získá kvalitu. Najděte ji.

Řešení: Černý na tahu vyhraje překvapivou kombinací. Ale jak jsem řekl, toto zahájení nepoužívejte proti zkušenému šachistovi, neboť přesné odpovědi bílého vedou k nevýhodě černého.

Ukázka č. 26: Anglická hra

Je zajímavé zavřené zahájení. náročné na kreativitu hráče. Je to boj kde se soupeři snaží získat poziční výhodu kterou pak promění ve výhodu rozhodující. V současné době je toto zahájení velmi oblíbené.

1) c4 - Jf6,  2) Jf3 - c5,  3) Jc3 - e6,  4) g3 - b6,  5) Sg2 - Sb7,  6) 0-0 - Se7,  7) b3 - 0-0,  8) Sb2 - d6,  9) e3 - Jbd7,  10) De2 - Dc7,  11) Vac1 - a6,  12) Vfd1 - Sc6,  13) d4 - Db7,  14) h4 - Vae8,  15) d5! - exd5,  16) cxd5 - Jxd5,  17) Jxd5 - Sxd5,  a nyní bílý našel překvapující řešení s chycením dámy. Viz Diagram:

Řešení: Bílý na tahu vyhraje, chycením černé dámy.

Ukázka č.27: Dámský gambit

A při studiu zahájení není možné vynechat samozřejmě Dámský gambit a obrany proti němu. Těch je několik. Přijatý Dámský gambit, Odmítnutý Dámský gambit  a samozřejmě různé systémy Indické obrany o kterých  jste již byly informování. Toto zahájení je dnes skoro nejpoužívanější a její studium vydá na celou knihu. Proto se omezím jen na 3 ukázky..

1) d4 - d5,   2) c4 - e6,  3) Jc3 - Jf6,  4) Jf3 - Se7,  5) Sg5 ( Ortodoxní DG ) - Jbd7,  6)) e3 - 0-0,  7) Vc1 - c6,  8) Sd3 - dxc4,  9) Sxc4 - Jd5,  10) Sxe7 - Dxe7,  11) Je4 - J5f6,  12) Jg3 - e5,  13) 0-0 - exd4,  14) Jf5 - Dd8,  15) J3xd4 - Je5,  16) Sb3 - Sxf5,  17) Jxf5 - Db6?,  18) Dd6! - Jed7,  19) Vfd1 - Vad8,  20) Dg3 - g6,  21) Dg5 - Kh8,  22) Jd6 - Kg7,  23) e4 - Jg8,  24) Vd3 - f6,  25) Jf5+ - Kh8,  a nyní následuje překrásný závěr. Najděte ho.

Řešení: Bílý na tahu vyhraje krásnou 3 tahovou matovou kombinací.

Ukázka č. 28: Ortodoxní DG

1) d4 d5,  2) c4 - e6,  3) Jc3 - Jf6,  4) Sg5 - Jbd7,  5) Jf3 - Se7,  6) e3 - 0-0,  7) Sd3 - a6,  8) Je5 - dxc4,  9) Jxc4 - b5,  10) Ja5 - c5,  11) Jc6 - De8,  12) Df3 - Jb6?  Po této chybě je bílého útok neodvratitelný. 13) Je4 - Jfd5,  14) Jxe7+ -  Jxed7,  15) Jf6+ - gxf6,  16) Sxh7+ !! - Kxh7,  17)ú Dh5+ - Kg8,  18) Sxf6 -  Jg6,  19) Dh6 s neodvratitelným matem.


Ukázka č.29 Královská indická

Je to oblíbená obrana proti DG. Černý dobrovolně přenechá bílému mohutný střed, aby je postupně napadal svými pěšci i figurami. Často tím vznikají zablokovaná postavení, s křídelními útoky na obou stranách.

1) d4 - Jf6,  2) c4 - g6,  3) Jc3 - Sg7,  4) e4 - 0-0,  5) e5?  Vede k rozbití bílého středu. Předčasný tah.5)….Je8,  6) f4 - d6,  7) Se3 - c5!  8) dxc5 - Jc6   9) cxd6 - exd6,  10) Je4 - Sf5,  11)Jg3 - Se6,  12) Jf3 - Dc7,  13) Db1 - dxe5,  14) f5 - e4!,  15) fxe6 - exf3,  16) gxf3 - f5,  17) f4 - Jf6,  18) Se2 - Vfe8,  19) Kf2 - Vxe6,  20) Ve1 - Vae8,  21) Sf3 - Vxe3!, 22) Vxe3 - Vxe3,  23) Kxe3 - a následuje skvělý závěr černého. Zkuste ho najít. Viz Diagram: 

Řešení: Černý na tahu vyhraje . Zkuste najít obě varianty.

