Klub přátel šachu

Kombinace lehkých figur

11.05.2020

I.

Střelec proti jezdci

Bílý na tahu vyhraje

Pozice ukazuje případ, kdy je střelec silnější než jezdec. Ten je úplně bezmocný v bránění postupu pěšce bílého:

  1) Sg3 - Ka5,    2) S f4  - K b5,  3) Sc7! a bílý vyhraje.

II.

Střelec proti jezdci

Bílý na tahu vyhraje

 a): 1) h6    Jh7,    2) Kg6   Jf8+,    3) Kg7  a  černý jezdec neudrží střelce.   

 b) 1) hh6  -  a3,   2) Kf6   Kc5,   3) Kg7  a i v této variantě je jezdec bezmocný, zatímco bílý střelec   bezpečně kontroluje  postupové pole b2.

III.

Střelec proti jezdci

Černý na tahu vyhrje

1)….Sc6!   2) Ke2  -  Sd5!    3) a3 -  b5,   4) Jf1 -  a5,   5) Jd2   a4,   6) Je4+  -  Sxe4,   7) dx e4  - b4!   8) Kd2   bxa3,   9) Kdc1  -  g5!  a  černý vyhraje.

IV.

Střelec proti jezdci

Černý na tahu vyhraje

                         Jsou však situace, kdy je jezdec silnější než střelec:

1)….Kb6  Plán černého je dostat jezdce na pole e3, odkud sebere slabého pěšce g2.   2) Kc3    Jg6,    3) Kd3  -  Ka5,   4) Kc3  - Jh4,   a černý vyhraje. 

V případě, že bílý  zahraje v pátém tahu  5) Kc3 - b3   Jh4 - f5!, Sf1 - d3   Jf5 - e3 a černý ztratí pěšce g2 a prohraje.

Bílý mohl ještě zkusit zahrát  místo 2) tahu Kc3, tah  2) Kb3 - a4   g5 - g4!   3) Sf1 - e2   g4 - g3,    4) Se2 - f1   Jf5 - g6,   5) Sf1 - d3   Jg6 - h4,   6) Sd3 - f1   Jh4 - f5!,   7) Sf1 - d3   Jf5 x e3  a padne opět pěšec g2  a černý vyhraje.


V.

Střelec proti jezdci

Černý na tahu vyhraje

Další případ kdy je jezdec silnější než střelec.

Plán černého je dostat jezdce na g5, což nutí střelce držet slabého pěšce e4 proto: 1)….Jd6,   2) Sd3   Jf7,   3) Se2  -  Kd6,   4) Kb4 - Jg5,,   5) Sd3 - Jf3,   6) Se2   Jh2,  s dalším 7)….f3 a  bílý musí obětovat střelce za pěšce a prohraje.


VI.

Střelec proti jezdci

Bílý na tahu vyhraje

                   A ještě jedna ukázka koncovky, kdy je jezdec silnější než střelec:

1) f5! Hezká oběť  pěšce, čímž uvolňuje pole f4 pro rozhodující postup krále. Nyní má černý 2 možnosti:.

a) 1)….Sxf5    2) Jdxf5  - Kx f5,   3) Kf3  - g5,   4) hxg5 - Kfxg5,   5) Kg3 -  h4+,   6) Kh3 -  Kh5,   7) e6  - Kg6,,   8) Kxh4  - Kf6,  9) Kg4 -   Kxe6.   10) Kg5  a bílý vyhraje.

b) 1) f5! -  gxf5,   2) Kf4 - Sg4,   3) Kg5 -  Sh3,   4) Je8 -  Kf7,    5) Jf6 -  f4,   6) Kxf4  - Se6,   7) Kg5  a bílý vyhraje..


VII.

a) Stejnobarevní střelci proti sobě

Bílý na tahu vyhraje

Řešení: Bílý stojí na výhru protože má dobrého střelce který napadá soupeřovi pěšce. Naopak černý má špatného střelce který může pouze bránit vlastní pěšce. Král černého nemůže táhnout neboť by umožnil bílému vstup na pole f6 nebo d6 se snadnou výhrou bílého. Na tahu je však bílý a tak jeho plán spočívá v tom, že přenese povinnost tahu na černého:  1) Se4 - c2    Se8 - f7,   2) Sc2 - d3   Sf7 - e8,    3) Sd3 - e4  a nyní je na tahu černý ,  ztrácí pěšce a bílý vyhraje.


VIII.

b) Stejnobarevní střelci proti sobě

Bílý na tahu vyhraje


Řešení: Bílý má sice dobrého střelce, ale pokud by se černému podařilo umístit svého špatného střelce na diagonálu a2 - g8 nebyla by mu výhoda k ničemu. V této pozici má ale překvapující řešení:  1) Sd1 - h5!   a ní jsou možná dvě řešení:

a)  1)….g6 x h5,   2) g5 - g6!   h7 x g6,   3) h6 - h7  a bílý staví dámu a vyhraje

b)  1)….Sf1 - c4,   2) Sh5 x g6   Sc4 - g8,   3) Sg6 x f5  a bílý vyhraje.   

IX.

c) Stejnobarevní střelci proti sobě

Černý na tahu remízuje

Řešení: Je velice jednoduché. Černý je na tahu jednoduše vstoupí králem na pole proměny pěšce. A bílý nemá síly aby ho s tohoto pole vypudil.  1)….Kc8 - b8 a remis.

