Klub přátel šachu

Aktivní obrana

29.06.2020

Důležitým předpokladem úspěšné obrany je chladnokrevnost, soustředění, trpělivost houževnatost a precizní propočet variant. Pokud šachista takové vlastnosti má, dokáže odrazit většinu smrtelně vypadajících útoků. Zde je ukázka jedné takové partie, mezi dvěma mistry světa:

Bílý: Tal                                                                                        Černý: Petrosjan

1) e4 - c5,  2) Jf3 - d6, ( hraje se varianta Sicilské obrany),  3) d4 - cxd4,  4) Jxd4 - Jf6,     5) Jc3 - Jbd7,  6) Sc4 - a6,  7) Sg5 - Da5,  8) Dd2 - e6,  9) 0-0 - h6,  10) Sh4 - g5,  11) Sg3 - Jh5,  12) Sxe6 - fxe6 ( Nebyl by to Tal kdyby tuhle variantu nezkusil),  13) Jxe6     viz Diagram:,  

Pozice černého vypadá nevábně, černý je už na pokraji prohry. Přesto Petrosjan neztratil  nervy a houževnatě a chladnokrevně se brání.  13) ....Jxg3 ( likviduje důležitou útočnou figur bílého),  14) fxg3 - Je5! ( tento centralizovaný jezdec bude držet černého nad vodou ),  15) Vxf8+ - Vxf8,  16) Dxd6 - Vf6! ( jediná schůdná obrana),  17) Jc7+ - Kf7,  18) Vf1 - Vxf1+,  19) Kxf1 - Jc4,  20) Dxh6 - Dc5! ( znovu nejsilnější obrana ), černý přechází do protiútoku.  21)Jxa8 - Jd2+,  22) Ke2 - Sg4+, 23) Kd3 - Dc4+,  24) Ke3 - Dc5+ - a  bílý přijal nabízenou remizu.  Krásná partie.

Zásady úspěšné obrany jako první objevil, pojmenoval a ve svých partiích předvedl Wilhelm Steinitz.. Ten se stal také prvním oficiálním mistrem světa právě proto, že měl abnormální schopnost, bránit se velmi nebezpečným útokům soupeře. V ukázce uvádu jednu z jeho památných partií,  ve které tuto  svou schopnost prokázal.

Bílý: Zukertort                                                                             Černý: Steinitz

1) d4 - d5,  2) c4 - e6, ( Dámský gambit ),  3) Jc3 - Jf6,  4) Jf3 - dxc4,  5) e3 - c5,  6) Sxc4 - cxd4,  7) exd4 - Se7,  8) 0-0 - 0-0,  9) De2 - Jbd7,  10) Sb3 - Jb6,  11) Sf4?! ( Zde nebude stát střelec příliš dobře ),  11)....Jbd5,  12) Sg3 - Da5,  13) Vac1 - Sd7,  14) Je5 - Vfd8,  15) Df3 - Se8!,  16) Vfe1 - Vac8,  17) Sh4 - Jxc3,  18) bxc3 - Dc7,  19) Dd3 - Jd5,  20) Sxe7?! ( výměny pomáhají černému ),  20)....Dxe7,  21) Sxd5?! ( Další zbytečná výměna ),  21)....Vxd5,  22) c4 - Vdd8,  23) Ve3 - Dd6,  24) Vd1 - f6,  25) Vh3 - h6! ( Správně odmítá oběť jezdce protože by měl bílý výborné útočné možnosti ),  26) Jg4 - Df4,  27) Je3 - Sa4!,  28) Vf3 - Dd6,  29) Vd2 - Sc6? ( Silnější bylo b5! ),  30) Vg3? viz Diagram:

( Prohrává bez boje,( šance dávalo 30) d5! ),  30)....f5,  31) Vg6 - Se4,  32) Db3 - Kh7!,  33) c5 - Vxc5  34)Vxe6 - Vc1+,  35) Jd1 - Df4!,  36) Db2 - Vb1,  37) Dc3 - Vc8,  38) Vxe4 - Dxe4,   a bílý vzdal.

A i já mám vlastní zkušenosti z partií, kdy jsem stál na pokraji neodvratné, zdrcující porážky, zaviněné moji špatnou hrou v zahájení, nebo malým soustředěním. Teprve když jsem zjistil, kam jsem to svou laxností  a podceněním možnosti soupeře dovedl, jsem začal zachraňovat, co se dalo. A když se vám pak podaří obrat, ve který už ani sám nevěříte, ten pocit  se snad ani nedá vylíčit. Z následujících třech partií které jsem sehrál sami poznáte, jak pravdivé je přísloví, že je nutno bojovat za každé situace a doufat, že i soupeř si vybere slabší chvilku.