Ukázka č.30: Přijatý DG

Vezme-li černý pěšce c4, dlouho ho neudrží, takže vlastně nejde ani tak o gambit, ale víceméně o výměnu pěšce, jak dokazují tyto varianty:

a) 1) d4 - d5,  2) c4 - dxc4,  3) e3 - b5?,  4) a4! - c6?,  5) axb5 - cxb5,  6) Df3  a bílý vyhraje

b) 1) d4 - d5,  2) c4 - dxc4,  3) Jf3! - Jf6,  4) e3 - b5?,  5) a4 - c6,  6) axb5 - cxb5,  7) b3! - cxb3,  8) Sxb5+ a bílý stojí lépe.

c) 1)d4 - d5,  2) c4 - dxc4,  3) Jf3 - Jf6,  4) e3 - Se6,  5) Jc3! - Sd5,  6) Jxd5 - Dxd5,  7) Dc2 - e6,  8) Sxc4 - Sb4+,  9) Ke2  a bílý stojí lépe.

d) 1) d4 - d5,  2) c4 - dxc4),  3) Jf3! - c6,  4) e3 ( viz varianta tzv. Slovanské obrany )

1) d4 - d5,  2) c4 - dxc4,  3) Jf3 - Jf6,  4) e3 - e6,  5) Sxc4 - c5,  6) 0-0 - a6,  7) De2 - Jc6,  8) Jc3 - b5,  9) Sb3 - b4,  10¨d5! - Ja5,  11) Sa4+ - Sd7,  12) dxe6 - fxe6,  13) Vd1!! - bxc3,  14) Vxd7! - Jxd7,  15) Je5 - Va7,  16) bxc3 - Ke7,  17) e4! - Jf6,  18) Sg5 - Dc7,  19) Sf4 - Db6,  20) Vad1 - g6,  21) Sg5 - Sg7,  22) Jd7! - Vxd7, 23) Vxd7+ - Kf8,  24) Sxf6 - Sxf6,  25) e5  a černý vzdal. viz Diagram:

Řešení: Pozice černého je beznadějná.

Tím končím představování jednotlivých druhů zahájení, které se běžně při hře používají. Těch je samozřejmě mnohem více. Nechávám na Vás, které vás osloví nejvíce, oblíbíte si ho a podrobíte důkladnějšímu teoretickému studiu i praktickému hrání. Doporučuji se důkladně naučit 2 až 3 druhy za bílého i černého a neustále ho zdokonalovat hraním v praktických partiích. Tím dosáhnete brzy zkvalitnění své hry. A to bylo mým cílem při sepisování tohoto blogu.    Ing. Petr Nadrchal.

Malý kurz nejhranějších zahájení v současnosti::

A nyní mi dovolte, abych vám doporučil, kterým zahájením a variantám byste měli věnovat zvýšenou pozornost při studiu zahájení. Možností je samozřejmě mnoho a není možné všechny hry a varianty uvádět. To není v lidských silách a proto se zaměřím na ty klíčové. A začneme systematicky ukázkami z otevřených her. 

Přehled  variant  Španělky, která je typickým představitelem  Otevřených her:

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 - a6,  a  teď máte 1 problém. Jak se rozhodnout a pokračovat ve hře. Nevíte-li si rady, můžete zvolit tzv. 1)Výměnný systém ve Španělce, který však bílému nedává mnoho šanci na výhru, ale spěje spíše ke klidným  vyrovnaným pozicím :  4) Sbxc6 - dxc6,  V tomto postavení je asi nejlepší když zahraje 5) Jc3 - to vede k vyrovnané pozici. ostatní tahy bílého  uvádí teorie jako slabší (  d4 ).  Viz Diagram:- Základní diagram výměnného způsobu.

Možné další pokračování černého teď jsou:  5)....f6,   nebo 5).......Sc5,     5)......Sb4,  5)....Sg4,    5).....Dd6, vedou většinou k vyrovnané hře. 