X.

d) Stejnobarevní pěšci proti sobě

Pokud je bílý na tahu vyhraje

Pokud je na tahu černý je remis

Řešení: a) Pokud je na tahu černý remizuje. Má jedinou šanci tím, že převede svého krále na pole f5. Ne však přímo  Ke5 protože po Sh4 -e7 by opět prohrál a tak musí zahrát 1)….Kd5 -e4!,    2) Sh4 -e7    Sa3 - c1,     3) Se7 - f8     Sc1 - g5,     4) Sf8 -g7   Ke4 - f5 a nelze překrýt dráhu střelce  Sf6, proto udrží černý remis. b) Pokud však je na tahu bílý zahraje 1) Sh4 - e7   Sa3 - c1,   2) Se7 -f8   Sc1 - g5,   3) Sf8 - g7   Sg5 -h4,     4) Sg7 - f6   a  bílý  překryje  dráhu   černému  střelci  a  pohodlně  vyhraje.

XI

a) Nestejnobarevní střelci proti sobě

Ať je na tahu kdokoli, udrží bílý remis

Řešení: Bílý udrží remis jednoduše když se bude jeho střelec pohybovat po diagonále e1 - h4. Černý nemá žádnou možnost mu v tom zabránit.

XII.

b) Nestejnobarevní střelci proti sobě

Bílý na tahu, jen remisuje

Řešení: V pozici diagramu nemůže bílý vynutit výhru. Král bílého je uvázán na krytí pěšce c5 a nemůže pomáhat postupu d pěšce. Na příklad: 1) d5 - d6   Sf8 x d6, a zahraje-li bílý 1) c5 - c6, remizuje černý tahy střelce po diagonále f8, a3.


XIII.

c) Nestejnobarevní střelci proti sobě

Bílý na tahu vyhraje

Řešení: Oproti předchozímu diagramu je rozdíl v umístění střelce. Proto bílý může vyhrát přemístěním krále na pole f6  a následně postoupit pěšcem e5 - e6

1) Ke4 - e3    Sa3 - f5,   2) Ke3 - f4   Sf5 - h3,   3) Kf4 - g5   Sh3 - g2,   bílý rozhodne převodem krále na dámské křídlo.  4) e5 - e6+   Kd7 - e8,   5) d5 - d6,  a bílý rozhodne převodem krále na dámské křídlo.   5)….Sg2 - c6,   6) Kg5 - f6   Sc6 - a4,   7) Sb5 - a5   Sa4 - c6,   8) Kf6 - e5   Sc6 - a4,   9) Ke4 - d4   Sa4 - b5,   10) Kd5 - c5 - Sb5 - a4,   11) K c5 - b6   Ke8 - d8,   12) Kb6 - b7+   Kd8 - e8,   13) Kb7 - c7   Sa4 - b5,   14) d6 - d7+  a bílý vyhraje.    

XIV.

d) Nestejnobarevní střelci proti sobě

Bílý na tahu vyhraje

Řešení: Zde se jedná o koncovku s roztrženými pěšci. Rozhoduje umístění pěšců. Ty jsou od sebe vzdáleny víc než o 2 sloupce, bílý má tedy předpoklad zvítězit.

1) Sh5 - f3   Se7 - h4,   2) Kd5 - e6   Kc7 - d8,   3) f5 - f6   Sh4 - g5,   4) f6 - f7   Sg5 - h6,   5) Ke6 -  f6   Sh6 - f8,    6) Kf6 - g6   Kd8 - e7,   7) Kg6 - h7   Ke7 - d8,   8) Kh7 - g8   Kd8 - e7,   9) c6 - c7  a  černý vyhraje.

XV.

e) Nestejnobarevní střelci proti sobě

Bílý na tahu vyhraje

A na závěr jedna vzorová koncovka ve které bílý vyhraje díky pěšcové převaze na královském křídle.

Řešení: Bílý střelec udrží oba volné pěšce černého a o jeho vítězství rozhodne král a jeho pěšcová převaha na královském křídle:

1) f2 - f4   Sd1 - e2,   2) g2 - g4   Se2 - f1,   3) h3 - h4   Sf1 - e2,   4) h4 - h5   g6 x h5,   5) Kg4 x h5   Se2 - f3,   6) f4 - e5   Sf3 - e2,   7) Kh5 - g5   Kh7 - g8,   8) Kg5 - f4   Kg8 - f7,  9) g4 - g5   Se2 - h5,   10) g5 - g6+!   a na př.  10)….Sh5 x g6,   11) f5 x g6+   Kf7 x g6,   12) Kf4 - e5   Kg6 - g5,   13) Ke5 - d5   Kg5 - f4,   14) Kd5 - c5   Kf4 - e3,   15) Kc5 x b5   d3 - d2,   16)   Sc3 x d2   Ke3 x d2,   17) Kb5 x c4  a bílý vyhraje.

Nepomůžou ani jiné varianty:

po 10) g5 - g6+   Kf7 - g8,   Zkuste si dohrát.

                                                        Opozice králů:

Význam pravidla opozice ( postavení králů proti sobě ) ukazuje následující diagram:

Králové stojí v opozici, Černý na tahu. Pokud táhne 1)….Kd7 - e7!! udrží remisu,  neboť poˇ2) e5 - e6   Ke7 - e8!,   3) Kd5 -d6  a král musí do opozice 3)….Ke8 - d8  a po 4) e6 - e7+   Kd8 - e8  a černý buď je pat, nebo bílý musí odevzdat pěšce. Platí zde zásada,  že vstoupí-li pěšec na 2 respektive 7 řadu bez šachu, vítězí silnější strana. tato zásada neplatí u věžových pěšců když slabší straně k remise stačí obsadit a ovládat pole proměny.   Vyzkoušejte si to a dobře zapamatujte.

: