Klub přátel šachu

Z činnosti KPŠ 

04.08.2022

Klub  přátel   šachu ( KPŠ )  byl  ustaven  v  roce   2019  .a  vznikl   z  nápadu dětí  Z a M školy na  Křižánkách. Klubovnu  zájmovému  sdružení, poskytlo vedení obce v  budově místního Vzdělávacího centra. Klubovna je vybavena  nábytkem  a díky sponzorům  knihami  a  potřebným šachovým materiálem.  Tvoří  ho šachové  soupravy, hodiny,  šachové počítače  a  různé propagační materiály. Tak vznikla  vkusná a hezká  hrací místnost. viz obrázky: 

Klubovna má současnou kapacitu 20 hráčů, což momentálně zcela postačuje  poptávce. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro rok 2022-2023

Do  klubovny oddílu je umožněn přístup  hráčům  všech věkových skupin,  za  dohledu  a  přítomnosti  některého  z   trenérů.  Je  jen  nutno  dodržet  podmínky  provozního  řádu, který  je zde níže uveden  a také je jeho text zveřejněn na  oddílové  vývěsce, v  budově  VC obce.   Podrobnější  informace obdržíte u pana Nadrchala- tel.603 826 861.

Provozní řád klubovny KPŠ

1) Mimo  určené  hrací dny a hodiny ( středa,  sobota ),  lze  povolit  návštěvu  klubovny  i  neregistrovaným   hráčům,  kteří  však  na  místě  uhradí  roční  100 Kč,  poplatek,  za  použití  klubového  materiálu. Tento poplatek zaplatí trenérovi, který návštěvu  povolil a který zodpovídá za bezproblémový průběh návštěvy.

2) V  hrací  místnosti  je přísně  zakázaná  konzumace alkoholu, kouření a konzumace  omamných a psychotropních látek. Zakázán je také vstup zjevně podnapilým osobám.

3) Hráči jsou povinni v celé budově VC  i  v  klubovně, dodržovat  hygienické  předpisy, pořádek, slušně se chovat  a dbát všech pokynů dohlížejícího trenéra.

4) Hráči  jsou povinni zodpovědně  a  ohleduplně se chovat k zapůjčenému šachovému materiálu i k veškerému vybavení budovy VC a klubovny oddílu. Za pořádek odpovídá trenér, který návštěvu povolil.

5) Po  skončení  hraní,  trenér  převezme  a  zkontroluje  stav  zapůjčeného  šachového materiálu  i stav klubovny a návštěvu zapíše do knihy návštěv s uvedením zjištěných závad.

6) Zodpovědný  trenér  který od  hráčů vybral výše uvedený poplatek, tento  zapíše do Knihy  návštěv  a   vybranou  částku  neprodleně  předá  pokladníkovi  , který  platbu zaeviduje.


Zveřejněno  dne  14.10.2020                                          Zpracoval: Petr Nadrchal