Zajímavé,  ostřejší varianty a pozice vznikají ve  Španělce  u  tzv, 2) Berlínské obrany, po následujících tazích:

1)e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 - Jf6,  4) 0-0 - Jfxe4  ( Typický tah této varianty ).viz - Základní diagram:

Bílý má po braní 4)......Jfxe4 k dispozici 2 pokračování:

a)   5) Vfe1- Jed6!,  6) Jfxe5 - Sfe7!,  7) Sbd3 - 0-0,  8) Jbc3 - Jde8!,  9)Jcd5 - Sef6,  10) Jeg4 - d6 a postavení černého je bezproblémové.

b)  5)d4!  - a nyní má černý možnost zvolit  odpověď ( 5).....Se7, nebo  a6 ).. s přibližně vyrovnanou hrou.

když 5).....Se7,  6) De2 -  Jed6,  7) Sbxc6 - bxc6,  8) dxe5 - Jb7,  9) Jbc3 - 0-0,  10)Jf3- d4! - Sc5,  11) Vfd1 - Scxd4 atd.,

když 5))....Jed6,  6) Sxc6 - dxc6!,  7) dxe5 - Jdff5,  8) Dxd8+ - Kxd8,  9) Vfd1+ - Ke8,  10) Jbc3 -  atd.

Velmi hraná je v současnosti  3)Steinitzova  obrana ve Španělce, která vede do složitých a zajímavých pozic:

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 - Jf6,  4) 0-0 - d6, viz Základní diagram: 

Možná pokračování:  a)     5) d4 - Sd7,  6) Jc3 - Se7,  7) Vfe1 - exd4,  8) Jfxd4 - 0-0,  9)Sbxc6 --bxc6,  10) Sg5  atd. s rovnou hrou

                                         b)     5)....exd4  6) Dxd4 - Sd7,  7) Sxc6 - Sxc6,  8) Jc3 - Se7,  9) Sg5,  a bílý stojí nepatrně lépe.

Velmi oblíbená je dnes varianta tzv. 4)Odložené Steinitzové obrany ve Španělce:

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 - a6,  4) Sa4 - d6,  5) c3 - Sd7,  6) d4 - Jf6,  7) 0-0 - Se7,  8) Vfe1 - 0-0,  9) Jbd2 - viz Základní diagram:

Možná pokračování:  a)      9)....Se8  nebo 9)....exd4    nebo  9)....Ve8  s přibližně vyrovnanými šancemi.  

 Systém obrany s vývinem střelce na C5 ve Španělce.

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sb5 - Sc5,  4) c3 - Jf6 viz Základní diagram::

Jiné možnosti černého než 4).... Jf6 jsou ( f5, nebo Jge7 ,nebo Df6,  nebo d6 ) . Uvedu následující pokračování:

5) 0-0 -  0-0,  6) d4 - Sb6!,  7) Vfe1 - d6, 8) h3 - Dc7,  9) Sg5 - h6,  10) Sxf6 - Dxf6,  11) Ja3 - Jce7,  12) Jac4 - Jeg6 a hry jsou přibližně vyrovnány.: 

K tomu, abyste si procvičili Španělku, která patří nepochybně mezi nejdůležitější otevřené zahájení, si otevřete v MENU BLOG  a  článek  " Okénko pro příznivce šachu ", kde najdete mnoho  mých soutěžních  partií, které jsem sehrál  při mistrovských soutěžích družstev a nebo si přehrávejte partie mistrů. Zdrojů je skutečně mnoho.. 

Přehled hlavních variant Italky, který je dalším typickým představitelem otevřeného zahájení:

Italka je dalším veledůležitým otevřeným zahájením, se kterým se musí každý  šachista seznámit, chce-li v tomto sportu něco znamenat. Pro přehled uvedu jen  ty nejhranější varianty které by jste měli znát a procvičovat v praktických partiích..

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5. Hlavním motivem třetího tahu je zahájení útoku na slabé body soupeře, což je u černého pole f7 a u bílého f2. Tyto slabé body totiž nechrání žádné figury kromě krále a proto jsou nejzranitelnější.

Po těchto 3 tazích lze pokračovat různými variantami:

1) Systém Gluoco - pianisimo ( Značí klidná hra )

4) d3 - Jf6,  5) Jc3 - d6,  6) Sg5 viz Základní diagram:

Dále lze pokračovat:  6)....Jca5,  7) Scb3 - Jxb3,  8) axb3 - Sc6,  9) 0-0 - Scb6, 10) Jce2 - h6 a hry jsou zcela vyrovnané.