Bílý: Doc. J. Amerling ( Znojmo )                                      Černý: Ing.  P. .Nadrchal

1) b4 - Jf6 ( přiznám se, že s Orangutanem, jak se tomuto zahájení říká ), jsem se do té chvíle ještě nesetkal a pořádně mě překvapilo ).  2) c4 - g6,  3) Sb2 - Sg7,  4) g3 - 0-0,  5) Sg2 - c6,  6) e3 - d6,  7) Je2 - Jd7,  8) 0-0 - Dc7,  9) a4 - a5?!,  10) b5 - Vb8?!,  11) Jc3 - Je5,  12) d3 - h5,  13) h3 - Jh7,  14) Vc1 - Jd7,  15) d4 - Jdf6,  16) Sa3! - c5? ( vyloženě strategická chyba ),  17) Jf4 - b6,  18) Jcd5 - Jxd5,  19) Jxd5 - Dd8,  20) dxc5 - dxc5. Teprve po tomto tahu jsem si uvědomil, že stojím strategicky totálně na prohru. ( slabý pěšec b6, pasivní figury na rozdíl od bílého, který měl jednoduchý plán. ´Útok na slabého pěšce a začal jsem spřádat plány, jak s této šlamastiky vybřednout.  21) De2 - e6,  22) Jf4 - Dc7,  23) Vfd1 - Sb7,  24)Vd3 - Sxg2,  25) Jxg2,   Vfd8,  26) Vcd8 - Sf6!,  27) Je1 - ,Vxd3,  28) Vvd3 - Vd8,  29) Dd2 - Jg5,  30)Vxd8+ - Dxd8,  31) Dxd8+?- Sxd8 ( výměnou Dam a věží snížil bílý své šance na výhru, ale ty stále ještě reálně trvají, vzhledem ke slabině na dámském křídle ).viz Diagram::  

32) Jd3 - f6!,  33) Sxc5! ( přišlo, co přijít muselo a s čím jsem celou dobu počítal a na co se připravoval ve svých propočtech ).  33)....bxc5,  34) Jxc5,  Kf7!,  35) Jb7 - Ke7,  36) c5 - Je4,  37) b6 - Kd7,  38) f3 - Jc3,  39) Jxa5 - Ja4,  40) c6+ - Kc8, ( Je po časové kontrole a černý král doputoval na pomoc v pravou chvíli ).  41) c7 - Sxc7,  42) bxc7 - Kxc7, remis.

V partii s Milanem Holzmannem, elitním a obávaným útočníkem  a také přeborníkem oddílu  jsem se po 27 tahu bílého dostal do jasně prohrané pozice a vážně uvažoval o vzdání  partie. Do té doby jsme si nevzali ani jednu figuru a přesto mě svou útočnou poziční hrou do té chvíle zcela ničil. Naštěstí jsem se nevzdal a veškeré své úsilí jsem věnoval úporné obraně s vědomím, že musí přece také udělat chybu. Chladnokrevně jsem se bránil i za cenu materiálních ztrát a čekala mě nečekaná  odměna. I on začal v rozhodující fázi partie chybovat a tak jsem se dočkal snad mého nejcennějšího vítězství  v partii, kterou jsem považoval za ztracenou. viz Diagram po 27 tahu bílého:

Bílý: Milan Holzmann                                                           Černý: Ing. P. Nadrchal

Bílý stojí pozičně jasně na výhru. Černý má slabého pěšce na d6 a devastaci dámského křídla nelze zabránit jinak než za cenu materiálních ztrát. Černému zbývá  tedy jen doufat, že bílý svůj útok nedotáhne do konce a bude se snažit připravit protiútok na královské křídle.

27)....Sxe4,  28) fxe4 - Sf8,  29) bxc5! - dxc5, ( a je to tady ). Černý nemá jinou obranu než obětovat materiál.  30) Dd1 - Jg4,  31) Df3 - gxh4,  32) gxh4 - Sh6!, 33) Sxc5! - bxc5,  34) Vb7! - Vxb7,  35) Vxb7 - Dxb7!, ( oběť Dámy byla vynucena ),  36) Sxb7 - Sxe3+ 37) Kg2 - Vb8!,  38) Df5 - Sd4 (černý střelec a pěšci kteří ho jistí, jsou pro černého nyní tou nejdůležitější figurou ),  39) Jd1 - Jhf6,   40) d6? - Vd8 ( zadržet volného pěšce byl prvořadým úkolem černého- to byla velká chyba bílého ),  41) Sxa6 - Vxd6, ( první úkol se díky chybě bílého podařilo zvládnout a nyní se situace pro černého značně zlepšila. Bílý jezdec je zatím mimo hru a tak dáma s bílým střelcem na všechno nestačí.  42) Dc8+ - Kg7,  43) Db7 - Jxe4?!,  44) Dxe4? - Vxa6,  45) Dc2 - Chce zapojit jezdce do hry.  45)....Va3!,  46) Db1 - e4?!,  Zde jsem soupeři nabídl remis.  47) Jb2? ( snad rozhodující chyba )  Měl brát pěšce a smířit se s remizou.  To  však nebylo v povaze Milana ).  47)....f5!. Po tomto tahu jsem už věřil ve vítězství..48) Ja4 - Vxa4!!, Oběť věže je zcela na místě, neboť bílá Dáma nemá šanci zadržet postupující pěšce. 49) Db7+ - Kf6,  50) Dc6+ - Ke5,  51) Dxa4 - e3!,  52) Kf3 - Jh2+,  53) Ke2 - f4,  54) De8+ - Kf6! ( potřebné tempo ).  55) Df8+ - De5,  56) De7+ - Kf5,  57) Df7+ - Kg4,  58) Dg6+ - Kxh4, 59) De4 - Kg3,  60)  60) Dg6 - Jg4,  61) Df7 - Je5,  62) Dg8+- Kh2,  63) Dh7 - f3+,  64) Ke1 - Kg3,  65) Dg8+ Jg4,  a bílý se vzdal.

A do tohoto článku přidám ještě jedu partii, ve které jsem hned z počátku stál na výhru, načež jsem se uspokojil průběhem partie a soupeře podcenil, v domnění, že je rozhodnuto. To byla ale obrovská chyba, neboť soupeř byl velmi dobrým a zkušeným šachistou a netrvalo dlouho a já stál na prohru. Nakonec z toho byla jen vydřená remis a ponaučení: Nikdy neříkej hop,  dokavad nepřeskočíš. A nikdy nepodceň soupeře.

Bílý: Ing. A. Matýsek                                                Černý: Ing .P. Nadrchal

1) d4 - c5,  2) d5 - e5, ( Hromádkova Indická obrana ).  3) c4 - d6,  4) e4 - Je7,  5) Jc3 - Jg6,  6) h3 - Se7,  7) Jf3 - Jbd7,  8) Sd3 - h6,  9) 0-0 - Jf6,  10) a3 - Jh7,  11) b4 - b6,  12) bxc5 - bxc5,  13) Vb1 - Jhg5!  14) Sxg5?! - hxg5!,  15) Jh2 - Jf4,  16) Jce2 - Jxg2!,  17) Kxg2 - Sxh3+,  18) Kg1 - Sxf1  19) Da4+ - Kf8,  20) Jxf1 - Dc8,  21) Jg3 - g6. Až po tomto tahu jsem si uvědomil, že sice mám materiální výhodu, ale černý jako kompenzaci má skvělou souhru figur a dobré útočné možnosti. viz Diagram: 

Černý má naopak k dispozici pouze špatného střelce a věže které nespolupracují a tak je situace černého hodně špatná.  22) Dc6 - Kg7?!,  23) Vb7 - Vhe8,  24) Vc7 - Dd8,  25) Db7! - Kf8,  26) Sc2! - Db8,  27) Dc6 - Vc8,  28) Vb7! - Vxc6,  29) Vxb8, - Vxb8,  30) dxc6 - Vb6,  31) Sa4 - Sd8,  32) Je3 - Va6,  33) Sb5 - Vxa3,  34) Jd5 - a6,  35) Je2!  - axb5,  36) cxb5 - Ke8! ( Král jde zachraňovat kritickou situaci ),  37) b6 - Sxb6,  38) Jxb6 - Kd8,  39) Jd5 - c4,  40) Jec3 - Vxc3!, ( před časovou kontrolou a časovou tísní velmi dobrý tah ).  41) Jxc3.- Kc7,  42) Kf1 - g4!,  42) Ke2 - f5,  43) exf5 - gxf5,  44) Jd5+ - Kcc6,  45) Je7+ - Kc5,  46) Jxf5 - d5,  47) Je3 - d4,  48) Jxg4 - Kd5,  49) Jf6+ - Ke6,  50) Je4 a na návrh černého bílý přijal nabídku na remis.    

A zde musím uvést ještě jednu, velmi poučnou partii, kterou jsem sehrál s kandidátem mistra sportu Ing. K.Jarošem  hráčem KPS Brno, které už mělo zajištěno před tímto střetnutím s námi, postup do ligy. Bylo to zvláštní utkání. Celkově už bylo rozhodnuto a naše partie byla poslední v zápase. Soupeř byl velmi sebevědomý, určitě mě podcenil, zvlášť když  se mi zahájení vůbec nepovedlo,. Takže to vypadalo na rychlý konec. Nakonec se však k nelibosti našich i domácích hráčů partie protáhla, mimo jiné i proto, že soupeř 2x nepřijal moji nabídku na remis ( objektivně viděno oprávněně), a já potom už ze vzdoru nepřijal nabídku jeho. Nakonec jsem se radoval, i když mi ujel vlak domů a já musel přespat u známých. Ale je to další důkaz toho, že dokavad existuje šance, je třeba bojovat. . 

Bílý: Ing. K. Jaroš ( KPS Brno )                               Černý: Ing. P. Nadrchal

1) e4 - c6,  2) Jc3 - d5,  3) Df3 - d4? / dodnes nepochopím, jak jsem mohl tento tah udělat, zvlášť když jsem se považoval za docela dobrého znalce obrany Caro Canu ). 4) Sc4! - e6,  5) Jce2 - Sc5? ( další hloupý tah. a ztráta tempa ),  6) a4 - Jd7,  7) Dg3! -  Df6,  8) f4 - Dg6,  9) Jf3 - Jf6,  10) d3 - Sb4+,  11) Sd2 - Sxd2+   12) Kxd2 - c5 ( snaha zabránit ztrátě pěšce je naprosto marná ).  13)a5! - Dh6,  14) h3 - 0-0,  15) Dg5 - Dxg5,  16) Jxg5 - Jb8,! ( kdo vyšel ze zahájení lépe je naprosto zřejmé. Postavení černého je triskní ).  17) e5 - Jd5,  18) Je4 - b6!?,  19) axb6 - Jxb6, ( smířil jsem se se ztrátou pěšce a začal budovat trochu schůdnou obranu ).  20) Jxc5 - Jxc4,  21) dxc4  - Jc6,  22) Va4 - Vb8,  23) b3 - Vd8,   24) Jc1 - a5!!,  25) J1d3 - Kf8,  26) Vf1 - h5,  27) g4 - hxg4,  28 hxg4 - g6  29)Vh1 - Kg7,  30) V4a1 - Vh8,  viz Diagram: 

Situace černého se nijak nezlepšila, ale stále úporně bojuje o přežití a spoléhá na chybu soupeře.  31) Vxh8 - Kxh8,  32) Je4! - Sb7.( ubohý střelec se poprve dostal do hry, ale už je dost pozdě.). Na pomoc černému ale jde časová tíseň soupeře.  33) Jdc5 - Sa8, ( proti nebezpečné dvojici koní je střelec černého bezmocnou figurkou ).  34) Jf6 - Kg7,  35) Ve1? ( chyba ve velké časové tísni- měl zahrát na výměnu věží ). 35) ....Vh8!,  Zde jsem znovu vyzkoušel soupeře a z drzosti nabídl remis. Ten samozřejmě odmítl, čehož potom srdečně litoval.   36) Jcd7 - Vh3!,  37) Je8+ - Kg8,  38) Jdf6+ - Kf8,  39) Jd6 - Jb4!,  podruhé se do hry zapojí střelec.  40) f5! - d3!, ( tento ,poslední tah bílého, kterým zvládl časovou tíseň byl zároveň tahem vítězným, jak dokázala pozápasová analýza ). Bílý, ale očividně se 40 tahem černého nepočítal a zřejmě ho zaskočil.  Černý stínuje protiútok do kterého se zapojí dosud pasivní střelec.a bílý se tohoto protiútoku zalekl.  a pro změnu mi nabídl remis on.  Remis jsem drze odmítl a to ho zřejmě dost vykolejilo., protože na svůj další tah spotřeboval 15 minut.  41) cxd3 - Vxd3+,  42) Ke2 - Sf3+,  43) Kf2 - exf5?,  44) gxf5 - Vxb3?,  45) Ve3? ( po správném e6! by jsem partii vzdal, Bílý však tuto možnost neviděl ).  45)....Sd1,  46) fxg6 --fxg6,  47) Ve1?? ( hrubá nepochopitelná chyba, ale jen potvrzuje fakt, že v šachách je všechno možné.  Po 47).....Jd3 soupeř zjevně rozčilen vzdal a ani mi nepodal ruku.