Základní  informace a úkoly:

Naše snaha se soustřeďuje  na  výchovu  a  přípravu  mladých  perspektivních šachistů, kterým by se mohlo podařit obnovit  dávno zašlou slávu tohoto sportovního odvětví na Svratecku, která skončila  v 60 letech minulého století. Důvodem  konce ŠO, který  hrál pravidelně  soutěže družstev, byl nejen nedostatek mladých  hráčů i  funkcionářů, kteří  by se starali o rozvoj tohoto druhu sportu.

1)Náš  zájem o znovu vzkříšení  tohoto sportu ve Svrateckém regionu, se proto výhradně soustřeďuje na 3 okruhy  problémů, kterým se soustavně věnujeme : Dostat šachy  opět do  ZŠ , zakládat  tam  školní  Šachové  kroužky  a   podnítit  zájem rodičů  o  sportovní výsledky svých  dětí

 2)Zpřístupnit šachy široké veřejnosti  a umožnit zájemcům  o hru možnost, zahrát si v Šachovém klubu. V obci  nám  pro  tento účel  slouží Klub přátel šachu - KPŠ 

  3)Z  obou skupin ( školní Šachové kroužky a KPŠ ), pak vyhledávat,  vybírat a vhodně  doplňovat pro místní   Šachový  oddíl,  nové  perspektivní talentované hráče.  

Pokud vás  zajímá  jakákoliv  informace  či zpráva, z výše uvedených 3 okruhů problematiky, klikněte prosím dvojklikem na odkaz uvedený pod patřičným obrázkem  s názvem -                  ( Z činnosti: Kroužku - KPŠ - Oddílu ). 

Klub přátel šachu ( KPŠ ) byl ustaven v roce 2019 .a vznikl z nápadu dětí Z a M školy na Křižánkách. Klubovnu zájmovému sdružení, poskytlo vedení obce v budově místního Vzdělávacího centra. Klubovna je vybavena nábytkem a díky sponzorům knihami a potřebným šachovým materiálem. Tvoří ho šachové soupravy, hodiny, šachové počítače a různé propagační...

V novém školním roce 2022/23 zahájíme od září jednání se ZŠ na Křižánkách, ve Svratce, Svratouchu i v Herálci o možnosti vytvoření nových šachových kroužků a zapojení nových zájemců o tento sport na těchto školách. Trvalý úkol pro předsedu ŠO..