2) Neméně dobré je i pokračování  6) Se3    viz diagram: místo Sg5.

Možné pokračování:  6)....Sb6,  7) Dd2 - Se6,  8) Sb5!  ( ne Sb3? pro Sa5! ),  8)....0-0,  9) Sxc6 - bxc6,  10)0-0 - Jfd7 a hry jsou vyrovnané.

3) Klasický systém Italky:

1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5,  4) c3  vede ke složitým pozicím s útočnými možnostmi na obou stranách.

a)    4)....Jf6  viz Diagram:  

Možné pokračování:  5) d4 - exd4,  6) cxd4 -  Sb4+,  7) Sd2 -  ( jiné možnosti Jc3  ),  7)....Sxd2,  8) Jbxd2 - d5!,  9) exd5.....Jfxd5,  10) Db3 - Jce7,  11) 0-0 - 0-0,  12) Vfe1 - c6,  13) a4 - De7!  a pozice jsou vyrovnané

b)   6)....Sb4+,  7) Jc3  Grecův systém- viz Diagram: -

Možné pokračování:    7)....Jfxe4,  8) 0-0!- Sxc3,  9) d5! - S3f6! ( ostatní pokračování vedou k lepší hře bílého ),  10) Vfe1 - Jce7,  11) Vxe4 - d6,  12)Sg5! - Sxg5,  13 Jxg5 - 0-0, 14) Jxh7! - Kxh7,  15) Dh5+ - Kg8,  16) Veh4 - f5,  a zdá se, že hra je sice velmi ostrá, ale bílý nedosáhne víc než vyrovnané pozice. 

4) Klasický útok se dvěma jezdci v obraně:

Další velmi ostré kombinační pokračování:   1) e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Jf6,  4) Jg5 viz Diagram:

Možné pokračování:   4)....d5 ( nebo Sc5, nebo Jxe4? ),  5) exd5 -   a)Jfxd5,  6) Jxf7!  ( velmi silné je i d4! ),  6)....Kxf7,  7) Df3+ - Ke6,  8) J1c3 - Jcb4,  9) De4 - c6,  10)a3 - Jba6,  11)d4 - Jac7,  12)Sf4! - Kf7,  13) Sxe5  a bílý má za obětovanou figuru  dva pěšce a velmi dobré útočné možnosti.

Další možností je: b)   5)......b)Jca5 s velmi složitou a oboustranně útočnou hrou. viz Diagram:

Možné pokračování:   6) Sb5+ - c6,  7) dxc6 - bxc6,  8) S e2 ( nebo Df3 ),   8)....h6,  9) Jf3 - e4,  10) Je5 - Sd6  s oboustranně ostrou a nejasnou hrou, kde soupeři musí hrát velmi přesně.

5) Útok Maxe Langa v Italce:    

Vzniká po těchto tazích.   a)   1)e4 - e5,  2) Jf3 - Jc6,  3) Sc4 - Sc5,  4) 0-0 - Jf6,  5) d4 - exd4,  6) e5   viz Diagram:

Vede k ostrému pokračování plnému zápletek:   6)....d5,  7) exf6,  dxc4,  8) Ve1+ - Se6,  9) Jg5 - Dd5!,  10) Jc3 - Df5,  11)Je4 - 0-0-0!,  12) Jxe6 - fxe6,  13) g4 - De5,  14) fxg7 - Vhg8,  15) Sh6!  a v ostré kombinační hře má černý o něco lepší šance.

 Zajímavá pozice vznikne po b)    6)....Jfg4, viz  Diagram: 

Možné pokračování:       7) S1f4! - 0-0,  8) h3 - Jgh6,  9) Sfg5 - Sc5e7,  10) Sgxh6 - gxh6,  11) Scd5! - Sec5,  12)c3 - dxc3,  13) Jxc3 a v osté pozici  stojí bílý o něco lépe.

A tím bych ukončil tuto malou exkurzy Italské hry. Námětů máte mnoho, a záleží výlučně na vás jak budete pilní a přehráváním partií s tímto zahájením se v něm zdokonalíte.  Tak hodně zdaru při studiu Italky!!!